Handelsvirksomheder opererer i et økosystem, hvor transparens på tværs af aktører i stigende grad bliver efterspurgt af både virksomheder og forbrugere.

22.04.20 DI Handel Nyheder

Er der potentiale i blockchainteknologi for danske handelsvirksomheder?

I løbet af de seneste år er blockchainteknologi blevet et stort fokusområde i handelsindustrien. Men hvordan kan handelsvirksomheder skabe fordele og forretning med blockchainteknologi? Som led i projekt ”Blockchain i Business og Dansk Design” har Deloitte Digital bl.a. afdækket teknologiens potentiale for handelserhvervet.

Handelsvirksomheder opererer i et økosystem, hvor transparens på tværs af aktører i stigende grad bliver efterspurgt af både virksomheder og forbrugere. Blockchainteknologi er et ideelt teknisk fundament for at skabe stærkere informationsdeling mellem aktører i et netværk, der ikke stoler på hinanden, og teknologien kan derfor blive et vigtigt element i den fremtidige infrastruktur for handelsvirksomheder og deres værdikæder. Blockchain har siden 2018 vakt globale handelsvirksomheders interesse, og der er god grund til at antage, at teknologien har et stort potentiale for handelsvirksomheder verden over.

20 relevante use cases for handelserhvervet

Projekt ”Blockchain i Business og Dansk Design” har derfor i samarbejde med Deloitte foretaget en analyse, som afdækker blockchainteknologi i en kontekst af handelsindustrien og dens potentiale for danske handelsvirksomheder. I analysen ses der tydelige overlap mellem de muligheder, blockchain tilbyder, og de største forventede trends for handelsindustrien fremadrettet. Dette er en positiv indikator for, at blockchainteknologi vil have stigende interesse og betydning for handelsvirksomheder.

I analysen er der identificeret 20 relevante anvendelsesmuligheder, der favner et bredt spektrum af forretningsområder. Et eksempel er inden for autenticitet og produktsikkerhed, hvor blockchain i sammenhæng med IoT kan skabe overblik og transparens over produkter, der kan trackes fra produktion over transport til butik. Forbrugeren kan dermed nemt verificere, om produktet er ægte, friskt og produceret under ordentlige vilkår, samt om det har været transporteret korrekt. Dette er muligt, fordi blockchainteknologiens tekniske opbygning sikrer mod kopiering og manipulation af data, hvilket gør det muligt for forbrugeren at skelne mellem kopi og original.

Kombinationen af blockchain og IoT muliggør desuden en fusion af den fysiske og digitale verden med digitale tvillinger, der udover autenticitet og produktsikkerhed åbner op for en lang række services, det indtil nu ikke har været muligt at tilbyde.

Flere af de identificerede anvendelsesmuligheder skaber værdi, når de er implementeret i et større netværk af aktører, og vil dermed have begrænset værdi for den enkelte virksomhed, medmindre man implementerer løsningen på tværs af aktører. Blockchainteknologi er derfor kompleks at implementere, men har potentiale til at højne danske handelsvirksomheders eksport og konkurrencedygtighed, da teknologien muliggør en unik transparens og troværdighed.

I dag er teknologien primært implementeret hos giganter som Walmart og Carrefour, der bruger teknologien i deres netværk af leverandører for at sikre oprindelse og friskhed af de produkter, de videresælger. Flere analyser peger dog i retning af, at teknologien vil blive betragtet som mainstream i handelsindustrien inden for ti år.

Gratis webinar: Få indblik i andre use cases med blockchain for handelserhvervet

ProjektBlockchain i Business og Dansk Design” afholder et webinar tirsdag d. 5. maj om blockchainteknologiens potentiale for handelsvirksomheder i den samlede værdikæde. I webinaret gives en kort introduktion til teknologien set fra et handelsperspektiv, hvorefter handelsspecifikke use cases præsenteres sammen med et overblik over, hvilke use cases globale handelsvirksomheder indtil nu har investeret i.

Som deltager vil du få indblik i teknologiens modenhed i branchen samt en forståelse for, hvad teknologiens potentiale er for dig og din virksomhed.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her. Deltagelse i webinaret er gratis for alle.

Kort om ”Blockchain i Business og Dansk Design”

Blockchainteknologien kan adressere flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og understøtte en øget globaliset handel. Men hvordan skaber man forretning med blockchain? Det undersøger vi i projekt ”Blockchain i Business og Dansk Design”.

Formålet med projektet er at give danske virksomheder, deres leverandører og kunder kompetencer til at tage strategiske beslutninger om valg, implementering og inkorporering af blockchainteknologi i deres hovedaktiviteter, heriblandt de handelsmæssige aktiviteter.

Derudover har projektet også til formål at udvikle praktiske værktøjer til danske livsstils- og designvirksomheder, så de kan tilslutte sig blockchain og IoT for bedre gennemsigtighed, sporbarhed og garanteret ægthed i deres forsyningskæde fra producenter gennem mellemhandlere og til forbrugere.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Digitalisering på CBS, Lifestyle & Design Cluster og DI Handel. Projektet er fondet af Industriens Fond.

Læs mere om projektet her.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold