Få et overblik over, hvad der er gældende restriktioner frem mod den 28. februar 2021 her.

17.12.20 DI Handel Nyheder

Hvad betyder de nye coronarestriktioner for din virksomhed?

De restriktioner som blev indført for detail- og engroshandlen inden jul er blevet forlænget til den 28. februar. Få et overblik over, hvad der er gældende restriktioner her (Opdateret 08. februar kl. 16.00)

For at forebygge og inddæmme udbredelsen af corona er der frem til 28. februar 2021 indført en række nye restriktioner. Nedenfor kan du få et overblik over de nye og de eksisterende restriktioner, samt finde svar på de spørgsmål, vi allerede har modtaget, herunder hvordan butikker med B2B kunder skal forholde sig.

Retningslinjerne for detail- og engroshandel kan også findes uddybet på: Vejledning: Krav og anbefalinger til udvalgsvarebutikker | Virksomhedsguiden.dk. Ved tvivlsspørgsmål kan I kontakte Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34. Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00.

Læs også: DI: Nye restriktioner er forhåbentlig årets sidste

Oversigt over nedlukning af dele af detail- og engroshandlen indtil 28. februar 2021

 • Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr må holde åbent (herunder f.eks. supermarkeder, bagere, tankstationer, kiosker, vinhandlere og chokoladeforhandlere).
 • Udvalgsvarebutikker uanset størrelse skal holde lukket, men:
  - Udvalgsvarebutikker må dog holde åbent for erhvervsdrivende med henblik på salg af varer til brug for de erhvervsdrivendes erhvervsmæssige virksomhed (B2B).
  - Udvalgsvarebutikker må endvidere holde åbent for offentligheden med henblik på afhentning af pakker og varer, der er forudbestilt ved fjernsalg. Definition af fjernsalg er salg pr. telefon, mail, webshops eller online. Per 08. februar må de forudbestilte varer gerne betales udenfor eller i butikken. Det må alene være betaling og den fysiske udlevering, der sker i butikken. Ved betaling og udlevering skal øvrige gældende krav om afstand, hånd-sprit med videre overholdes, ligesom lokalekravene fortsat vil skulle overholdes af den lokaleansvarlige.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer samt butikker, der er beliggende heri skal holde lukket, men:
  - Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer må holde åbent for offentligheden, og serveringssteder beliggende i indkøbscentre, arkader og basarer må holde åbent for take-away. Indkøbscentre, arkader og basarer må således holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til de butikker, der må holde åbent, herunder for butikker, der tilbyder afhentning af forudbestilte og forudbetalte varer og pakker.
  - Endvidere må fødevareafdelinger i stormagasiner holde åbent, og stormagasiner må holde åbent for offentligheden i det omfang, det er nødvendigt for at give adgang til disse.
 • Værksteder, reparationsværksteder (fx. bil- og cykelværksteder) må gerne holde åbent, så længe øvrige krav overholdes. Hvis der f.eks. er tale om et værksted med tilhørende butik, skal butiksdelen lukkes af for kundeadgang og holde lukket.
 • Hvis du sælger fx biler og cykler, må du godt levere varen til et aftalt sted uden for butikkens matrikel, fx hjemme hos kunden, så dine kunder kan prøvekøre den. Det er et krav, at leveringen og prøvekørslen ikke antager karakter af omgåelse af kravet om lukning af udvalgsvarebutikken. Som sælger må du fx ikke benytte butikkens parkeringsplads eller lignende som leveringssted eller start af prøvekørslen, så den bliver 'en forlængelse' af butikken. 
 • Du må godt afholde kundemøder uden for butikkens matrikel, fx hjemme hos kunden, hvis du fx sælger køkkener eller andre varer, hvor der skal designes, planlægges mv., før salget kan finde sted.
 • Liberale serviceerhverv skal holde lukket, herunder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, solarier, frisører, køreskoler og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.
 • Der indføres krav om skiltning i hele detail- og engroshandel om at opfordres til at handle alene samt krav om, at alle butikker skal have en medarbejder, der tydeligt er ansvarlig for håndtering af COVID-19, herunder tilstrækkelig med håndsprit mv. Denne medarbejder må også gerne have andre arbejdsopgaver. Download skilt: Forebyg smitte: Gå alene ind i butikken. 

Læs også: Retningslinjer for kontorarbejdspladser og retningslinjer for produktionsvirksomheder

Kvadratmeterkrav i detail- og engroshandlen

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 7,5 m2 gulvareal i lokaler mellem 0 og 1.999 m2, hvortil der er offentlig adgang. Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v. Er gulvarealet under 7,5m2, må der tillades adgang for 1 person.
 • I store detail- og engroshandelsbutikker gælder følgende, skærpede kvadratmeterkrav:
  - I lokaler mellem 2.000 og 4.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 266 personer.
  - I lokaler mellem 5.000 og 9.999 m2 må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 12 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 personer.
  - I lokaler på 10.000 m2 eller derover må der maksimalt tillades adgang for 1 kunde pr. 25 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 personer.
  Gulvarealet opgøres indvendigt væg til væg uanset inventar m.v.
 • Personalet tæller ikke med ved opgørelsen af antal personer i butikken mv.

Læs også: Faldende detailsalg og forlængede coronarestriktioner kalder på løsninger

Personale, der har til opgave at føre opsyn

Butikker mv. på over 2.000 kvadratmeter med detail- og engroshandel skal have synligt opsynspersonale. Det er butikkernes ansvar at sørge for, at der er 1 ansat til opsyn pr. 2000 kvadratmeter.

Opsynspersonalet har løbende til opgave at:

 • Påse, at der i hele åbningstiden er vand og sæbe eller tilgængeligt håndsprit i de opsatte dispensere.
 • Medvirke til, at flere kunder benytter håndsprit.
 • Sikre, at der ikke lukkes flere kunder ind i butikken/storcentret mv. end det, der følger af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod ad-gang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.
 • Sikre, at der ikke lukkes kunder, besøgende o. lign. på 12 år og derover ind i butikken/storcentret, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir, medmindre kunden mv. er undtaget for krav om brug af mundbind eller visir. Personalet kan derudover bortvise kunder mv., der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.
 • Opfordre kunder til at holde 2 meters afstand til enhver tid.
 • Opfordre kunder til at handle alene, medmindre der er god grund til andet, fx en forælder med sit barn.
 • Medvirke til at der ikke sker kødannelse/forebygge sammenstimlen af personer eller lign.
 • Virksomheder bør sikre, at opsynspersonalet har de fornødne kompetencer, og at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ved tilrettelæggelse af procedure for assistance i forbindelse med konfliktsituationer.
 • Derudover skal opsynspersonalet i dagligvarebutikker over 2000 m2 løbende foretage optælling af antallet af kunder i butikken.
 • For mindre lokaler end 2.000 m2 skal der i åbningstiden være personale, der har ansvaret for, at kvadratmeterkravene og relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. Det er ikke påkrævet, at personalet er synligt opsynspersonale, som i større butikker.

Opsynspersonen må gerne udføre andre opgaver, fx kassebetjening mv., men det skal være synligt for kunder mv. hvor de kan henvende sig med spørgsmål vedr. covid-19 (fx ved at opsynspersonalet bærer en vest eller en badge).

Læs også: Nye coronarestriktioner: Krav om mundbind udvides i dag

Mundbind og visir

 • Kunder og personale skal bære mundbind eller visir i både detail- og engrosbutikker. Det er ikke nok at bruge anden beklædning som fx et halstørklæde til at dække næse og mund.
 • Der skal benyttes engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er tætsluttende omkring ansigtet. Alternativt kan der benyttes visir. Visir er skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet. 
 • Personalet behøver ikke mundbind, hvis de arbejder bag plexiglas eller anden afskærmning.
 • Arbejdsgivere skal sørge for mundbind og/eller visir. Da der er tale om medicinsk udstyr, skal du følge nogle særlige retningslinjer for hygiejne, mærkning mv.

Information til virksomheder om mundbind kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Undtagelser for kravet om mundbind eller visir:

 • Personalet behøver ikke at bære mundbind eller visir uden for åbningstid, fx når man skal gøre rent efter lukketid.
 • Det er din virksomheds ansvar at sikre sig, at kunder eller gæster bærer mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt i dine lokaler. Det er også dit ansvar at afvise kunder og gæster, der nægter at bære mundbind. Hvis en person ikke forlader stedet, kan politiet i sidste ende tilkaldes.

Der gælder dog undtagelser for følgende:

 • Gæster og kunder, der befinder sig udendørs
 • Børn under 12 år
 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug af mundbind eller visir
 • Personer med betydeligt ubehag ved brug af mundbind på grund af fx hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst
 • Personale, der opholder sig i rum eller bag en afskærmning, hvor kunderne ikke har adgang, fx i køkkenet eller på kontoret
 • Mundbindet kan fjernes helt eller delvist i situationer, hvor der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det kan være i forbindelse med samtale med personer, der mundaflæser, ved indtagelse af medicin, hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser, eller hvis politiet skal foretage identifikation.

Der gælder ikke noget dokumentationskrav for kunder, der ikke mener, at de er omfattet af kravet om mundbind eller visir. Kunden skal fx ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at vedkommende er undtaget fra kravet.

Oftest stillede spørgsmål

Du kan finde svar på mange af de oftest stillede spørgsmål om krav og retningslinjerne for detail- og engroshandel på dette link: Vejledning: Krav og anbefalinger til udvalgsvarebutikker | Virksomhedsguiden.dk.

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål?

Du kan kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline, hvis du har brug for hjælp på tlf. 7220 0034. Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00, og fredag kl. 9.00-15.00.

I DI Handel er vi i tæt og løbende dialog med myndighederne. Er din virksomhed medlem af Dansk Industri og oplever udfordringer med eller har spørgsmål til de nye restriktioner, er du også meget velkommen til at kontakte branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst på tlf. 3377 3773 eller mail sdy@di.dk

Læs hele bekendtgørelsen lige her: Retsinformation

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Katrine Jacobi
Skrevet af:

Katrine Jacobi

Relateret indhold