Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen afsætter nu midler til at videreføre de ni videnscentre for erhvervsuddannelserne, herunder Videnscenter for Digital Handel.

05.05.20 DI Handel Nyheder

Nyhed: Videnscenter for Digital Handel fortsætter

Videnscenter for Digital Handel får tilført flere midler, så centrets arbejde kan fortsætte frem til 2024, lyder det fra Børne- og Ungdomsministeriet. Den nyhed vækker stor glæde blandt danske virksomheder, der efterspørger digitale kompetencer.

Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen afsætter nu midler til at videreføre de ni videnscentre for erhvervsuddannelserne, herunder Videnscenter for Digital Handel. Det skriver Børne- og Ungdomsministeriet i en pressemeddelelse.

Nationalt Videnscenter for Digital Handel

Det nationale Videnscenter for Digital Handel har eksisteret siden oktober 2017. Formålet med centret er at bidrage til, at elever på erhvervsuddannelserne bliver klædt på til at håndtere udviklingen inden for digital handel og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

Det gør de i tæt samarbejde med virksomheder, skoler og undervisere. Læs mere om videnscentret her.

Læs også: B2B-virksomhederne tøver fortsat med online salg, selvom indkøberne er klar

Kendskabsgraden

Rambøll lavede i december 2019 en evaluering af centrets foreløbige resultater set i forhold til de nationale målsætninger. I evalueringen blev en lang række undervisere spurgt om bl.a. kendskab og brug af Videnscenter for Digital Handels materialer.

Her svarede 53%, at de havde hørt om Videnscenter for Digital Handel. Kendskabsgraden er en væsentlig forudsætning for, at videnscentret bliver en succes, og som tallene afspejler, er der fortsat en del arbejde med at markedsføre centret og dets anvendelsesmuligheder. Dog er Videnscenter for Digital Handel det videnscenter ud af de i alt 9, der har den højeste kendskabsgrad, afslører evalueringen.

Læs hele Rambølls evalueringsrapport her

Læs også: Er der potentiale i blockchainteknologi for danske handelsvirksomheder?

Kendskabet er blandt andet én af årsagerne til, at finansieringen af videnscentret er blevet forlænget. Men den primære årsag til videreførelsen af centret skal findes i behovet for at sikre ny viden til uddannelserne inden for et område, hvor teknologien bevæger sig lynhurtigt, og hvor de traditionelle lærebøger har svært ved at følge med.

Forlængelse muliggør langsigtet planlægning

Seniorchefkonsulent i DI Handel Ulla Scherfig Gilberg sidder med i styregruppen for Videnscenter for Digital Handel, og hun er glad for, at centret bliver forlænget med fire år:

”Det giver mulighed for at lave en mere langsigtet strategi for videnscentret og få maksimal udbytte af alle de erfaringer, centret har fået i dets første leveår samt sikre en forankring blandt alle landets erhvervsskoler”.

Læs også: BLOG: Nordisk Digital B2B-handel

Mangel på digitale kompetencer

Ifølge en analyse fra 2018 lavet af DI Handel, vurderer handelsvirksomheder, at der er behov for e-handelskompetencer på samtlige niveauer af virksomheden, fra ledelsen til driften. ”Specialisterne” er vigtigst, idet hele 81 pct. af de adspurgte mener, at der her er behov for e-handelskompetencer.

”Danske handelsvirksomheder har brug for at kunne agere hurtigt og agilt i et komplekst og omskifteligt felt som digitalisering. Her spiller Videnscenter for Digital Handel en afgørende rolle i arbejdet med at bidrage til at uddanne dygtige og kompetente medarbejdere med digitale kompetencer. I fremtiden vil behovet for at kunne sælge og agere digtalt kun blive forstærket”, slutter Ulla Scherfig Gilberg.

Læs også: Online detailomsætning i Europa oplever store fremgange under coronakrisen

Kort om Videnscenter for Digital Handel

Videnscenter for Digital Handel er et nationalt videnscenter med base i Aarhus, der blandt andet skal bidrage til, at elever i erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling inden for digital handel og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked. Det gør videnscentret i tæt samarbejde med virksomheder, skoler og undervisere.

Videnscenter for Digital Handel har eksisteret siden oktober 2017 sammen med de otte øvrige videnscentre som en del af erhvervsuddannelsesreformen. I første omgang var der afsat midler indtil udgangen af 2020, men d. 28. april besluttede aftalekredsen bag erhvervsuddannelserne at forlænge Videnscenter for Digital Handels finansiering til og med 2024.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold