Tim Vang, Co-founder af pree.to ApS fortæller om fordelene ved eksekveringsværktøjet pretotyping.

06.02.19 DI Handel Nyheder

Hvordan kan fejlraten i produktlanceringer reduceres?

INNOVATION: Langt størstedelen af virksomheder spilder ressourcer på udvikling af produkter og services, som ikke får positiv kommerciel succes. Vi har talt med Tim Vang, Co-founder af pree.to om hvordan markedsfit kan sikres ved hjælp af eksperimenter og evidens.

- I en verden fuld af muligheder, hvor markeder opstår og forsvinder inden for ganske kort tid, er evnen til at træffe de rigtige beslutninger blevet forskellen på vækst og overlevelse. Virksomheder har derved hverken tid eller penge til langtrukne og kostbare fejltagelser, siger Tim Vang.

Eksekveringsværktøjet pretotyping, som er udviklet hos Google, kan hjælpe med dette:
- Mavefornemmelser, pet-projects og business case overbevisninger bør ikke være beslutningsgrundlag. Pretotyping kan hjælpe med at skabe reel evidens for om ens kommende produkt eller service overhovedet er relevant i markedet. Det handler ikke om at lytte til holdninger eller meninger, men i stedet undersøge konverteringer og ibrugtagen, og derudfra rationelt agere, siger Tim Vang.

Læs også: Test dine idéer, inden du investerer

Lav små eksperimenter før store investeringer

Pre står for pretend, og pretotype er en videreudvikling af det velkendte begreb prototype. Men hvor en prototype er en realiseret idé, der tester, om det er muligt at bygge det ønskede produkt, er en pretotype en simulation af det kommende produkt eller service i en pretended form, der tester, om kunderne overhovedet kunne være interesserede i produktet. Hvor en prototype tager relativ lang tid at bygge, er en pretotype bygget på meget kort tid. Virksomheder kan derved agere med en hastighed aldrig set før.

- I det projekt som før kostede mange penge at udvikle, kan man nu bruge det samme budget på, at køre mange flere eksperimenter igennem. Hvis man før havde 10 idéer om året, så ville to idéer ende ud med at blive succesfulde, men med den stigende forandringshastighed skal du nu tænkte faktor 10. Ergo skal du lave 100 eksperimenter, og så ende ud med 20 idéer, som du bør udføre rigtigt – og endda til et samlet set lavere budget, siger Tim Vang.

Gør de rigtige ting, rigtigt

Udover at pretotyping kan spare virksomheden penge, kan det også skabe en entreprenant kultur, hvor fejl er lig læring og 0-fejls kultur er bandlyst. En kultur, der kan understøtte ægte innovation:

- Pretotyping strider imod alt, mange har lært på skolebænken og i erhvervslivet, nemlig at blive god til at eksekvere. Som udgangspunkt er det jo en god ting at kunne eksekvere, men i forhold til at 80% af alle nye idéer fejler så vil det reelt betyde at du i størstedelen af tilfældene blot er god til at bruge penge. Så det er vigtigt at skelne imellem at gøre tingene rigtigt og gøre de rigtige ting, rigtigt.

- Alle kan lære pretotyping. Det ligger selvfølgelig mere indgroet hos dem, som allerede tænker entreprenant og agilt, men jeg har erfaret, at mennesker, som på ingen måde så dem selv entreprenante eller god til forretningsudvikling gå fra mine workshops med et helt nyt mindset, slutter Tim Vang.

Læs også: Test dine idéer, inden du investerer

Relateret