Det skal være lettere for europæiske virksomheder at forstå, hvordan digitale platforme fungerer. Det er tanken bag den nye Platform-2-Business-forordning, som har til formål at øge gennemsigtigheden for erhvervsbrugere.

03.06.20 DI Handel Nyheder

Nye regler sikrer danske virksomheders rettigheder på digitale platforme

De nye EU-regler betyder, at digitale platforme skal efterleve en række nye krav, og at de erhvervsdrivende, der er til stede på digitale platforme, omvendt får flere nye rettigheder. Den nye lovgivning træder i kraft 12. juli 2020.

Det skal være lettere for europæiske virksomheder at forstå, hvordan digitale platforme fungerer. Det er tanken bag den nye Platform-2-Business-forordning, som har til formål at øge gennemsigtigheden for erhvervsbrugere. Hvis din virksomhed driver en digital platform, er det derfor en god ide at sætte dig godt ind i de nye forpligtelser, du skal leve op til.

DI bakker op

Branchedirektør i DI Handel Sidsel Dyrholm Holst ser positivt på de nye regler, der ligger i forlængelse af lovgivning fra EU på området, og bidrager til mere fair og gennemsigtige regler for de virksomheder, der sælger via digitale platforme.

”De giver myndighederne en række værktøjer til at sikre håndhævelse af de nye regler og gribe ind, hvis der er behov for det. I dag er det på nogle platforme eksempelvis meget svært at gennemskue, hvad der skal til for at få en god ranking i søgeresultaterne. Der bliver større transparens om dette fremadrettet”, siger hun og fortsætter

”de nye regler giver også mulighed for, at der kan udspille sig en sund konkurrence mellem platformene, så der også kan blive plads til nye spillere på markedet”.

Introduktion til nyt regelsæt

På et nyligt afholdt DI webinar gav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en introduktion til de nye EU-regler for digitale platforme og de nye rettigheder til danske virksomheder, herunder klagemulighederne. Vi har samlet de vigtigste pointer fra webinaret herunder.

Hvorfor er der behov for nye regler?

Flere og flere danske virksomheder benytter digitale platforme til at sælge produkter til deres kunder. Men mange virksomheder og kunder oplever, at de mangler viden om, hvordan platformene fungerer, og hvilke vilkår der gælder, når de handler på en platform.

En undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2019 viser, at 57% af virksomhederne, der anvender digitale platforme, oplever uklarhed om, hvordan platformene rangerer ydelserne deres rangering på digitale platforme. Hver fjerde danske virksomhed, der anvender digitale platforme, har oplevet, at den digitale platform har ændret handelsbetingelser og vilkår uden varsel eller begrundelse.

Op mod en tredjedel af virksomhederne oplever, at platformens datapolitik er uklar, fx når det gælder, hvilke data der bliver generet, hvilken data virksomheden har adgang til, og hvem data deles med.

Hvem er omfattet af reglerne?

Platform-2-Business-reglerne regulerer forholdet mellem virksomheder i EU og digitale platforme uanset, hvor i verden platformene er etableret. Digitale platformene, hvor der tilbydes produkter til forbrugere i EU, er således omfattet af reglerne.

Hvis en dansk virksomhed tilbyder produkter til forbrugere i Europa via en digital platform, er platformen omfattet af reglerne. Rene B2B-platforme er altså ikke omfattet af reglerne, og reglerne gælder heller ikke platforme, hvor det udelukkende er forbrugere, der handler med andre forbrugere.

Hvis der er tale om de såkaldte hybrid platforme, hvor der både sker B2B- og B2C-salg, er platformen omfattet af reglerne, og alle platformens brugere kan drage fordel af de nye regler.

I forordningen arbejder man med to typer af digitale platforme: udbydere af onlineformidlingstjenester, dvs. online markedspladser, hvor virksomheder kan sælge varer direkte til forbrugerne, fx Amazon og Ebay, og den anden type er udbydere af onlinesøgemaskiner, fx Google Search.

Hvilke krav bliver der stillet til digitale platforme, og hvilke fordele skaber de nye regler for danske virksomheder?

Herunder har vi samlet de vigtigste artikler i forordningen indeholdende de nye krav, der stilles til de digitale platforme, og som det er godt for dig som erhvervsbruger og digital platform at kende til.

Kravene gælder typisk kun onlineformidlingstjenester, men i de tilfælde hvor det også gælder onlinesøgemaskiner, vil det fremgå.

Vilkår og betingelser (Art. 3):

Ifølge art. 3 i forordningen er det nu et krav, at platformene skal formidle vilkår og betingelser i et almindeligt og tydeligt sprog, informere erhvervsbrugere om enhver foreslået ændring, og i de tilfælde hvor ændringerne gennemføres, må de ikke indføres før efter en rimelig frist (minimum 15 dage), medmindre der eksplicit aftales andet.

Dette vil styrke gennemsigtigheden og forståelsen af kontraktbetingelser samt skabe forudsigelighed og tryghed hos erhvervsbrugerne.

Suspension/ophør (Art.4):

I fremtiden bliver det et krav til platformene, at de skal begrunde begrænsninger eller suspension af erhvervsbrugerens produkter. Hvis platformen beslutter helt at fjerne erhvervsbrugeren fra platformen, skal dette varsles senest 30 dage før.

Det vil give erhvervsbrugerne mulighed for at gøre indsigelse mod beslutningen, men også imødegå de forhold som platformen lister i sin begrundelse for at suspendere produkterne, og dermed hurtigere få sit produkt eller virksomheden tilbage på platformen.

Rangordning (Art. 5):

Ifølge art. 5 skal platforme oplyse om de vigtigste parametre for rangering og årsagerne til parametrenes betydning i forhold til hinanden. Kravet om gennemsigtighed i rangordning gælder både for onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner.

Hvis det er muligt at påvirke rangordningen mod betaling, skal dette også fremgå tydeligt.

I forhold til onlinesøgemaskiner er der et yderligere krav til, at denne beskrivelse af rangordning og evt. betaling af vederlag skal være offentligt tilgængeligt.

Det vil gøre det lettere for erhvervsbrugerne at tilpasse deres produktudbud, så det kan få en høj rangering, men også sammenligne de forskellige platformes rangordning passer bedst til virksomhedens behov.

Forskelsbehandling (Art.7):

Art. 7 gælder både for onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner, og er et krav til platformene om at beskrive enhver forskelsbehandling mellem platformens egne produkter og erhvervsbrugerens produkter, fx hvis platformen promoverer eller favoriserer egne produkter.

Det vil være en klar fordel for virksomhederne, da det kan sikre fair konkurrence.

Adgang til data (art.9):

Et andet krav til platformene er, at de skal beskrive, hvilke data erhvervsbrugere har adgang til, og under hvilke betingelser de har adgangen, fx adgang til egene data eller generelle data generet på platformen.

Det er ikke et krav om, at der faktisk deles data, men blot at beskrive om der deles data, og hvis ja, hvad der deles.

Det vil skabe en bedre forståelse af, hvordan platformen fungerer, og om der er data, man kan få adgang til, og fx bruge den data til produktudvikling.

Begrænsninger i mulighed for at tilbyde produkter på mere favorable betingelser uden for platformen (Art. 10):

Hvis platformen begrænser erhvervsbrugernes mulighed for at tilbyde de samme produkter på mere favorable betingelser andre steder end på platformen, skal platformen begrunde denne begrænsning. Dette kunne fx være en begrænsning om at virksomheden ikke må sælge produktet billigere på sin egen hjemmeside. Begrundelsen skal omfatte de vigtigste økonomiske, kommercielle og juridiske hensyn bag begrænsningerne.

Det vil styrke gennemsigtighed og forståelsen af kontraktbetingelser samt muligheder for erhvervsbrugerne.

Internt klagebehandlingssystem (Art. 11):

Et nyt krav er også, at store platforme - defineret som platforme med over 50 ansatte og omsætning på over 10 millioner euro - skal have et internt klagebehandlingssystem. De små platforme er fritaget fra dette.

Klagebehandlingssystemet skal være let tilgængeligt, gratis og sikre sagsbehandling inden rimelig frist – og funktion og effektivitet skal offentliggøres.

Det vil skabe et incitament for platformene til at behandle klager fair og hurtigt, og det vil samtidig bidrage til effektive klagemuligheder for erhvervsbrugere.

Hvad gør du, hvis en platform ikke lever op til de nye krav?

I Danmark er det Konkurrencerådet, herunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der håndhæver reglerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at virksomheder først selv prøver at løse problemet med platformen, da det kan være tidsbesparende og bedst kommercielt. Hvis det ikke er muligt at løse det selv, så kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller domstolene.

Hvilke værktøjer har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til rådighed, når reglerne skal håndhæves?

Loven om håndhævelsen af de nye regler blev vedtaget af Folketinget 26. maj, og giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mulighed for at beskytte danske virksomheders rettigheder i samarbejdet med digitale platforme.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle sager af egen drift eller på baggrund af en klage. De kan i første omgang udstede påbud til platforme og i sidste ende udstede bøder til platforme.

Læs mere om lovforslaget her og læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse her.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside vil der også komme yderligere vejledning.

Vi hører gerne fra jer

Da det er helt nye regler, og der ikke er praksis på området endnu, hører vi i DI Handel meget gerne fra medlemmer, der oplever udfordringer i forbindelse med de nye regler.

Har du brug for hjælp?

I DI Handel sidder juridisk chefkonsulent Cecilia Mårtensson klar, hvis du har brug for hjælp til juridiske problemstillinger inden for B2B og B2C handel.

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 08.30-15.00

Telefon: 3377 3398

Mail: cesm@di.dk

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Maria Nielsen

Relateret indhold