19.10.21 DI Handel Nyheder

Detail- og engrosvirksomheder skal blive bedre til websalg

Websalget er efterhånden blevet fast inventar i mange virksomheders salg og fylder år for år, mere og mere. Med danske kunder, som nogle af de mest digitale i verden, er efterspørgslen og kravene til de digitale løsninger kun blevet større. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 30 pct. af de danske virksomheder driver websalg og kigger vi på detail- og engrosvirksomhederne, så udgør andelen af virksomheder med websalg hhv. 61 pct. og 52 pct. Dog har udviklingen af omsætningsandelen fra web ikke fulgt med samme hast. Handelsvirksomhederne skal derfor blive bedre til at udnytte websalgets potentiale.

DI Handel har udarbejdet en analyse, Fakta om e-handel, der samler størstedelen af det offentligt tilgængelige data, om virksomhedernes e-handel, fra Danmarks Statistisk. Dette gælder både websalg og EDI, men også websalg gennem online markedspladser.

Analysen viser, at der for websalget har været stigende tendenser over en årrække, som dog er blevet afbrudt af et dyk fra 2020 til 2021. Ligeledes viser analysen, at websalg via online markedspladser er blevet mere udbredt blandt danske virksomheder, på trods af, at omsætningen der genereres gennem denne salgskanal er uændret. Dertil viser analysen også, at websalget er klart mest udbredt indenfor handelsvirksomhederne, men at det er transportvirksomhederne der er bedst til at omsætte salg via salgskanalen til omsætning.  

Læs også: Virksomhedens omsætning fra digitale kanaler er vokset

Stigning i andel af virksomheder med websalg, dog følger omsætningen ikke med i samme takt

Andelen af danske virksomheder der har websalg, er siden 2017 steget med 6 pct.-pt., til at udgøre 30 pct. i 2021. På trods af, at der har været en stor stigning i andelen der driver websalg, er der ikke sket den store forandring i forhold til, hvor meget omsætning salgskanalen genererer. Der er blot set en stigning på 1 pct.-pt. siden 2017, til at det i 2021 er 8 pct. af virksomhedernes omsætning, der kommer fra websalget.

En delmængde af websalget kommer gennem salg via online markedspladser. For 2021 er der knap 7 pct. af danske virksomheder, som har salg via online markedspladser, hvilket er en stigning på 3 pct.-pt. sammenlignet med 2017. Med andre ord, er det altså knap hver fjerde virksomhed med websalg, som også sælger via online markedspladser. På trods af, at der er sket en stigning i antallet af virksomheder, der sælger via online markedspladser, er andelen af virksomheders omsætning, der kommer fra denne salgskanal, faktisk faldet med 1 pct.-pt. siden 2017, til at det nu blot er 1 pct. af virksomhedernes omsætning der kommer gennem denne kanal.

imageho9xk.png

Store forskelle i websalget på tværs af brancher

Der er store forskelle i websalget på tværs af brancher. Websalget er mest udbredt indenfor handelsvirksomhederne. For engroshandlen er det 52 pct. af virksomhederne der har websalg, imens det for virksomheder indenfor detailhandlen er hele 61 pct.. Det er også handelsvirksomhederne, hvor websalget har en større andel af virksomhedernes omsætning end i andre brancher. For engroshandlen kommer 12 pct. af virksomhedernes omsætning fra web og for detailhandlen, marginalt højere, med 13 pct.. Til sammenligning udgør websalget 15 pct. af omsætningen for virksomheder indenfor transport. For handelsvirksomhederne, er det altså ikke det at komme i gang med websalget der er flaskehalsen, men det er derimod det at få udnyttet den allerede eksisterende salgskanals potentiale, der er essentielt.

SMV’erne halter med websalget

På tværs af virksomhedsstørrelser, er der også forskelle i udbredelsen af websalget. For store virksomheder med 250+ ansatte, er det halvdelen af virksomhederne der driver websalg, imens det for mindre virksomheder med 10-49 ansatte blot er 29 pct.. Når der derimod ses på, hvor stor en andel af omsætningen, der kommer fra websalg på tværs af virksomhedstørrelserne, er forskellen mindre. For virksomheder med 50-99, 100-249 og 250+ ansatte, kommer 9 pct. af omsætningen fra websalg. Det er kun virksomheder med 10-49 ansatte, hvor andelen skiller sig ud. Her det blot 6 pct. af virksomhedernes omsætning, der genereres gennem websalget.

imageew58r.png

Som medlem af DI Handel, kan du downloade hele analysen lige her: Fakta om e-handel

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold