Ny analyse fra DI Handel viser, at engros- og detailvirksomheder (handelserhvervet) har stor betydning for Danmark.

18.02.20 DI Handel Nyheder

Danmark er dybt afhængig af handelserhvervet

Handelserhvervet fylder meget i Danmark og beskæftiger 20 pct. af den samlede private beskæftigelse, svarende til 425.000 personer. Erhvervet fylder 15 pct., når man ser på dansk økonomis BFI, og specielt engroshandel har de seneste år oplevet høj indtjening, som bl.a. kommer fra øget indtjening ved handel udenfor landets grænser.

Ny analyse fra DI Handel viser, at engros- og detailvirksomheder (handelserhvervet) har stor betydning for Danmark. Analysen viser bl.a., at handelserhvervet beskæftiger 425.000 personer og er dermed større end industrien, landbruget, forsyning og råstofindvinding sammenlagt. I Danmark er der lige godt 2,1 mio. beskæftigede i private erhverv.

Handelserhvervet fylder 15 pct. af den danske økonomi

For at sammenligne på tværs af brancher ift. til den økonomiske størrelse er bruttofaktorindkomsten (BFI) et godt nøgletal. Handelserhvervet fylder 15,1 pct. af bruttofaktorindkomsten i Danmark og kommer ind på en 3. plads efter Industri og Forsyning samt finanssektor og ejendomme. Handelserhvervet udgjorde således 15,1 pct. af dansk økonomi i 2017, hvoraf engroshandel står for de 11,3 pct., mens detailhandel står for 3,8 pct.

Engroshandel tjener 31,5 gange så meget som detailhandel

Den mest slående forskel mellem detailhandel og engroshandel er netop evnen til at skabe overskud. Handelserhvervet har samlet genereret et nettooverskud på 65 mia. kr. svarende til 16,4 pct. af det samlede nettooverskud i de private erhverv. Dykkes der ned i selve nettooverskuddet, som handelserhvervene genererer, så er det også engroshandel der trækker op. Således genererede engros- og detailhandel således hhv. 63 og 2 mia. kr. i 2017, hvilket med andre ord betyder, at engroshandlen tjente 31,5 gange så meget som detailhandlen i 2017.

Handel udenfor Danmark gør forskellen

Den høje indtjening i engroshandel og lave indtjening i detailhandel er ikke noget nyt fænomen. Det er dog blevet stadig mere udtalt de seneste år. Indtjeningen ved detailhandel har været meget presset siden finanskrisen, mens engroshandel har øget sin indtjening kraftigt siden 2005.

Den store stigning i indtjeningen ved engroshandel skal blandt andet ses i lyset af, at der siden 2005 er sket en væsentlig stigning i indtægter fra merchanting. Merchanting betyder, at virksomheder køber produkter i udlandet, som derefter videresælges i udlandet uden på noget tidspunkt at have været i Danmark.

Produkterne var blot dansk ejet på salgstidspunktet og er faktureret fra denne danske ejer. Indtægterne (bruttosalgsavancen) fra merchanting er steget fra 10 mia. kr. i 2005 til godt 50 mia. kr. i dag. Danske engroshandel tjener således mange penge ved at handle med udenlandske varer i udlandet. Og denne del af forretningen er steget kraftigt de senere år.

Download hele analysen

Er du medlem af DI Handel, har du mulighed for at downloade hele analyse om handelserhvervet ved at følgende dette link:

Download hele analysen her: Analyse om handelserhvervet (Januar 2020)

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret indhold