En ny rapport fra DI Handel, som mere end 300 danske engroshandlere har bidraget til, peger på, at fem megatrends forventes at have stor betydning for den danske engrosbranche frem mod 2025.

20.11.19 DI Handel Nyheder

Fremtidens indtægter og omkostninger i engros

Stigende kundeforventninger, en ny rolle for mellemleddet, produktinnovation, en verden i forandring og accelererende digitalisering er fem megatrends, som kommer til at påvirke engrosbranchen frem mod 2025, men hvordan?

En ny rapport fra DI Handel, som mere end 300 danske engroshandlere har bidraget til, peger på, at fem megatrends forventes at have stor betydning for den danske engrosbranche frem mod 2025.

Læs også: Fem trends der kommer til at forandre engrosbranchen

De identificerede megatrends: Stigende kundeforventninger, en ny rolle for mellemleddet, produktinnovation, en verden i forandring og accelererende digitalisering danner grundlag for et basisscenarie i rapporten. Basisscenariet er det, der rammer engrosbranchen lige nu eller i den nærmeste fremtid. Indtægter og omkostninger vil bl.a. blive påvirket:

- Det vil være relevant for engrosvirksomhederne at forholde sig til, hvordan basisscenariet skal adresseres, og hvilke ændringer dette indebærer i forhold til virksomhedens nuværende strategiske retning, siger branchedirektør for DI Handel Sidsel Dyrholm Holst.

Læs hele rapporten: Engroshandel 2025

Megatrends’ betydning for fremtidens indtægter

De identificerede megatrends’ påvirkning af virksomhedernes indtægter er dels positiv i form af nye afsætningsmuligheder, dels negativ, da de giver adgang for nye konkurrenter, der tager en del af markedet:

1) Mere salg til nye kunder: Nye salgskanaler såsom digitale markedspladser giver mulighed for at nå nye kundesegmenter. Der er også mulighed for øgede indtægter ved tilpasning af offerings. For eksempel i form af øget fokus på at levere særlig god service til kundesegmenter, der er villige til at betale for det. Derudover kan øgede indtægter opnås ved partnerskaber med andre virksomheder, der har et større kundeejerskab. For eksempel digitale markedspladser eller andre engrosvirksomheder, der er længere fremme i værdikæden.

2) Mere salg til eksisterende kunder: Ligeledes forventes indtægterne at kunne stige for den enkelte engrosvirksomhed, hvis de justerer deres offerings til bedre at matche en forventet stigende efterspørgsel efter services i stedet for varer. For eksempel i form af pakketering af relevante materialer, så den enkelte B2B-kunde hurtigere kan skabe værdi for kunden. Derudover kan investering i kompetencer og ressourcer give øgede indtægter, da det muliggør målrettet markedsføring og andre former for brug af data om kundernes onlineadfærd, der medvirker til, at kunderne får, hvad de skal bruge – også i forhold til uudtalte behov.

3) Mindre salg til eksisterende kunder: Fald i indtægter kan forekomme på grund af konkurrence fra internationale aktører og producenters indtog på kernemarkeder i hidtil uset hastighed. For eksempel Amazon Business’ indtog på det amerikanske marked og de deraf følgende fald i marginer hos amerikanske engrosvirksomheder. Indtægter forventes også at falde inden for kundesegmenter, hvor den centrale parameter for produktvalg er pris, da disse vil handle på digitale markedspladser – eller hos digitale mellemmænd. For eksempel har man på detailmarkedet i en årrække haft prissammenligningssider og aggregatorer som Momondo og Hotels.com. Nu entrerer lignende spillere engrosmarkedet, såsom KlarPris. Der kan også forekomme en reduktion i indtægter ved lav performance på minimumskrav for ansvarlighed, bæredygtighed og efterlevelse af FN’s verdensmål.

Læs hele rapporten: Engroshandel 2025

Megatrends’ betydning for fremtidens omkostninger

De identificerede megatrends medfører dels stigende omkostninger til investeringer i eksempelvis omnichannelløsninger, kompetenceopgradering og bæredygtighed – men omvendt også reduktioner i driftsudgifter:

1) Stigning i investeringer: Lavere marginer tvinger grossister til at optimere igennem eksempelvis up-front-investeringer til automatisering af arbejdsgange. Derudover kan der forekomme en omlægning af processer med henblik på reduktion i brug af naturressourcer betyder ofte en up-frontinvestering. Engros vil også opleve omkostninger forbundet med etablering af nye salgskanaler og nye kanaler til at nå og fastholde kunden. For eksempel er der store omkostninger forbundet med opbygning af omnichannelløsninger omkring kunden eller fra-vugge-til-grav-modeller baseret på et samlet brugervenligt og serviceorienteret kundeunivers. Sidst, men ikke mindst, vil der være investeringsudgifter til erhvervelse af flere digitale analyse- og databehandlingskompetencer.

2) Stigning i løbende omkostninger: Stigning i driftsomkostninger kan komme fra større servicebehov fra nye kundesegmenter, højere udgifter til drift af nye salgskanaler, højere udgifter ved nyt value proposition, løbende omkostninger til opgradering af interne it-kompetencer eller -systemer – og udgifter til nye partnerskaber.

3) Fald i investeringer: Der skal løbende investeres i ny teknologi, og denne teknologi forventes at blive billigere løbende.

4) Fald i løbende omkostninger: Automatisering af arbejdsgange betyder lavere løbende driftsudgifter. Det kan for eksempel være i form af effektivisering af lager- og distributionsprocesser eller andre former for repetitive manuelle processer. Data som forbindende ressource kan medføre et fald i omkostninger til at forstå kundernes behov og omkostninger til kundeerhvervelse. Anvendelse af ny teknologi som 3D-print og AR medfører reduktion i omkostninger til eksempelvis prototyping og lønomkostninger til servicemedarbejdere. Omlægning af processer med henblik på reduktion i brug af naturressourcer betyder i nogle tilfælde et fald i driftsomkostningerne. Indledende kan genbrug og cirkulær anvendelse imidlertid være dyrere end at bruge nyt.

Læs hele rapporten: Engroshandel 2025

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Katrine Jacobi
Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret indhold