Resultatet fra DI’s virksomhedspanel med 844 virksomhedsbesvarelser viser, at mange virksomheder bliver økonomisk påvirket af Coronakrisen og især handelsvirksomhederne mener, at de bliver ramt af krisen.

26.03.20 DI Handel Nyheder

Handelsvirksomhedernes syn på Corona/COVID-19 krisen

Resultatet fra DI’s virksomhedspanel med 844 virksomhedsbesvarelser viser, at mange virksomheder bliver økonomisk påvirket af Coronakrisen og især handelsvirksomhederne mener, at de bliver ramt af krisen. Handelsvirksomhederne forventer i forhold til andre virksomheder, i højere grad, et større fald i omsætningen og antal beskæftigede. Det positive er dog, at 80% af virksomhederne forventer at deres omsætning er tilbage på normalt niveau ca. 1 år efter, at smitten fra coronavirussen er blevet inddæmmet og er kommet under kontrol. DI Handel giver dig et syn på, hvorledes handelsbranchen ser på krisen.

Danmark og de danske virksomheder er midt i en historisk nedtur, der forventes at overgå selv finanskrisen i omfang og ødelæggelse. Det viser en rundspørge til 844 virksomheder i DI’s virksomhedspanel fra d. 16. og 17. marts 2020. Situationen med coronakrisen udvikler sig så hurtigt, at data blot giver et øjebliksbillede af virksomhedernes forventninger.

Handelsvirksomhederne rammes af faldende indtægter

Overordnet set rammes danske virksomheder bredt på de økonomiske aspekter med coronakrisen, herunder alt fra udeblevne leverancer, fald i indtægter, personalemangel etc. Blot 14 pct. af de adspurgte virksomheder har svaret, at de ikke oplever økonomiske konsekvenser pga. coronakrisen. Isoleres handelsvirksomhedernes svar, bliver andelen mere end halveret til blot 5 pct..

Læs også: Handelsvirksomhederne ser pessimistisk på fremtiden efter coronaudbruddet

Ser vi på handelsvirksomhedernes svar på de økonomiske konsekvenser, adskiller de sig især på fald i indtægterne, der enten skyldes lavere efterspørgsel (71 pct.) eller nødforanstaltninger (46 pct.). Også udeblevne leverancer (25 pct.) eller forsinket underleverancer (40 pct.) præger handelsvirksomhederne under coronakrisen.    

Stor omsætningsfald i handelsbranchen på mellemlang sigt

Ser vi på virksomhedernes forventninger til omsætningen for hhv. marts, 2. kvartal og hele 2020, tyder det også på, at handelsvirksomhederne får grimme følger af coronakrisen.

På den helt korte bane forventer 34 pct. af handelsvirksomhederne at miste op til 20% af deres omsætning, mens 40 pct. forventer at miste ml. 20-75% af deres omsætning. Blot 9 pct. af handelsvirksomhederne forventer, at krisen ingen effekt har på marts-omsætningen og 7 pct. oplever en decideret øget omsætning pga. coronakrisen.

De fleste handelsvirksomheder er pessimistiske for deres omsætningsforventning på mellemlang sigt (2. kvartal 2020). Andelen af handelsvirksomheder, der forventer at miste op til 20% af deres omsætning, udgør 28 pct., mens 50 pct. af handelsvirksomhederne forventer at miste ml. 20-75% af omsætningen.

Når vi ser på virksomhedernes forventninger til omsætningen for hele 2020, så ligger handelsvirksomhedernes forventninger nogenlunde på niveau som alle andre brancher. 

Læs også: Handelsvirksomhederne ser pessimistisk på Coronavirussen

Handelsvirksomhederne er en knivspids mere negative i forhold til beskæftigelsen end andre virksomheder

Adspurgt til hvilke forventninger virksomhederne har til antal af beskæftigede i Danmark i 2. kvartal i 2020, svarer 40 pct. af alle virksomheder, at de enten har omtrent det samme antal beskæftigede eller en stigning. Optimismen blandt handelsvirksomhederne er blot på 34 pct.

På den anden side af skalaen forventer virksomhederne et fald i antal af beskæftigede. Her forventer halvdelen af alle virksomheder et fald i antal af beskæftigede, hvor 21 pct. forventer et fald på 1-5 pct., så forventer 29 pct. af virksomhederne et fald på mere end 5 pct.

Ser vi på tallene for handelsvirksomheder, er forventningerne en knivspids mere negative. 57 pct. af handelsvirksomheder forventer et fald i antal af beskæftigede, og gruppen af handelsvirksomheder, der forventer et fald på mere end 5 pct. af antal beskæftigede, udgør 33 pct.

Det tager tid at komme over krisen for alle

Udsigten til at coronavirussen bliver inddæmmet og kommer under kontrol er pt usikker, men virksomhederne ser dog foreløbigt positivt på, hvor lang tid krisen påvirker dem. Spurgt ind til hvor lang tid de forventer, der vil gå, før de vender tilbage til et ”normalt” omsætningsniveau efter coronakrisen, forventer 60 pct. af alle virksomheder at være tilbage efter et kvartal. Efter ét år forventer hele 80 pct. af virksomhederne, at virksomhederne er tilbage på normalt niveau. Hvorvidt denne forudsigelse holder stik, vil kun tiden vise.

Læs også: Handelsvirksomhederne ser pessimistisk på Coronavirussen

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold