Daglige performance analyser frembragt af Emarsys viser, at online detailomsætning oplever store stigninger, ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa under coronakrisen.

29.04.20 DI Handel Nyheder

Online detailomsætning i Europa oplever store fremgange under coronakrisen

Daglige performanceanalyser frembragt af Emarsys viser, at online detailomsætning oplever store stigninger, ikke kun i Danmark men også i resten af Europa under coronakrisen. Danmark, Sverige, Tyskland og England har alle haft forskellige strategier og har reageret på forskellige tidspunkter, hvilket også afspejler sig i tallene. Sverige med den mest lempelige nedlukning er ligeledes det af de fire lande, hvor virksomhederne overordnet set har oplevet den mindste udvikling i online detailomsætning sammenlignet med året før. Dertil viser analysen, at det er virksomheder med størstedelen af salg i fysiske butikker, der oplever den største vækst i online detailomsætning.

Flere danske undersøgelser har vist, at danske virksomheder har oplevet store omsætningsreduktioner i traditionelle salgskanaler, hvorimod de har set omsætningsstigninger i de digitale salgskanaler (læs også: Handelsvirksomheder er ”open for business”, men oplever ændret omsætningsmix). Men hvordan påvirker coronakrisen de digitale markeder i andre nærliggende europæiske lande? Lige netop dette spørgsmål har Emarsys prøvet at besvare ved blandt andet at kortlægge landes online detailomsætning med 14 dages intervaller og sammenligne med samme periode året før. Analysen fokuserer på to sektorer:

  • Pure e-commerce (pure players): Virksomheder der udelukkende sælger online.  
  • Retail (online activity): Detailvirksomheder der både har fysiske butikker og online webshop. Den primære omsætningskilde er dog de fysiske butikker. ­­­­

Danmark:  

Ifølge Emarsys er det detailvirksomheder med størstedelen af salg i fysiske butikker, der under coronakrisen har set størst fremgang i deres online salg. Disse havde en omsætning der d. 8. marts var 8% højere end på samme periode i 2019. Lockdown af butikker og skoler i Danmark startede den 13. marts. I den følgende periode er udviklingen i de fysiske butikkers digitale salg strengt stigende og ender d. 22. marts med en omsætning, der er 70% højere end samme periode året forinden. I den efterfølgende periode er de fysiske detailvirksomheders omsætning mere svingende, hvor den største fremgang og tilbagegang er på hhv. 71% d. 12. april og 4% d. 26. april. Ses der derimod overordnet på pure e-commerce virksomheder, har der ikke været lignende positive tendenser at spore siden starten på 2020. Tværtimod har perioden fra d. 5. januar frem til slutningen af perioden d. 26. april set en overordnet svagt aftagende vækst sammenlignet med samme perioder året før. Her er det særligt produkter inden for sport og hobbyer samt tøj og legetøj, der har set en aftagende vækst i omsætningen. 

Sverige:

Sverige og deres håndtering af coronakrisen har på mange måder været anderledes fra resten af Europa. En blidere nedlukning af fysiske butikker har sat sit præg på udviklingen i detailvirksomhedernes online omsætning. I den først del af 2020 og frem til d. 8. marts har udviklingen i online omsætningen for svenske og danske detailvirksomheder været nogenlunde uændret med små udsving. Derefter har danske og svenske detailvirksomheder i takt med en tiltagende coronakrise bevæget sig væk fra hinanden. I modsætning til de danske detailvirksomheders volatile online trends, har svenske virksomheder set langt mindre drastiske stigninger og fald i online omsætningsudviklingen. Svenske virksomheder ender d. 26. april med en online detailomsætning, der er ca. 39% højere end samme periode året før. De svenske pure e-commerce virksomheder har derimod, ligesom de danske, set en overordnet svagt aftagende vækst i omsætningen for hele perioden.

Tyskland: 

Ifølge Emarsys startede Tyskland 2020 med en online omsætning, der var lavere end for starten af 2019 for detailvirksomhederne. Denne tendens fortsætter med små udsving frem til d. 1. marts. Fra d. 15. marts og frem ses en tiltagende online omsætning sammenlignet med samme periode året før. Dette fortsætter frem til slutningen af perioden, hvor online omsætningen d. 26. april var 49% højere end på samme periode sidste år. De tyske rene e-handelsvirksomheder følger en lignende trend og oplever en tiltagende vækst af omsætningen under coronakrisen.

England:

Engelske detailvirksomheder har for starten af perioden lignende tendenser i detailomsætningsudviklingen, som de danske detailvirksomheder. Den engelske regering var langsommere end den danske regering til at indføre restriktioner for butikker i forbindelse med coronakrisen, og det afspejler sig også af udviklingen i detailvirksomhedernes online omsætning. Det er først omkring d. 29. marts, at engelske detailvirksomheder oplever en positiv udvikling i deres online omsætning sammenlignet med året før. Denne positive udvikling fortsætter frem til slutningen af perioden, hvor detailbutikkers online omsætning er ca. 116% højere d. 26. april 2020 sammenlignet med d. 26. april 2019. De engelske rene e-handelsvirksomheder ser ikke store ændringer i væksten af omsætningen frem til d. 22. marts, hvorefter der ses en tiltagende vækst i omsætningen.

Læs også: Handelsvirksomheder er ”open for business”, men oplever ændret omsætningsmix

Se resten af Emarsys analyser for en lang række lande her: www.ccinsight.org

Artiklen tager afsæt i figurer, der illustrerer år til år trenden i udvalgte KPI’er på tværs af geografiske områder og kategorier med start i januar 2020. Figurernes trends er beregnet som den procentuelle forskel mellem omsætningen inden for de seneste 14 dage og de samme 14 dage sidste år.

Emarsys og GoodData står bag CCInsights.org med det formål at give virksomheder et løbende indblik i tendenser for de økonomiske effekter af COVID-19 for online detailhandel. Kilder til data er fra mere end en milliard forbrugere og 2500 mærker (brands) over hele verden. 

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold