27.02.19 DI Handel Nyheder

EU: Virksomheder skal have bedre vilkår på platforme

E-HANDEL: Virksomheder, der sælger via platforme, får med nye EU-regler en række rettigheder – bl.a. mere gennemsigtighed.

Nye EU-regler skal gøre op med den usikkerhed, som nogle virksomheder oplever, når de sælger gennem de store online platforme. Hvorfor er mine produkter taget af platformen? Hvordan får jeg en højere placering iblandt søgeresultaterne? Hvilke data kan jeg få adgang til? Det er spørgsmål som disse, der har givet hovedbrud hos nogle virksomheder, der bruger online platforme som salgskanal.

Den nye EU-forordning, der har overskriften ”Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services”, stiller krav om gennemsigtighed for erhvervsbrugere af online platforme og søgemaskiner.

DI: Skab fair vilkår og konkurrence imellem platformene

Forhandlingerne har været i gang længe og diskussionerne om, hvor meget man skulle stramme grebet om platformene, har bølget frem og tilbage. DI har talt for øget gennemsigtighed for erhvervsbrugerne for at skabe de bedste forudsætninger for, at virksomhederne kan vælge den platform, der bedst matcher deres forretning.

De nye regler gælder alle online platforme - fra giganter til iværksættere - og derfor har det også været afgørende for DI ikke at introducere så skrappe regler, at vi forhindrer små platforme i at vokse. På den måde skaber vi de bedste vilkår for en velfungerende konkurrence platformene imellem.

Hvem gælder reglerne for?

Reglerne gælder for online platforme og søgemaskiner, der leverer deres tjenester til virksomheder, der er etableret i et EU-land, og som tilbyder varer eller services til forbrugere i EU.

Online platforme dækker bl.a. over online markedspladser (f.eks. Amazon eller Ebay), app-butikker (f.eks. Apple App Store og Google Play), sociale medier for virksomheder og prissammenligningstjenester.

Online søgemaskiner dækker over søgemaskiner, der på forespørgsel om et emne, leverer en række resultater relateret hertil (f.eks. Google, Yahoo! og Bing).

Reglerne i den nye forordning gælder kun for kontrakter, hvor vilkår og betingelser er ensidigt defineret af platformene.

Hvad er nyt?

De nævnte tjenester får en række forpligtelser i forhold til deres erhvervsbrugere, herunder blandt andet:

 • Vilkår og betingelser for erhvervsbrugere af online platforme skal være let forståelige og tilgængelige. Derudover skal ændringer varsles minimum 15 dage i forvejen. Er der tale om ændringer, der kræver komplekse tilpasninger for erhvervsbrugerne, skal varslet være længere. Ændringerne skal varsles på et såkaldt ”varigt medium”, f.eks. en e-mail.

 • Begrænsning eller suspension: En erhvervsbruger skal have forudgående besked, hvis en platform vil begrænse eller suspendere deres varer eller ydelser på platformen. Beskeden skal gives på et varigt medium og indeholde en begrundelse.

 • Opsigelse:  Hvis en platform vil opsige en erhvervsbruger, skal erhvervsbrugeren have besked på et varigt medium minimum 30 dage i forvejen samt en begrundelse for opsigelsen.

 • Underretning fra tredjeparter: Hvis begrænsning, suspension eller opsigelse sker som følge af underretning fra 3. parter, skal erhvervsbrugeren orienteres om det i begrundelsen.

 • Ranking: Online platforme og søgemaskiner skal beskrive de primære parametre, der er bestemmende for rangering af søgeresultater. For online platforme skal beskrivelsen indgå i vilkår og betingelser, og for søgemaskiner skal beskrivelsen være offentligt tilgængelig. Hvis der i de primære parametre indgår en mulighed for at påvirke ranking mod direkte eller indirekte betaling, skal det fremgå. Beskrivelsen skal gøre erhvervsbrugere i stand til at forstå, hvordan de kommer til at ligge højere i ranking. Platforme og søgemaskiner forpligtes ikke til at afsløre detaljerne i deres rankingmekanismer eller deres algoritmer.

 • Forskelsbehandling: Hvis en platform eller en søgemaskine har forskellige vilkår for hhv. platformen selv (eller en erhvervsbruger, som platformen/søgemaskinen kontrollerer) og for andre erhvervsbrugere, skal det fremgå af vilkår og betingelser. Det gælder særligt, hvis forskelsbehandlingen dækker f.eks. ranking eller adgang til data genereret via et salg.

 • Data: Platforme skal i deres vilkår og betingelser beskrive erhvervsbrugernes adgang – eller mangel på samme – til den data, som kunderne deler med platformen, eller som genereres igennem salget. Derudover skal det fremgå, hvis platformen deler den data med tredjepart.
 • Restriktioner: Det skal fremgå platformenes vilkår og betingelser, hvis platforme sætter begrænsninger på erhvervsbrugernes mulighed for at tilbyde de samme varer eller ydelser via andre tjenester. Derudover skal platformen beskrive årsagen til at have disse begrænsninger.

 • Internt klagesystem: Platforme skal etablere et internt system for klagehåndtering. Det skal være let og omkostningsfrit for erhvervsbrugere at anvende. Små platforme med under 50 ansatte og en omsætning på under 10 mio. EUR er fritaget for at skulle etablere et internt klagesystem.

 • Mediation: Platforme skal identificere mindst to uafhængige mediatorer, de vil bruge i tilfælde, hvor de har en uoverensstemmelse med deres erhvervsbrugere. Platformene skal betale en rimelig andel af omkostningerne relateret til håndtering af den enkelte sag. Små platforme med under 50 ansatte og en omsætning på under 10 mio. EUR er fritaget for forpligtelsen til at identificere mediatorer.

 • Håndhævelse: Organisationer og sammenslutninger af virksomheder, der repræsenterer erhvervsbrugeres interesser, kan indbringe en sag for domstolene for at forhindre eller forbyde manglende overholdelse af forordningen.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Forhandlingsparterne, Kommissionen, Rådet og Parlamentet, er enige om, hvad de nye regler skal indeholde, men de er ikke endelig vedtaget endnu. Fra reglerne er vedtaget og offentliggjort går der 12 måneder, før de er gældende. Reglerne skal evalueres, når de har været gældende i 18 måneder.

Relateret indhold