Nu findes projekt Morgendagens Salgs white paper på engelsk.

10.03.20 DI Handel Nyheder

Download Morgendagens Salg på engelsk

Nu findes projekt Morgendagens Salgs white paper på engelsk. "Sales Transformation" er titlen, og indeholder de samme forskningsresultater om salg, blot oversat til engelsk. Download det her.

Forskningsprojektet Morgendagens Salg har identificeret optimeringsmuligheder for, hvordan danske B2B-virksomheder styrker deres salg og dermed opnår større vækst.

Det er højaktuel forskning inden for et felt som salg, hvor der generelt forskes meget mindre end i andre discipliner. Der forskes 10 gange mindre i salg end marketing, viser projektets bibliometriske foranalyse.

Projekt Morgendagens Salg bygger på svar fra over 1.000 personer beskæftiget med B2B-salg og afslører, at mange danske virksomheder har en forældet tilgang til salg. Projektet kommer også med konkrete bud på, hvordan salgsafdelingen og salgsstrategien skal være i en moderne dansk virksomhed i 2020.

7 salgsdyder

Helt konkret peger forskningen på 7 udfordringer ved salget, som det praktiseres i dag. Det drejer sig blandt andet om, at virksomhederne kan blive langt bedre til at tænke salg ind i hele virksomheden og i højere grad lade salg bidrage til forretningsudviklingen.

Som et modsvar til dette har forskerne i projektet formuleret 7 salgsdyder, der kan imødegå de identificerede udfordringer, der har en direkte sammenhæng med virksomhedernes vækst og bundlinje. Det drejer sig blandt andet om at udnytte salgsunderstøttende teknologier, men også tydelig­gøre den værdi der skabes i salget.

Forskningen viser, at det er få danske virksomheder, der i dag lever op til de 7 salgsdyder. Det betyder, at der ligger et stort og uudnyttet vækstpotentiale og venter, hvis danske virksomheder arbejder mere strategisk med salg, sætter salgsfagligheden i højsædet samt fornyer sælgerens og salgslederens roller.

Download engelsk white paper

I efteråret 2019 udkom projekt Morgendagens Salg med et white paper. Det er det white paper, der nu er blevet oversat til engelsk, så det kan deles med udenlandske kolleger og samarbejdspartnere, så I sammen kan lade sig inspirere af projektets casevirksomheder og forskningsresultater.

Download white paperet på engelsk her: White paper engelsk

Vil du vide mere?

Læs mere om projekt Morgendagens Salg her: Morgendagens Salg

Forskningsprojektet Morgendagens Salg er blevet til i et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Customer Agency, Business Danmark og DI Handel.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Maria Nielsen

Relateret indhold