Kirsten Løvschall er oplægsholder på DI Handels morgenmøde om nedbringelse af sygefravær.

08.08.19 DI Handel Nyheder

En sygemeldt er én for meget

Sygefravær er at betragte som en ofte kostbar udgiftspost – for virksomheden, for samfundet og for den sygdomsramte. En systematisk nedbringelse af sygefraværet kan derfor aflæses direkte på bundlinjen. Men det kræver udarbejdelse af en strategi og vedtagne handleplaner.

De fleste virksomheder har nedskrevne regler for, hvordan man søger om ferie, fridage og tjenestefrihed i øvrigt. Og der er spilleregler for, hvordan man omgås hinanden på arbejdspladsen, og for hvordan man øger kundetilfredsheden. Men de færreste har nedskrevne retningslinjer for, hvordan man håndterer sygefravær. Juridisk set er sygdom en privat sag, men sygefravær er et fælles anliggende for arbejdspladsen.

Læs også: Morgenmøde om nedbringelse af sygefravær

Sygefravær koster på bundlinjen

Den prioritering er vigtig at udfordre ved at henlede opmærksomheden på, hvor mange både økonomiske og menneskelige ressourcer, der ligger gemt i at have en strategi for – og arbejde på at få nedbragt sygefraværet. Og der kan være penge at tjene for virksomheden. Ofte betragtelige summer, hvis det er en større virksomhed.

At sygefravær koster på bundlinjen, kan man vist ikke være uenig i. Og selvom offentlige virksomheder ikke i så høj grad som private arbejder med bundlinje, kan alle relatere sig til det produktivitetstab og det øgede pres, der ligger på den gruppe medarbejdere, der skal producere mere for at kunne opretholde den samme kvalitet i arbejdet, når nogen er syge. Det er derfor et område, det kan betale sig for en virksomhed at gøre noget ved.

Læs også: Nedbring og håndtér sygefravær

Strategier og handleplaner

Der er mange myter forbundet med sygefravær. Spændende fra at det er en privat sag til, at det ikke er noget, man kan ændre på. Begge udsagn er helt forkerte. Man ved både fra erfaringer, virksomheder har gjort sig, og fra forskellige studier, at sygefravær kan nedbringes, hvis virksomheden arbejder målrettet med at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, men også hvordan man håndterer sygefravær, når det opstår.

Alle mennesker og dermed også arbejdspladser rammes periodevis af influenzaepedimier, brækkede ben eller medarbejdere, der får kræft. Derfor kan man ikke undgå sygefravær. Men både længden og antallet af sygefraværs-perioder kan der gøres noget aktivt ved, hvis man har en strategi for både forebyggelse, og hvordan man handler, når sygdom opstår.

Læs også: Morgenmøde om nedbringelse af sygefravær

Lær hvordan du kan nedbringe sygefravær

I mere end 10 år har Kirsten Løvschall  hjulpet ledere, medarbejdere og arbejdspladser med at forebygge og nedbringe sygefravær. Hun har stået for at udvikle og forankre utallige store som små projekter, der har medvirket til at både arbejdsliv og helbred går hånd i hånd, med øje for de ansatte og den sunde forretning.

Den 4. december 2019 kan du komme og høre, hvordan I, i din virksomhed, kan håndtere sygefravær på den enkle måde, når Kirsten Løvschall er oplægsholder på vores morgenmøde om nedbringelse af sygefravær.

Læs mere og tilmeld dig her: Nedbring og håndtér sygefravær

 

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Kirsten Løvschall, indehaver af StopSygefravær.nu og oplægsholder til DI Handels event om sygefravær

Relateret indhold