Kirsten Løvschall er oplægsholder på DI Handels morgenmøde om nedbringelse af sygefravær.

08.08.19 DI Handel Nyheder

Sygefravær koster på bundlinjen

Alle arbejdspladser rammes periodevis af influenzaepedimier, brækkede ben eller medarbejdere, der får kræft. Derfor kan man ikke undgå sygefravær. Men både længden og antallet af sygefraværs-perioder kan der gøres noget aktivt ved, hvis man har en strategi for både forebyggelse, og hvordan man handler, når sygdom opstår.

Sygefravær på arbejdspladsen er økonomisk en ren udgiftspost. I de første fire uger af et sygefravær gives der ingen refusion for sygedagpenge. Det vil sige, at der ikke er midler til at aflønne en vikar i de fag, hvor det er nødvendigt. Og meget ofte stopper sygedagpengerefussionen efter 22 uger, fordi en medarbejder ikke er blevet afklaret i forhold til sit sygdomsforløb. Derudover er der en større administration forbundet med at få søgt refusionerne og risiko for at miste dem, hvis ikke der søges rettidigt, eller hvis medarbejderne ikke får udfyldt de skemaer, de skal.

Med andre ord lægger sygefravær også et stort pres på virksomhedernes administration og økonomi. Det er derfor et område, det kan betale sig for en virksomhed at gøre noget ved. Èn metode er strategier og handlingsplaner.

Læs mere og tilmeld dig her: Nedbring og håndtér sygefravær

Tydelige planer og en kendt strategi

Der skal være udarbejdet planer og strategier, som medarbejderne kender til. F.eks. er det for medarbejdere, der kommer ud i længere sygdomsforløb af afgørende betydning at bevare kontakt til arbejdspladsen. Men det kan ofte i en travl hverdag være vanskeligt at opretholde kontakten fra arbejdspladsen, hvis ikke det er en del af en kendt og vedtaget strategi. F.eks. fik en virksomhed i løbet af 5 år nedbragt sygefraværet fra 14% til 5% ved hjælp af at have tydelige planer og en kendt strategi.

Læs også: Morgenmøde om nedbringelse af sygefravær

Forandringsprocesser

Når der er tale om større forandrings- og omstillingsprocesser, er det vigtigt at forebygge i forhold til, hvordan man forholder sig til sygefravær i den periode. Hvem skal inddrages? Hvad er medarbejderne bekymrede for? Og hvad kan vi gøre for, at processen bliver lettere for medarbejderne?

Det, der virker, er, at medarbejderne føler sig anerkendt i deres bekymring og set i forhold til, hvordan de har det i forhold til de forandringer, der skal ske. Hvis man er involveret i en større fusionsproces, hvor for eksempel en afdeling skal nedlægges og medarbejderne flyttes til en anden, kan man arbejde med overgangen og medarbejdernes opbygning af en ny fælles kultur. Men også den bekymring medarbejderne har for, hvordan de skal nå at nedlægge afdelingen samtidig med at driften passes. Man kan for eksempel aftale, at der bliver sat vikarer på, sådan at der er tid til nedpakning, uden at det går ud over de øvrige opgaver. Derudover sørge for, at medarbejderne har et stående tilbud om psykologisk rådgivning, sådan at eventuelle belastningsreaktioner kan tages i opløbet.

I den forbindelse er lederens rolle og tilgang til opgaven af stor betydning. Lederen skal på forhånd have gjort sig tanker om, hvad processen får af betydning for medarbejderne. De skal kende deres medarbejdere og kunne se, når de er ved at være fyldt op og handle på det evt. med forebyggende samtaler og en ændret fordeling af arbejdsopgaver i en periode. Men også når en sygemeldt medarbejder skal tilbage på arbejdet, er lederens holdning og tilgang af afgørende betydning. Her er det en god investering, at lederen har adgang til sparing og afklaring omkring håndtering af forskellige problemstillinger. Men lige så vigtigt er det, at man som leder har en køreplan og et katalog med forskellige handlemuligheder, man kan arbejde med. Muligheder, der kan være med til at fremme helbredelsesprocessen og forebygge der, hvor det er nødvendigt.

Læs mere og tilmeld dig her: Nedbring og håndtér sygefravær

Lær hvordan du kan nedbringe sygefravær

I mere end 10 år har Kirsten Løvschall hjulpet ledere, medarbejdere og arbejdspladser med at forebygge og nedbringe sygefravær. Hun har stået for at udvikle og forankre utallige store som små projekter, der har medvirket til at både arbejdsliv og helbred går hånd i hånd, med øje for de ansatte og den sunde forretning.

Den 4. december 2019 kan du komme og høre, hvordan I, i din virksomhed, kan håndtere sygefravær på den enkle måde, når Kirsten Løvschall er oplægsholder på vores morgenmøde om nedbringelse af sygefravær.

Læs mere og tilmeld dig her: Nedbring og håndtér sygefravær

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Kirsten Løvschall, indehaver af StopSygefravær.nu og oplægsholder til DI Handels event om sygefravær

Relateret indhold