Ny e-handelsanalyse af 750 danske B2B virksomheder og deres digitale indkøbsvaner viser, at 82% af dem foretager digitale indkøb og at det primær sker gennem webshops

22.01.20 DI Handel Nyheder

B2B virksomheder køber via webshop udenom de faste leverandøraftaler

En ny e-handelsanalyse af 750 danske B2B virksomheder og deres digitale indkøbsvaner viser, at 82% af dem foretager digitale indkøb, og at det primær sker gennem webshops. Udbredelsen af digitalt indkøb via webshop er uagtet om det digitale køb sker gennem faste leverandøraftaler eller uden. Undersøgelsen viser endvidere, at på trods af at virksomhederne har indgået faste indkøbsaftaler med leverandører, så foretager 9 ud af 10 køb uden om aftalerne. Indkøberne forventer endvidere at indkøb via digitale kanaler stiger i 2020 og selv dem der normal ikke foretager digitalt indkøb anvender online kanaler til research inden et offline køb.

Med udgangspunkt i 750 danske virksomheders professionelle B2B indkøbere, hvor der er blevet spurgt ind til deres erfaringer og adfærd i forbindelse med digitalt indkøb, dækker B2B e-handelsanalysen et emne der hidtil har været begrænset med viden omkring. Analysen ser bl.a. på adfærden ved indkøb med og uden faste leverandøraftaler samt ikke mindst indkøbernes ad hoc indkøbsvaner.

Analysens resultater er meget klare og viser, at digitalt indkøb via webshop (e-handel) er udbredt blandt professionelle indkøbere grundet tidsbesparelser og det er uagtet om indkøbene er foretaget gennem faste leverandøraftaler eller uden. 

Den næstmest anvendte kanal, til digitalt indkøb på faste leverandøraftaler, er virksomhedstilpasset indkøbsportaler (27%). Mens den anden mest anvendte kanal til digitalt indkøb uden faste aftaler er e-mail (15%). Der er overraskende flere virksomheder, der bruger e-mail (16%) til at købe ind på deres faste leverandøraftale, end virksomheder der bruger EDI. Kun 10% af virksomhederne køber ind på faste leverandøraftaler via EDI, hvilket overraskende er en forholdsvis lille andel.

Der købes uden om de faste leverandøraftaler

På trods af at virksomhederne har faste leverandøraftaler, så er det ikke ensbetydende med, at leverandørerne har sikret sig samtlige køb af deres pågældende ”faste kunder”. Ifølge analysen har 87% af virksomhederne med faste leverandøraftaler foretaget digitale køb af samme varetyper udenom de faste aftaler indenfor de seneste år. Dette gælder især detail virksomheder (95%) og små virksomheder med 1-10 ansatte (92%). Årsag til denne adfærd kan bl.a. skyldes pris og varens tilgængelig.

Download hele analysen her.

Findes din virksomhed ikke online, findes din virksomhed ikke blandt indkøberne

En anden konklusion som analysen frembringer er, at en generel online tilstedeværelse er vigtig for virksomheder, uagtet om de sælger digitalt eller ej. Dette understreges af at 69% af indkøberne som ikke foretager digitale indkøb, alligevel involverer online research i deres offline indkøb. Her er det især i inspirationsfasen af købsprocessen, at indkøberne bruger online kanaler til at søge viden om nye leverandører, men også i afgrænsningsfasen som beslutningsfasen. Sælger din virksomhed ikke digitalt skal din virksomhed, som minimum være synlig tilstede på internettet med jeres produktsortiment ellers kommer I slet ikke i betragtning hos indkøberne.

Indkøberne forventer at foretager flere indkøb digitalt i 2020

Endelig har analysen om spurgt ind til virksomhedernes forventninger til brug af online indkøbskanaler i 2020, sammenlignet med 2019. Her viser analysen at det blot er 1% af indkøberne der forventer et fald i virksomhedernes digitale indkøb for 2020. Derimod er der 36% af virksomhederne der forventer en stigning (på over 2%) i antallet af digitale indkøb. Det efterlader 62% af virksomhederne, med forventninger om at niveauet for digitalt indkøb i 2020 forbliver uændret som i 2019. Især de større engrosvirksomheder forventer en stigning i de digitale indkøb. Ydermere er forventningen, fra 16% af de virksomheder der ikke køber ind digitalt, at de i løbet af 2020 vil starte på det. Den overordnede forventede tendens for 2020, vil alt andet lige, være en stigning i både antallet af virksomheder der køber ind digitalt og i mængden som de eksisterende virksomheder køber ind digitalt.

Download hele analysen her.

DOWNLOAD hele analysen

Er du medlem af DI Handel har du mulighed for at downloade hele B2B e-handelsanalyse 2020, Virksomhedernes digitale indkøb, ved at følgende dette link: Download hele analysen her.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold