Force majeure defineres normalt som en udefrakommende og uventet begivenhed, som ikke kan afværges, og som gør, at en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser.

17.03.20 DI Handel Nyheder

Force majeure og coronavirus

Mange virksomheder oplever i disse dage problemer med udeblevne leverancer, projekter der er sat i bero eller andre forhold, der gør det svært at overholde forpligtelser over for deres kunder. Men hvornår foreligger der force majeure?

Force majeure defineres normalt som en udefrakommende og uventet begivenhed, som ikke kan afværges, og som gør, at en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser. At en force majeure-begivenhed foreligger indebærer, at en aftalepart kan blive fri for ansvar, hvis begivenheden indebærer, at aftaleparten bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Deltag på webinar om force majeure den 28. april 2020

Er Coronavirus force majeure for din virksomhed?

Meget ofte vil aftaler indeholde en særskilt force majeure klausul. Formuleringen af klausulen kan være afgørende for om corona-udbruddet kan karakteriseres som en force majeure-begivenhed.

Der skal hver gang foretages en konkret og grundig vurdering af, om coronavirus udgør en force majeure-begivenhed. Der er som udgangspunkt tre betingelser, som skal være opfyldt, for at der foreligger force majeure.

1. Det er en betingelse, at opfyldelse af aftalen er umulig. Det betyder, at man har pligt til at afsøge alle mulige og tilgængelige måder at opfylde en aftale på, før man meddeler kunden, at man på grund af coronavirus ikke er i stand til at levere eller opfylde aftalen enten midlertidigt eller fuldstændigt. 

Et eksempel fra en bilforhandler: Er det f.eks. muligt at skaffe en reservedel på en anden måde eller lave en midlertidig reparation, foreligger der ikke force majeure. Dette gælder også selv om det vil påføre bilforhandleren omkostninger eller være urentabelt. At det bliver dyrere at opfylde aftalen er således ikke det samme som at opfyldelse er umuligt.

2. Det er også en betingelse for at dække sig ind under force majeure, at man ikke, da aftalen eller handlen med kunden blev indgået, havde mulighed for forudse, at coronavirus og følgerne heraf ville forhindre opfyldelse af aftalen eller handlen. Hvis aftalen er indgået før WHO’s officielle erklæring af coronavirus som en international sundhedskrise, vil betingelsen være opfyldt. Hvis aftalen først er indgået efter dette tidspunkt, burde man have forudset, at problemer med leveringen kunne opstå. Betingelsen om at force majeure skal være upåregnelig er i så fald formentlig ikke opfyldt.

3. Man skal også være opmærksom på, at muligheden for at påberåbe sig force majeure også forudsætter, at man har informeret sine kunder om leveringsvanskeligheder eller problemer med at opfylde aftaler, så hurtigt som muligt. I nogle kontrakter findes særlige force majeure-bestemmelser, som kan have frister for en sådan underretning, man er forpligtet til at overholde.

Deltag på webinar om force majeure den 28. april 2020

DI opfordrer til dialog og fleksibilitet

Det er en alvorlig situation for Danmark og dansk erhvervsliv. Derfor opfordrer DI til, at virksomheder rækker ud til samarbejdspartnere og kunder for at finde de bedste løsninger i den givne situation og, at alle udviser den nødvendige fleksibilitet.

Se desuden DI’s råd angående kontrakter mellem virksomheder og offentlige kunder: DI-råd vedrørende gældende kontrakter mellem virksomheder og offentlige kunder

Har du spørgsmål til din kontrakt?

Er du, som medlem af DI, i tvivl om hvordan du skal forholde dig vedrørende force majeure er du velkommen til at kontakte:

Henrik Schultz
Chefjurist
Email: hsz@di.dk
Mobil: +45 2949 4411

Se også: DI’s temaside om Coronavirus.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold