Siden coronakrisen kom til Danmark i starten af marts 2020, har regeringen lanceret mange hjælpepakker for flere milliarder kroner for at sikre det danske erhvervsliv.

20.03.20 DI Handel Nyheder

Få overblik over hjælpepakkerne til din virksomhed

Siden coronakrisen kom til Danmark i starten af marts 2020, har regeringen lanceret hjælpepakker for flere milliarder af kroner for at sikre det danske erhvervsliv. For at give dig et overblik, har vi samlet information om hjælpepakkerne på denne side, så du kan vurdere, hvilke der er relevante for netop din virksomhed, og hvad du skal gøre for at at komme i betragtning til hjælpen eller få mere information.

Den samlede værdi af regeringens hjælpepakker har en anslået værdi af 287 mia. kr. og kan fordeles i følgende tre overordnede grupper, nemlig:

1. Tilskud
2. Garanti
3. Likviditet og finansieringsmuligheder

Nedenfor beskrives de enkelte grupper og de tilhørende hjælpepakker og -muligheder For hver pakke er der links til regler, kriterier, ansøgningsfrister, etc.

Oversigten er opdateret d. 20. marts 2020, kl. 08.00 og du skal derfor være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer til hjælpepakkerne løbende.

Tilskud

Lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Der tages fortsat forbehold for, at der kan ske enkelte justeringer i vilkårene for lønkompensationsordningen.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes. Det forventes, at der bliver åbnet for ansøgninger til puljen midt i uge 13.

Se satser, kriterier og FAQ på Virksomhedsguiden.dk

Som medlem af DI har du også mulighed for at få rådgivning fra DI’s jurister omkring ordningen for lønkompensation.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion, mens selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en papirblanket, som kan findes på KL’s hjemmeside. Blanketten skal indleveres til din kommune.

Læs mere om reglerne samt links til ansøgning og blanket på virksomhedsguiden.dk

Læs også DI’s vejledning til refusion af sygedagpenge på DI.dk: Refusion af sygedagpenge

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Trepartsaftalen om lønkompensation giver en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne får en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Mere info følger på virksomhedsguiden.dk

Se faktaark: Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Kompensation til selvstændige

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Yderligere info følger på virksomhedsguiden.dk

Kompensation til arrangører

Regeringen har den 10. marts 2020 foreslået en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020.

Det er under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres som følge af statsministerens pressemøde den 11. marts 2020.

Som udgangspunkt gælder ordningen arrangementer, som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med 1000 eller flere deltagere pga. coronavirus/covid-19. Derudover er arrangementer med 500 eller flere deltagere , som er målrettet særlige coronavirus/covid-19.-risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet.

Det forventes, at der åbnes for ansøgninger den 20. marts 2020

Se satser, kriterier og FAQ på Virksomhedsguiden.dk

Garantier

Garantiordning for nye lån

Der er pr. 18. marts 2020 etableret en garantiordning, som giver store virksomheder mulighed for at få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19. Det er med andre ord statsgaranterede lån til virksomheder og tilbydes af Vækstfonden.

Der arbejdes desuden på at etablere en garantiordning på særligt favorable vilkår for små og mellemstore virksomheder. For at være omfattet af ordningerne skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på over 30 pct. som følge af coronavirus/covid-19.

De konkrete regler for garantiordningen for små og mellemstore virksomheder er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft. Der er desuden en mulighed for, at kriterier ændres.

Følg med udviklingen af denne ordning på virksomhedsguiden.dk

Likviditetsauktion

Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Likviditetskautionen skal bakke op om de mange danske eksportører, som havner i likviditetsproblemer, fordi indtægterne går ned, mens der stadig er udgifter til løn og leverandører.

Likviditetskautionen virker ved, at EKF dækker 80 procent af bankernes eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre eksportvirksomhedernes likviditet. Det vil give bankerne øget incitament til at yde den nødvendige likviditet til SMV’erne, hvilket kan blive essentielt for mange virksomheder.

Den nye likviditetskaution er endnu ikke trådt i kraft, da den skal godkendes af EU-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne. Virksomheder skal kontakte deres bank for at få en likviditetskaution og deres kreditforsikringsselskab for at få forsikret eksportordrer. EKF modtager også gerne henvendelse fra virksomheder, som ønsker mere information.

Læs mere og se kontakt informationer af denne ordning på ekf.dk

Likviditet og finansieringsmuligheder

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

For at give virksomheder en bedre likviditet er fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænget som følge af coronavirus/covid-19

Betalingsvilkår for AM-bidrag, A-skat og B-skat

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Betalingsvilkår for moms

De lempede regler på moms gælder indtil videre kun store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr. Det er ved at blive undersøgt, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan lempes.

Se tidsfristerne for betalinger og FAQ på virksomhedsguiden.dk

DI står klar med hjælp til vores medlemmer

Medlemmer af DI er også altid velkomne til at kontakte os for spørgsmål der vedrører hjælpepakkerne.

Specifikke spørgsmål der vedrører lønkompensation kan rettes til jura@di.dk

Andre spørgsmål til hjælpepakkerne kan rettes til enten fagleder Rasmus Anderskouv på raa@di.dk eller chefanalytiker Klaus Rasmussen på kr@di.dk

På DI.dk finder du vores temaside om Coronavirus, og der vil du kunne finde en masse praktiske informationer om coronasituationen. 

Virksomhedsguiden.dk er nøglen til viden, hjælpepakkerne, hotline og ansøgninger til disse

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform, der har til formål at giver danske virksomheder adgang til viden, vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed. Virksomhedsguiden henvender sig navnlig til iværksættere og små og mellemstore virksomheder.

Virksomhedsguiden giver indblik i de mest relevante virksomhedsrettede love og regler og vejleder om forretningsudvikling. Samtidig giver Virksomhedsguiden dig overblik over de tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige erhvervsfremmeindsats – lige fra den lokale erhvervsservice til statens ordninger.

Virksomhedsguiden.dk er drevet af Erhvervsstyrelsen, hvor de har lavet et temaside om Coronavirussen. Temasiden er nøglen til viden, hjælpepakkerne og ansøgninger.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold