DI Handel har i samarbejde med Wilke spurgt hhv. 504 danske B2B-virksomheder om deres erfaringer med digitale salgskanaler og 750 professionelle indkøbere om deres erfaringer med digitalt indkøb.

20.04.20 DI Handel Nyheder

B2B-virksomhederne tøver fortsat med online salg, selvom indkøberne er klar

Analyse blandt professionelle indkøbere og B2B-virksomheder viser, at der fortsat er et enormt potentiale i digitalt salg. Ifølge analysen foretager 82% af indkøberne online indkøb, hvorimod blot 52% af B2B-virksomhederne sælger online. Det paradoksale er dog, at en af de største årsager til, at virksomheder ikke ønsker at sælge online, skyldes, at ”kunderne” ikke er klar til online køb!

DI Handel har i samarbejde med Wilke spurgt hhv. 504 danske B2B-virksomheder om deres erfaringer med digitale salgskanaler og 750 professionelle indkøbere om deres erfaringer med digitalt indkøb. Analyserne viser med tydelighed, at der fortsat er kæmpe potentiale i at have online salgskanaler. Potentialet for online salg bliver tydeliggjort, når der ses på virksomhedernes indkøbsadfærd, samt hvilke produkttyper indkøberne køber ind digitalt.

Deltag i webinaret: B2B e-handelsadfærd anno 2020

Indkøberne er klar til digitalt indkøb

Indkøbsanalysen viser, at 82% af de adspurgte indkøbere (virksomheder) foretager indkøb digitalt, og uagtet om indkøbet er med eller uden faste leverandøraftaler bliver købene hovedsagelig foretaget gennem webshops med hhv. 64% og 79%. De foretager endvidere online indkøb inden for alle tænkelige produkter og services alt fra kuglepenne til halvfabrikata og reparationer. Sammenholder vi indkøbernes købsadfærd, og hvilke typer produkter virksomhederne sælger, ser vi, at der fortsat er et enormt potentiale i B2B e-handel.

Det klart største potentiale er for varer, som indgår i det interne løbende forbrug i virksomheden (fx computere, kontorartikler, o. lign.). Her er der kun 28% af sælgerne, der sælger denne varetype online, hvor det til sammenligning er 71% af virksomhederne, der foretager indkøb via en webshop. For varer som indgår i virksomheders produktion, er der er kun 27% af sælgerne, der har digitalt salg af denne varetype, hvor 58% af indkøberne foretager online indkøb. Når det kommer til produkter i form af service, vedligeholdelse og reparationer, er fordelingen 14% for sælgerne og 34% for indkøberne.

Varer til direkte videresalg til andre virksomheder er den eneste kategori, hvor der er flere sælgere (59%) end indkøbere (53%).

Øget omsætning og nye kunder med digitalt salg

En af de helt klare gevinster ved e-handel er, at virksomhederne kan modtage ordrer uafhængig af tid og sted. Denne gevinst har især været tydelig under coronakrisen. Vores store medlemsundersøgelse blandt 1.524 virksomheder tegner nemlig et generelt billede af, at de traditionelle offline kanaler oplever et fald i omsætningen, mens de digitale kanaler har en fremgang.

Læs også: Handelsvirksomheder er ”open for business”, men oplever ændret omsætningsmix

Udover at give kunderne adgang til at afgive ordrer 24/7 viser vores salgsanalyse, at virksomheder med digitale salgskanaler oplever klare gevinster som øget omsætning (62%) og nye kunde- og forretningsområder (48%). Blot 3% af virksomhederne med online salg siger, at de ikke oplever gevinst med online salg.

På trods af potentialet og gevinsterne med online salgskanaler siger 20% af de adspurgte virksomheder i salgsanalysen, at de ikke ønsker at sælge digitalt til andre virksomheder. 37% af virksomhederne, der ikke sælger digitalt, angiver deres produkters kompleksitet som årsag til, at de aldrig kommer i gang med digitalt salg, mens 20% af virksomhederne peger på, at deres kunder ikke er interesserede i, at handlen skal digitaliseres.

DOWNLOAD begge analyser

Er du medlem af DI Handel, har du mulighed for at downloade begge analyser om virksomhedernes digitale salg 2020 og om virksomhedernes digitale køb 2020

WEBINAR

Dynamicweb har inviteret DI Handel til at præsentere analysernes vigtigste konklusioner i et webinar, som bliver afholdt den 12. maj 2020 kl. 10.00. Deltagelse er gratis.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold