Coronakrisen har betydet store økonomiske tab for mange danske virksomheder. Hvis det står til regeringen, kan små og mellemstore virksomheder nu se frem til at få udskudt momsbetalinger og fristen for betaling af B-skat.

17.03.20 DI Handel Nyheder

DI: Positivt med hjælp til SMV’er, men der er behov for mere

Skatteminister Morten Bødskov præsenterede mandag nye tiltag om udskudt skat, der samlet forventes at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet med 40 mia. kr. Det er et godt skridt, men der er behov for mere målrettede tiltag, lyder det fra DI.

Coronakrisen har betydet store økonomiske tab for mange danske virksomheder. Hvis det står til regeringen, kan små og mellemstore virksomheder nu se frem til at få udskudt momsbetalinger og fristen for betaling af B-skat. Det skriver Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

De nye initiativer kommer i kølvandet på den skattepakke, som regeringen præsenterede i fredags, der blandt andet indeholdt en udskydelse af momsbetaling for de større danske virksomheder. Nu er turen kommet til de små og mellemstore virksomheder.

Læs hele Skatteministeriets pressemeddelelse her

To SMV-initiativer

Helt konkret er regeringen kommet med to nye initiativer, der skal hjælpe de trængte små og mellemstore virksomheder.

For det første foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for virksomheder, der afregner moms hver tredje og sjette måned. Det betyder, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale moms 1. september i år.

Regeringen foreslår også, at betalingsfristen for B-skat udskydes, så den betalingsfrist, der tidligere lå 20. april, flyttes til 20. juni, mens fristen 20. maj udskydes til 20. december. Det betyder, at virksomheder ikke skal betale skatten i april og maj.

Regeringen vurderer, at de to initiativer samlet set vil forbedre likviditeten for danske virksomheder med 40 mia. kr. Sammenholdt med de andre fremlagte tiltag til udskydelse af betalingsfrister, anslår regeringen, at den samlede hjælpepakke vil styrke danske virksomheders likviditet med ca. 165 mia. kr.

DI ser positivt på nye tiltag

DI tager positivt imod regeringens initiativer om ekstra likviditetshjælp til små og mellemstore virksomheder.

”Det er et godt skridt til at hjælpe de trængte SMV’er. Vi har været i tæt dialog med regeringen om at udskyde de kommende B-skatteindbetalinger til senere på året, som her og nu vil hjælpe de helt små virksomheder. Vi så dog meget gerne, at man også fandt en vej til at gøre det allerede med virkning for marts måned, som falder om få dage”, siger direktør Kent Damsgaard, DI og fortsætter:

”Det giver sindsro for mange SMV’er, når de kigger fremad. Det er dog ikke en redningsplanke nu og her, så vi er i fortsat dialog med regeringen om målrettede og mere akutte tiltag. Vi så meget gerne, at de helt små virksomheder kunne få den moms retur, som de lige har indbetalt. Vi kan forstå, at det rent teknisk er svært at håndtere, men så må vi tænke i alternativer for eksempel ved at give mulighed for et statsgaranteret lån af samme størrelse. Mange små virksomheder har brug for hjælp nu”, slutter Kent Damsgaard.

Fem DI-forslag

Helt konkret foreslår DI, at regeringen også kigger på nedenstående tiltag for at understøtte de danske SMV’er i denne svære situation:

1. Dagpenge til selvstændige:
Selvstændige medlemmer af a-kasser skal kunne få dagpenge i op til tre måneder uden at lukke deres virksomhed, hvis de oplever en nedgang i omsætning på mindst 30 pct. og i forvejen har en vis omsætning.

2. Udskyd indbetaling af B-skat for marts:
Det er positivt, at regeringen vil udskyde betaling af de kommende to b-skatterater for april og maj til hhv. juni og december. Men forslaget burde ideelt også have omfattet marts-indbetalingen, der forfalder 20. marts.

3. Tilbagefør indbetalt moms for seneste kvartal:
De mindre virksomheder, der afregner moms kvartalsvis og halvårligt, har netop afregnet og indbetalt moms. De får ikke umiddelbart gavn af en udskudt betalingsfrist. Derfor kan det overvejes at tilbageføre den netop afregnede moms.

4. Fasthold kontrakter mellem virksomheder og offentlige kunder:
Regeringen bør sikre, at offentlige myndigheder vedstår deres kontraktlige forpligtelser, og ikke med årsag i corona-situationen påberåber sig force majeure og aflyser aftaler uden betaling. Samtidig opfordrer vi generelt offentlige kunder til hurtig og rettidig betaling af deres private leverandører. Regeringen kan tydeliggøre dette for alle offentlige indkøbere.

5. Erhvervsfremmesystemet skal hjælpe:
Landets erhvervshuse bør stå klar med corona-beredskab, som kan give sparring og vejledning. Early Warning-ordningen tilbyder sparring så kriseramte virksomheder enten kommer tilbage på rette spor, minimerer tab ved lukning eller får hjælp til at komme videre efter konkurs.

Kontakt DI

DI er i tæt dialog med regeringen om hjælp til danske virksomheder. Oplever du eller din virksomhed udfordringer i forbindelse med corona, eller har du forslag til, hvad regeringen og myndighederne kan gøre for at afbøde situationen for de danske handelsvirksomheder, hører vi i DI Handel meget gerne om det.

Kontakt os på handel@di.dk eller tag direkte kontakt til DI Handels branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst på telefon 3377 3773 eller mail sdy@di.dk

Find mere information på DI’s temaside om COVID-19 eller følg med DI Handels hjemmeside og LinkedIn, hvor vi løbende holder dig opdateret.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold