En ny rapport fra DI Handel, som mere end 300 danske engroshandlere har bidraget til, peger på fem presserende strategiske spørgsmål frem mod 2025

30.12.19 DI Handel Nyheder

Kommer der en Amazon-effekt på B2B-markedet?

Hvis ikke danske engrosvirksomheder får fastholdt deres kunder i eget univers, kan internationale handelsplatforme blive den primære salgskanal på B2B-markedet.

En ny rapport fra DI Handel, som mere end 300 danske engroshandlere har bidraget til, peger på fem presserende strategiske spørgsmål frem mod 2025. De har potentiale til at skabe omfattende forandringer, men udfaldet er fortsat behæftet med stor usikkerhed og meget afhængig af branche/industri.

Læs hele rapporten: Engroshandel 2025

Forventede effekter af indtog af digitale markedspladser

I rapporten peger engrosbranchen på konkurrencen fra digitale markedspladser som en af de store usikkerheder for fremtiden. Hvad bliver de forventede effekter af et kommende indtog af internationale spillere, der driver digitale markedspladser, såsom Amazon og Alibaba?

Kendetegnende for aktørerne er deres brede sortiment, deres ”tætte” forhold til kunden og deres store viden om kundernes behov, skabt på baggrund af deres enorme mængder af kundedata, der genereres via de digitale platformes kanaler. Internationalt har effekten af sådanne spilleres indtog presset priserne, hvilket har medført accelereret markedskoncentration, da skala mange gange bliver nødvendigt for at kunne levere på et lavt prispunkt og naturligvis er andelen af digital handel steget markant.

Læs også: Fremtidens indtægter og omkostninger i engros

Er Danmark mindre attraktiv?

Effekten på dansk handel kan dog potentielt være mindre end i andre lande, da der allerede i visse brancher er etablerede digital salg og services, som kobler kunder og leverandører tættere til hinanden.

Ligeledes er det danske engrosmarked potentielt mindre attraktivt på grund af dets begrænsede størrelse og det, at nogle spillere har etableret high-end serviceudbud, der er mere avancerede end de internationale serviceplatforme.

- De centrale forhold, som kan bestemme udfaldet af digitale markedspladser i Danmark, beror sig især på, hvorvidt internationale konkurrenter finder det danske markedet interessant og at de kan se at deres service udbud vil blive efterspurgt af nok til at skabe den nødvendige volumen for at deres forretningsmodel bliver rentabel , fortæller projektleder på Engroshandel 2025 Kim Bruno-Lindby.

Læs også: Fem trends der kommer til at forandre engrosbranchen

Er jeres strategi klar og robust til at håndtere nye konkurrenter i fremtiden?

Udfaldet af internationale spilleres indtog på det danske marked spænder derfor mellem at internationale handelsplatforme bliver primær salgskanal i engrossektoren eller at engrosvirksomhederne succesfuldt får fastholdt kunderne i egne kundeuniverser:

- Eller et udfaldsrum derimellem… Usikkerheden er som sagt stor, men engrosbranchen kan bruge disse overvejelser til at diskutere, hvordan de strategisk vil forholde sig til det udfaldsrum, rapporten præsenterer. Så de er forberedt – lige meget hvad udfaldet bliver. Vi har lavet et værktøj, som virksomhederne kan tage udgangspunkt i, når de skal diskutere fremtidens mere usikre scenarier og deres direkte påvirkning af deres forretning, slutter Kim Bruno-Lindby. 

Download: Strategiværktøj til Engroshandel 2025

Hold dig opdateret

Modtag DI Handels nyhedsbrev og få relevante nyheder, analyser og events inden for salg, marketing, kundeservice og e-handel direkte i din mailboks hver uge.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret