Visionen for klimapartnerskabet for handel er at gøre forbruget af varer mere bæredygtigt.

25.05.20 DI Handel Nyheder

Handelserhvervet kan – og vil – bidrage til et bedre til klima

Handelserhvervet har præsenteret sit bud på, hvordan handlen kan bidrage til en reduktion af Danmarks udledning af drivhusgasser på 70 pct. i 2030. Branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst roser arbejdet og ser frem til at videreudvikle mange af initiativerne i den nære fremtid.

Visionen for klimapartnerskabet for handel er at gøre forbruget af varer mere bæredygtigt. Varer der sælges i Danmark skal påføre miljøet den lavest mulige klimabelastning, og oplyste danske kunder og forbrugere skal vide, hvordan og hvornår de bidrager til et bæredygtigt forbrug.

For at opnå dette foreslår branchen en lang række initiativer, som kan varetages af branchen selv eller af det politiske niveau. Målet er at skabe en reel adfærdsændring blandt forbrugere og kunder og dermed opnå en reel effekt på klimaet.

- Lige nu er forbrugernes lyst til at købe varer påvirket af Coronakrisen, og vi oplever en række ændringer i forbrugsmønstrene. For at lykkes med den grønne omstilling fremadrettet er det vigtigt, at kunder og forbrugere i fremtiden ikke blot får styrket incitamentet til at øge forbruget, men at efterspørgslen rettes imod de klimavenlige og grønne varer. Det skal opnås blandt andet via kampagner med simple klimabud og en national klimauge, siger branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst, DI Handel.

Handelserhvervet fylder meget i Danmark, men udleder ikke selv som branche mange drivhusgasser. Men de varer som branchen sælger har massive og varierende klimaaftryk. Derfor er det vigtigt som handelsbranche at kende til produkters klimaaftryk, bidrage til at justere hvilke produkter, der sælges på det danske marked, og hvordan de produceres, emballeres, transporteres og markedsføres.

- Det er helt afgørende med mere viden og data om produkters og værdikæders klimaaftryk, hvilket er årsagen til at partnerskabet foreslår etablering af et videnscenter, der skal oparbejde denne viden og stille den til rådighed for branchen, siger branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst.

Læs også: Vigtige initiativer for handelsvirksomheder i Regeringens klimaplan

Certificerings- og mærkningsordninger kan være et effektivt redskab for danske virksomheder til at arbejde med reduktion af CO2 udledninger i hele værdikæden og til at styrke kundernes kendskab til varernes klimaaftryk. 

- Der skal mere klima i eksisterende miljømærker og gerne en økonomisk håndsrækning til at opnå disse for SMVer. Det er dog vigtigt ikke kun at tage udgangspunkt i mærkerne, men derimod i et krav om, at hvis klimapåvirkning opgives, skal der anvendes fælles europæiske standarder til beregning af klimaaftryk og certificeringsordninger skal være 3. partscertificerede, siger branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst, DI Handel.

Grønne og klimavenlige offentlige indkøb er nødvendige for at fremme efterspørgslen, og her bakker DI Handel op om flere krav, mål og handlingsplaner til bæredygtighed i offentlige udbud og indkøb.

- Den offentlige sektor kan bidrage til, at efterspørgslen af grønne varer stiger ved at være frontløbere og indkøbe langt mere grønt og bæredygtigt end tilfældet er i dag, siger branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst, DI Handel.

Læs også: DI’s grønne udbudsudspil

Den nye økonomiske situation, som vi står i nu pga. corona gør dog, at det er vigtigere end nogensinde at slå fast, at klimadagsordenen er og skal blive ved med at være en driver for fortsat vækst og beskæftigelse i Danmark

Partnerskabet for handel har arbejdet i fem undergrupper med fokus på værdikæder og sourcing, forbrugerkommunikation, madspil, emballage og tekstiler. Hvert område har udarbejdet anbefalinger, som er samlet i en rapport: Regeringens klimapartnerskaber

Alle partnerskaber har lanceret deres anbefalinger. Find dem alle her på DI’s hjemmeside (nederst på siden): Klimapartnerskaber

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold