14.12.21 DI Handel Nyheder

Online markedspladser er mest populære blandt mikrovirksomhederne

Nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at e-handel er den mest populære digitale salgskanal blandt danske virksomheder. Mikrovirksomhederne udmærker sig ved, at de er den største gruppe, som driver e-handel via online markedspladser. Det giver dem et forspring til at fremme e-eksporten.

Nyeste tal fra Danmarks Statistik har sammenlignet mikrovirksomhedernes anvendelse af digitale salgskanaler, heriblandt EDI, webshop/apps (e-handel) og online markedspladser. Tallene viser bl.a. at e-handel er de mest populære digitale salgskanal er webshop/apps uanset virksomhedernes størrelse. Opdeles anvendelsen af webshop/apps efter virksomhedsstørrelse ses det, at 34 pct. af mikrovirksomheder anvender denne digitale kanal, og at andelen er højere end både de små- og mellemstore virksomheder på hhv. 28 pct. og 33 pct..

imager4xdd.png

Kilde: Danmarks Statistik

På et område out-performer mikrovirksomhederne alle, selv de helt store virksomheder med over 250 ansatte. 14 pct. af mikrovirksomhederne sælger via online markedspladser, hvilket er dobbelt så mange som de små virksomheder.

“Det er forståelig at mikrovirksomhederne er vilde med at drive e-handel via online markedspladser. De tilbyder nemlig en infrastruktur, som kan være ressourcekrævende for dem at etablere. Med online markedspladser kan selv de mindste virksomheder konkurrere og drive salg via e-handel og det er glædeligt”, siger Jacob Kjeldsen, branchedirektør i DI Handel og fortsætter

Øget e-handel styrker forudsætningerne for e-eksport, men kræver samtidig fair rammevilkår forbundet med bl.a. online markedspladser.

Der er en række udfordringer forbundet med online markedspladser, som vi skal adressere på bl.a. EU-niveau. Men øget global e-handel betyder nye muligheder for øget eksport for danske virksomheder. I dag ligger danske virksomheder lavt på e-eksport ift. til andre EU-lande. I takt med stigningen af e-handel på tværs af lande og regioner kan salg via online markedspladser være et rigtig godt springbræt til at drive e-eksport Jacob Kjeldsen, Branchedirektør

Mirkovirksomhedernes digitale kanalportefølje

Ser vi på, hvorledes mikrovirksomhederne forvalter de digitale salgskanaler, så er det ikke overraskende, at knap 6 ud af 10 mikrovirksomheder, der har digital salg, driver webshop/apps. Den næstmest anvendte kombination af digitale salgskanaler er webshop/apps og online markedspladser, som 25 pct. af mikrovirksomhederne har. Blot 6 pct. af mikrovirksomheder med digitale salgskanaler anvender udelukkende online markedspladser.

”E-handel har udviklet sig meget i de seneste år og derfor er det ikke længere nok at være tilstede på én kanal. For at vinde fremtidens e-handel er det afgørende, at virksomhederne forstår at navigere blandt de forskellige e-handelskanaler og kender de styrker og svaghed, de hver især har. Denne viden skal de kombinere med deres kunders adfærd, for på den måde at kunne være tilstede på de kanaler, hvor kunderne er. Derfor er det også en rigtig god nyhed at stadigvæk flere mikrovirksomheder er på flere e-handelskanaler”, siger Jacob Kjeldsen

imagealkh7.png

Kilde: Danmarks Statistik

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold