Har du gode idéer til arbejdet med klimapartnerskaberne? Så giv os dit input .

10.12.19 DI Handel Nyheder

Giv dit bud på grønne handlinger

Vil du bidrage til at sænke handelserhvervets udledning af drivhusgasser? Og har du gode idéer til, hvordan det kan gøres? Så giv dit input til arbejdet med klimapartnerskaberne.

I starten af november etablerede Regeringen i samarbejde med erhvervslivet 13 partnerskaber inden for erhvervslivets sektorer for at indhente idéer direkte fra de danske virksomheder til, hvordan deres ambition om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 (målt i forhold til 1990) kunne nås.

Partnerskaberne skal identificere tiltag, som sektoren selv kan igangsætte, samt pege på, hvilke barrierer og incitamenter, som politikerne kan fjerne og igangsætte for at understøtte den grønne omstilling:

- Den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med vækst, og det er derfor helt centralt, at virksomheder ikke mister konkurrenceevne på de tiltag som foreslås og iværksættes.

Læs kommissorium for klimapartnerskaber lige her.

Et partnerskab for handel

Ét af de 13 partnerskaber er for handel, hvor CEO i Netto Michael Løve er formand. Partnerskabet har etableret 5 fokusområder, hvortil alle virksomheder kan bidrage med inputs og idéer.

Fokusområderne er:

  • Klimaansvarlige værdikæder og sourcing
  • Emballage
  • Forbrugerkommunikation
  • Madspild
  • Tekstiler

Læs også: Regeringens klimapartnerskaber

Tidsplanen for arbejdet er stram. Arbejdet starter op nu her i december og kører i første omgang til marts næste år. I februar afleveres en rapport til regeringen med de første inputs fra erhvervslivet til regeringens klimahandlingsplan.

Input til rapporten bliver udarbejdet i de enkelte udvalg med inspiration fra diverse interessenter. Mødeformen bliver en blanding af enkelte fysiske møder, skype-møder og skriftlige inputs for at få det til at hænge sammen i lyset af den pressede tidsplan.

Læs også: DI: Store forhåbninger til klimapartnerskaber 

Vil du dele dine bud?

Hvis du eller nogen af dine kollegaer har lyst til at være med og bidrage med inputs og anbefalinger til et eller flere af ovennævnte fokusområder eller evt. andre klimapartnerskaber, skal I blot sende seniorkonsulent Ulla Scherfig Gilberg en mail lige her eller ringe på tlf. 29494430.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold