Hvis din virksomhed sender mails til eksisterende og potentielle kunder, hvor I gør opmærksom på eller inkluderer jeres nyhedsbrev, vil det blive betragtet som markedsføring og er derfor omfattet af reglerne i markedsføringsloven.

21.02.20 DI Handel Nyheder

Få styr på reglerne for markedsføring af nyhedsbreve

Det er svært for danske virksomheder at finde ud af reglerne for lovlig markedsføring af nyhedsbreve. Gælder de samme regler for B2B og B2C? Må en virksomhed sende mails til kunder, hvori de opfordrer til at tilmelde sig virksomhedens nyhedsbrev? Og må virksomheder sende markedsføringsmails til personer, som de endnu ikke har en forretningsmæssig relation til? Bliv klogere på reglerne her.

I DI Handel har vi fået flere henvendelser fra medlemmer, der spørger, om de samme regler for markedsføring af nyhedsbreve gælder uanset, om der er tale om B2B eller B2C. Svaret er ja.

Hvis din virksomhed sender mails til eksisterende og potentielle kunder, hvor I gør opmærksom på eller inkluderer jeres nyhedsbrev, vil det blive betragtet som markedsføring og er derfor omfattet af reglerne i markedsføringsloven. Det gælder uanset, om din virksomhed handler på B2B- eller B2C-markedet.

I begge tilfælde er der tale om markedsføring, fordi nyhedsbreve generelt vil være med henblik på branding af virksomheden og dens produkter.

Læs også: Fire virksomheder betaler bøde for at sende spam e-mails til deres kunder

Markedsføringsmails kræver samtykke fra modtageren

I markedsføringsloven står der, at en virksomhed kun må sende markedsføringsmails til modtagere, der på forhånd har givet samtykke til det:

”En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Inden der gives samtykke, skal den pågældende oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.” (§ 10, stk. 1).

Ved et ”samtykke” forstås enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse. Med andre ord skal den, der giver samtykket, være blevet givet tilstrækkelige informationer til at forstå samtykkets fulde omfang og skal derefter have foretaget sig noget aktivt.

Læs også: Influencer betaler 60.000 kr. i bøde for skjult reklame

En undtagelse for ”tilsvarende produkter”

Den eneste undtagelse fra samtykkekravet er, hvis virksomheden tidligere har solgt et produkt til en kunde, og en række betingelser samtidig er opfyldt:

”En erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af produkter, kan uanset stk. 1 markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post. Det forudsætter dog, at den erhvervsdrivende giver kunden klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende henvendelse.” (§ 10, stk. 2).

Denne undtagelse vil dog sjældent kunne bruges til at udsende elektroniske nyhedsbreve. Det skyldes, at undtagelsen kun giver mulighed for at markedsføre egne ”tilsvarende produkter”, og nyhedsbreve vil typisk omfatte et bredere produktsortiment end det produkt, kunden tidligere har købt.

Læs også: Betegnelsen ”50 pct. på alle glas” var vildledende

Hvad siger Forbrugerombudsmanden?

Markedsføringslovens regler om lovlig promovering af nyhedsbreve er kommenteret i Forbrugerombudsmandens spamvejledning. Forbrugerombudsmanden er kompetent myndighed i forhold til markedsføringsloven og kan rejse sager om lovovertrædelser. Det er derfor relevant for danske virksomheder at vide, hvordan Forbrugerombudsmanden fortolker reglerne.

I spamvejledningen fremgår det bl.a., at reglerne omfatter enhver form for markedsføring, herunder markedsføring af virksomheders image.

Det uddybes også i vejledningen, hvad Forbrugerombudsmanden nærmere forstår ved et gyldigt ”samtykke”. Det skal bl.a. være klart hvad, samtykket omfatter (gerne med angivelse af produktkategorier), hvem der får samtykke til at sende markedsføringen (hvilke virksomheder), og hvordan den må sendes (fx mails og/eller SMS).

Læs mere om Forbrugerombudsmandens holdning til reglerne her

Hvornår er der tale om lovlig markedsføring af nyhedsbreve?

En virksomhed må altså gerne sende nyhedsbreve via mails med promovering af sine produkter og brand til modtagere, der på forhånd har givet samtykke til det. Samtykket skal være klart, tydeligt og gives aktivt.

Derudover må man på visse betingelser sende markedsføringsmail til kunder, der ikke har frabedt sig dette, men mulighederne for at udnytte denne undtagelse til at sende bredere nyhedsbreve er begrænsede.

Læs også: Brevkasse: Kræver det samtykke at sende markedsføringsmateriale til eksisterende kunder

Har du juridiske spørgsmål?

Som medlem af DI Handel kan du få gratis juridisk vejledning inden for bl.a. markedsføring og e-handel. Læs mere om vores helpdesk og få svar på dine spørgsmål her: Helpdesk for juridisk vejledning

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Cecilia Mårtensson Vesløv

Cecilia Mårtensson Vesløv

Chefkonsulent, advokat

  • Direkte +45 3377 3398
  • Mobil +45 5213 2400
  • E-mail cesm@di.dk

Relateret indhold