Få gode råd til hvordan du bekæmper kopister online

26.04.19 DI Handel Nyheder

5 råd til hvordan du bekæmper kopister online

Online salgskanaler skaber nye udfordringer. Konsulenthuset Patrade giver dig her 5 råd til, at udvikle en robust IPR strategi der gør det muligt for dit brand at forhindre kopister online.

En ny rapport fra OECD og den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, viser en bekymrende stigning i handlen med kopivarer. På bare tre år er handlen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer steget fra 2,5 % til 3,3 % på verdensplan. En stigning, som ifølge rapporten svarer til omkring 3.347 mia. danske kroner.

Det skaber panderynker hos de danske virksomheder. Ikke alene betyder det, at virksomhederne går glip af ordrer, som i stedet går til de billige kopiprodukter, men de risikerer også at blive sammenkædet med kopiernes dårlige kvalitet ude hos forbrugerne. Det skader ikke bare den enkelte virksomhed, som bliver offer for kopister, og forbrugeren, som modtager et ringe eller måske endda sundhedsskadeligt produkt, men det skader også samfundet. For risikoen for at blive kopieret påvirker virksomhedernes villighed til at investere i nye markeder og dermed også landets samlede eksport.

Hos Patent- og Varemærkestyrelsen forsøger man at bidrage til løsningen af netop det problem ved blandt andet at indgå aftaler med IP-myndighederne i vækstlande som f.eks. Brasilien og Argentina, så det for danske virksomheder bliver hurtigere at få behandlet f.eks. en patentansøgning og opnå en rettighed.

Læs også:  Har du brug for inspiration eller viden? Se vores næste arrangementer.

Og netop det at registrere sine IP-rettigheder topper listen over ting, virksomheder selv kan gøre for at undgå at blive kopieret. For der er som virksomhed forskellige tiltag, man kan benytte sig af i kampen mod kopisterne, og nogle af de vigtigste har konsulenthuset Patrade samlet her:

1. Registrer jeres IP-rettigheder

Når man som virksomhed har investeret både tid og penge på at udvikle et nyt produkt, er det naturligvis en god idé også at få rettigheden hertil registreret. En registreret rettighed er lettere at håndhæve. 

2. Beskyt jeres forretningshemmeligheder

Bag ethvert nyudviklet produkt ligger en stor mængde viden og knowhow, som det også er vigtigt at beskytte. Sørg derfor for at påpege på skrift over for medarbejdere og eventuelle underleverandører eller andre samarbejdspartnere, at dette er fortroligt og skal hemmeligholdes.

3. Overvåg og vær til stede

Ved at overvåge markedet får I også mulighed for at opdage og reagere, hvis andre forsøger at lukrere på jeres navn eller produkt. Men en overvågning kan også være med til at give jer en indikation om nye markeder. Hvis andre forsøger at sælge kopier af jeres produkter på f.eks. Amazon eller andre online platforme, I ikke selv er til stede på, så er det værd at overveje det som et nyt marked.

4. Opret en toldovervågning

Det er gratis at oprette en toldovervågning, og I får dermed toldmyndighedernes hjælp til at standse kopiprodukter fra f.eks. Kina, så de slet ikke kommer ind i EU.

5. Håndhæv jeres rettigheder

Opdager I, at nogen krænker jeres rettighed, så sørg for at skride ind. I mange tilfælde vil en velformuleret henvendelse fra jeres IP-rådgiver være tilstrækkeligt til at standse en kopist, som forsøger at lukrere på jeres rettighed.

Handlen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer foregår i dag især på Internettet, og her ser vi hos Patrade tydeligt, at det hjælper at tage kampen op. Vi oplever f.eks. i forhold til online håndhævelse en succesrate på 98 % på vores kunders vegne. Lær hvordan du kan gøre op med kopister til seminar den 28. maj i Aarhus og den 03. juni i København.

Læs også:  Har du brug for inspiration eller viden? Se vores næste arrangementer.

Katrine Jacobi
Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret indhold