03.04.19 DI Handel Nyheder

Unge skal inspireres af den digitale virksomhed

Virksomheder kan nu være med til at skabe interesse for detailbranchen hos de danske skoleelever.

Dansk Arbejdsgiverforenings projekt ”Åben Virksomhed” udvikler undervisningsforløb til folkeskolerne i hele Danmark, hvori der indgår besøg på en virksomhed. Et af de nye undervisningsforløb ”Den digitale virksomhed” er målrettet til detailbranchen og indeholder et besøg i en detailbutik. Undervisningsforløbet skal gøre matematikundervisningen for folkeskolens ældste elever inspirerende og virkelighedsnær og skal bidrage til at øge antallet af faglærte og folk med videregående uddannelser til detailbranchen.

For at skabe interesse hos de unge, skal de have muligheden for at se, hvordan det de lærer i klasseværelset bruges ude i virkeligheden. Forløbet består udover klassens besøg i en virksomhed af klasseundervisning både før og efter virksomhedsbesøget. På den måde bliver butiksbesøget en integreret del af undervisningen, som giver eleverne en forståelse af virkeligheden i detailbranchen. Som virksomhed tilmelder man sig minimum ét årligt besøg, men gerne flere.

”Den digitale virksomhed” fokuserer på de data, en virksomhed registrerer, når der sælges varer og på, hvordan data bruges til at lave automatiske prognoser, der kan styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.v. I skolens matematikundervisning øver eleverne sig i at lave modeller, og besøget i virksomheden giver dem viden om hverdagen i en virksomhed, som de kan bruge til at forfine deres modeller.

Hvis det er noget for din virksomhed, og du har lyst til at høre mere, så kontakt DA. Ressourcetrækket for den enkelte butik er kun 2½ time pr. skoleklasse (heraf lidt over en time til selve besøget af eleverne) – det hele er udspecificeret i en virksomhedsguide, som er lige til at gå til.

Ved at deltage i et skole-virksomhedsforløb er du med til at bidrage til at udvikle og motivere fremtidens kompetencer og specialister i din branche.

Vil du høre mere eller være med så kontakt:
Chefkonsulent Louise Willumsen i DA Åben Virksomhed (lew@da.dk).

Ulla Scherfig Gilberg
Skrevet af:

Ulla Scherfig Gilberg

Relateret indhold