SMV:Digitals nye grønne tilskudspulje er åbnet.

30.01.20 DI Handel Nyheder

Gør din virksomhed grønnere gennem digitalisering

SMV:Digitals nye grønne tilskudspulje åbnede den 3. februar 2020. Her kan du som mindre- eller mellemstor virksomhed søge 25.000 kr. til rådgivning om, hvordan digitalisering kan gøre din virksomhed grønnere. Tilbuddet er for virksomheder mellem 2-249 ansatte, og det er er først-til-mølle.

Optimering af lager og logistik og brug af data kan reducere spild og sikre optimal udnyttelse af ressourcerne i din virksomhed. Det er blot et par af eksemplerne på, hvad din virksomhed kan søge om hjælp til igennem SMV:Digitals nye grønne pulje. Hvis I får tilsagn starter forløbet med deltagelse i en workshop og herefter får I voucheren på 25.000 kr. til køb af rådgivning om grøn digital omstilling.

Den indledende workshop indeholder:

 • Masterclass-oplæg med introduktion til centrale begreber inden for det valgte tema
 • Inspiration via virksomhedscases
 • Sparring med ligesindede virksomheder
 • Hjælp til afklaring og prioritering af konkrete indsatsområder, hvor en rådgiver kan hjælpe  
 • Hjælp til at finde relevant rådgiver

Der afholdes workshops to forskellige steder i landet, hhv.:

 • Herning den 24. marts
 • Sorø den 2. april

www.smvdigital.dk kan små og mellemstore virksomheder fra mandag den 3. februar søge tilskudsvouchers på 25.000 kr. til indkøb af rådgivning, der skal hjælpe virksomhederne med at afklare, hvordan teknologi og anvendelse af data kan hjælpe SMV’erne til at optimere deres ressourceforbrug, processer, produkter og logistik mv., så de kan reducere deres klimaaftryk.

Voucher til grøn digital omstilling

En voucher til grøn digital omstilling er for virksomheder, der har en ambition om og idé til at udvikle deres forretning og samtidig minimere deres klimaaftryk gennem digitale og teknologiske værktøjer.

Forløbet indeholder en tilskudsvoucher på 25.000 kr. til privat rådgivning samt deltagelse i en indledende workshop inden for enten grøn e-handel eller ressourceoptimering i produktionen, hvor virksomhederne får inspiration og sparring til at skærpe deres projekt.

Et projekt kan både være potentialeafklarende ift. at identificere, hvor i virksomheden der er størst grønt potentiale ved at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante for virksomheden at investere i, samt hvad business casen er ved at investere.

Projektet kan også omhandle rådgivning til implementering og afhjælpe virksomheden med at høste de grønne gevinster ved implementeringen af ny teknologi, den enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med implementeringsprojektet.

Der vil i foråret 2020 blive afholdt 2 workshops, der hver har plads til 30 deltagere. På hver af de to workshops vil virksomhederne først deltage i et fælles fagligt oplæg inden for grøn digital omstilling. Herefter opdeles virksomhederne i grupper baseret på temaerne:

 • ”Styrk din e-handel med en grøn profil”
 • ”Brug data til ressourceoptimering i produktionen og vedligeholdelse af produkter”

Hvad kan man søge til? (overordnede kategorier)

Styrk din e-handel med en grøn profil:

 • Virksomhederne kan fx få hjælp til at gøre det lettere for kunderne at vælge det rette produkt, så færre varer sendes retur. Det kan fx være via produktkonfiguration i webshoppen eller visualiseringsmodeller, som kunden kan anvende til at finde det helt rigtige produkt. Derudover vil virksomhederne kunne få rådgivning til optimering af lager- og logistikløsninger gennem smartere og mere grønne løsninger.

Eksempler på områder, der kan søges rådgivning til:

  • Opsætning af webshop der fremmer kunders grønne valg
  • Anvendelse digitale løsninger til produktkonfiguration og visualisering i kundens miljø
  • Digitale løsninger til optimering af logistikløsninger for virksomheder med egen distribution
  • Lagerstyring og samkøring med øvrige IT-systemer mhp. optimering af indkøb og opbevaring.

Brug data til ressourceoptimering og vedligeholdelse:

 • Virksomhederne kan få hjælp til indsamling og strukturering af data og til at bruge den skabte viden og overblik til at optimere  råvare-/materialeforbruget og produktionen. Der kan fx skabes overblik gennem ”Business intelligence”-modeller eller opsættes automatiske processer, der udløses på baggrund af dataindsamlinger. Derudover kan opsamlede miljø- og energidata fx bruges som dokumentation og som middel til at øge kundernes betalingsvillighed for grønnere produkter og services. Derudover åbner sensorer i produkter forretningsmuligheder inden for vedligeholdelse af produkter (product-as-a-service-modeller), mens fx 3D print muliggør hurtig og omkostningseffektiv levering af reservedele.

Eksempler på områder, der kan søges rådgivning til:

  • Brug af måleudstyr og sensorik til indsamling af data
  • Automatisering på baggrund af data
  • Brug af indsamlede data til at optimere ressourceforbruget eller i vedligeholdelses- og serviceopgaver
  • Visualisering af data gennem fx ”business intelligence”-modeller
  • Anvendelse af 3D print, kunstig intelligens, mv.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold