Branchedirektør for DI Handel Sidsel Dyrholm Holst hilser loven velkommen. Hun håber, den vil medvirke til at begrænse salget af ulovlige varer på nettet i Danmark, men påpeger samtidig vigtigheden i at sikre retssikkerheden for danske virksomheder

01.07.20 DI Handel Nyheder

Ny lov gør det sværere at sælge farlige og ulovlige produkter online

Folketinget har vedtaget en ny lov om produkter og markedsovervågning, der skal sikre lige konkurrencevilkår for de danske virksomheder og beskytte danske forbrugere mod farlige og ulovlige produkter. Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2020 og er baseret på ny EU-lovgivning på området.

Med ganske få klik køber danske forbrugere produkter fra hele verden på de digitale platforme. Men det kan være svært at gennemskue, om produkterne er lovlige og sikre, eller om man risikerer, at mobilopladeren selvantænder, eller at et barn kvæles i et stykke legetøj.

Indtil nu har det været svært for de danske myndigheder at sætte ind over for udbydere af farlige og ulovlige produkter. Det ændres nu med den nye markedsovervågningslov, der udspringer af EU-forordningen om markedsovervågning og produktoverensstemmelse.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse her.

Forbrugerbeskyttelse

Formålet med loven er at beskytte danske forbrugere mod ulovlige produkter, der ikke lever op til de europæiske krav for produktsikkerhed.

Loven skal samtidig sikre, at myndighederne har bedre mulighed for at sætte effektivt ind, når produktregler ikke følges, og at der ikke er incitamenter for virksomhederne til at overtræde lovgivningen for at opnå konkurrencemæssige fordele.

Myndighederne får nye beføjelser

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der bliver ansvarlig myndighed på området og skal håndhæve reglerne.

Loven giver myndighederne mulighed for at blokere for hjemmesider, hvis de bliver ved med at sælge produkter, der udgør en alvorlig trussel.

Med loven vil myndighederne fremover også kunne foretage en anonym kontrol, såkaldt mystery shopping i webbutikker og på sociale medier, hvor der handles med produkter til forbrugere, så virksomheder der bevidst omgår reglerne ikke kan undgå at sende varerne til kontrolmyndighederne.

Derudover skærpes straffen med højere bøder og mulighed for fængselsstraf.

DI Handel efterlyser lige konkurrencevilkår

”I DI Handel hilser vi den nye lov velkommen og håber den vil medvirke til at  begrænse salget af ulovlige varer på nettet i Danmark. Som det er i dag, er det for let at sælge produkter, som ikke lever op til lovgivningen, og det er ikke fair over for de virksomheder, der bruger både tid og ressourcer på at efterleve reglerne. Det er dog vigtigt at sikre retssikkerheden for danske virksomheder, når reglerne implementeres og eksempelvis sikre, at der er mulighed for at klage, hvis man som virksomhed oplever en uretmæssig anklage”, siger branchedirektør i DI Handel Sidsel Dyrholm Holst. 

I DI har vi længe arbejdet for, at reglerne bliver strammet, så salget af farlige og ulovlige varer fra fx kinesiske hjemmesider begrænses.

”Det er meget problematisk med den konkurrenceforvridning, der sker fra blandt andet de kinesiske markedspladser, hvor vi har set flere eksempler på, at varerne ikke lever op til de krav til produktsikkerhed som de danske varer gør. Vi skylder de danske virksomheder, at konkurrencen sker på lige vilkår”, siger Sidsel Dyrholm Holst og fortsætter.

”Det handler ikke om at sætte barrierer op for handel over landegrænserne, men om at sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne og ikke mindst tryghed for forbrugerne”, fortsætter Sidsel Dyrholm Holst.

Internationalt samarbejde er vigtigt at prioritere

Udover at give de danske myndigheder bedre værktøjer til at kontrollere og sanktionere ulovlige produkter finder vi i DI Handel det også vigtigt at styrke det internationale samarbejde på området, herunder i regi af WTO. Et sådan samarbejde omfatter udvikling af frivillige aftaler med globale handelsportaler og platforme omkring tiltag, der kan bremse og forhindre salg af ulovlige produkter samt et styrket samarbejde og koordination med myndighederne i lande udenfor EU og internt i EU. Derudover er der brug for intensiveret forbrugeroplysning.

”Andelen af produkter der sælges på nettet fra lande udenfor EU er meget stor. Det er derfor altafgørende, at myndigheder og organisationer også kigger ind i hvordan vi kan forebygge salget af ulovlige produkter i tillæg til kontrol og sanktioner”, afslutter Sidsel Dyrholm Holst.

DI har arbejdet aktivt med at bidrage til udviklingen af lovgivningen både på EU niveau og i Danmark, og vil også følge implementeringen af reglerne i den kommende tid herunder indsamle erfaringer fra virksomhederne omkring effekten af den nye lovgivning, som skal revideres igen om to år.

Har du brug for hjælp?

I DI Handel sidder juridisk chefkonsulent Cecilia Mårtensson klar, hvis du har brug for hjælp til juridiske problemstillinger inden for B2B og B2C handel.

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 08.30-15.00

Telefon: 3377 3398

Mail: cesm@di.dk

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Sidsel Dyrholm Holst
Mette Peetz-Schou
Skrevet af:

Sidsel Dyrholm Holst Mette Peetz-Schou

Relateret indhold