03.11.21 DI Handel Nyheder

Kender du dine rettigheder, når du sælger på online markedspladser?

Sidste sommer fik sælgere på online markedspladser, som fx Amazon, en række nye rettigheder, da EU´s nye forordning ”Platform to Business” trådte i kraft. I denne artikel genopfrisker vi reglerne, så du kender dine rettigheder.

Nye rettigheder for sælgere på online platforme

Siden juni 2020 har du som sælger på en online platform haft en række rettigheder – fx på at modtage mere information om rangering af søgeresultater og på at få besked, hvis platformen ændrer i vilkår og betingelser.

Reglerne for online platforme er primært koncentreret om to hensyn; øget gennemsigtighed for erhvervsbrugere af online platforme og søgemaskiner samt forbedrede klagemuligheder. Udgangspunktet for de nye regler var undersøgelser gennemført af EU-Kommissionen, der viste, at erhvervsbrugerne af online platforme manglede gennemsigtighed om vilkår og betingelser, adgang til data mv., og at der ofte var et ulige styrkeforhold imellem platformen og erhvervsbrugeren i førstnævntes favør.

Hvem gælder reglerne for?

Reglerne gælder for online platforme og søgemaskiner. Online platforme dækker bl.a. over online markedspladser (fx Amazon eller Ebay), app-butikker (fx Apple App Store og Google Play), sociale medier for virksomheder og prissammenligningstjenester. Online søgemaskiner dækker over søgemaskiner som fx Google, Yahoo! og Bing.

Hvilke rettigheder har du?

Ønsker du at få styr på de nye rettigheder, kan du blive klædt på til medlemsmødet den 16. november, hvor vi i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dykker ned i de nye regler som online platforme skal efterleve. Tilmeld dig her!

Online platforme har nu en række forpligtelser over for dig som sælger, bl.a.:

  • Vilkår og betingelser for erhvervsbrugere af online platforme skal være let forståelige og tilgængelige. Derudover skal ændringer varsles minimum 15 dage i forvejen. Er der tale om ændringer, der kræver komplekse tilpasninger for erhvervsbrugerne, skal varslet være længere. Ændringerne skal varsles på et såkaldt ”varigt medium”, fx en e-mail.
  • Begrænsning eller suspension: En erhvervsbruger skal have besked, hvis en platform vil begrænse eller suspendere deres varer eller ydelser på platformen. Beskeden skal gives på et varigt medium, indeholde en begrundelse, og erhvervsbrugeren skal have klarhed over mulighederne for at klage.
  • Opsigelse: Hvis en platform vil opsige en erhvervsbruger, skal erhvervsbrugeren have besked på et varigt medium minimum 30 dage i forvejen samt en begrundelse for opsigelsen.
  • Underretning fra tredjeparter: Hvis begrænsning, suspension eller opsigelse sker som følge af anmeldelse fra en tredjepart, skal erhvervsbrugeren have mulighed for at se indholdet af anmeldelsen.
  • Ranking: Online platforme og søgemaskiner skal beskrive de primære parametre, der er bestemmende for rangering af søgeresultater. Hvis der i de primære parametre indgår en mulighed for at påvirke ranking mod direkte eller indirekte betaling, skal det fremgå.
  • Forskelsbehandling: Hvis en platform eller en søgemaskine har forskellige vilkår for hhv. platformen selv og for andre erhvervsbrugere, skal det fremgå af vilkår og betingelser. Det gælder særligt, hvis forskelsbehandlingen dækker fx ranking eller adgang til data genereret via et salg.
  • Data: Platforme skal i deres vilkår og betingelser beskrive erhvervsbrugernes adgang – eller mangel på samme – til den data, som kunderne deler med platformen, eller som genereres igennem salget. Derudover skal det fremgå, hvis platformen deler den data med tredjepart.
  • Restriktioner: Det skal fremgå af platformens vilkår og betingelser, hvis platformen sætter begrænsninger på erhvervsbrugernes mulighed for at tilbyde de samme varer eller ydelser via andre tjenester. Derudover skal platformen beskrive årsagen til at have disse begrænsninger.
  • Internt klagesystem: Platforme skal have et internt system for klagehåndtering. Det skal være let og omkostningsfrit for erhvervsbrugere at anvende.
  • Håndhævelse: Organisationer og sammenslutninger af virksomheder, der repræsenterer erhvervsbrugeres interesser, kan indbringe en sag for domstolene for at forhindre eller forbyde manglende overholdelse af reglerne.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Marie Krogsgaard Pedersen
Skrevet af:

Marie Krogsgaard Pedersen

Relateret indhold