Bliv klogere på, hvad det betyder for dig som e-handler, når du importerer og/eller eksporterer varer til og fra Storbritannien lige her.

10.02.21 DI Handel Nyheder

E-handel efter Brexit – hvad nu?

Per 01. januar 2021 trådte Storbritannien ud af EU’s indre marked og toldunion. Bliv klogere på, hvad det betyder for dig som e-handler, når du importerer og/eller eksporterer varer til og fra Storbritannien lige her.

Moms

Storbritannien er som nævnt ovenfor ikke længere omfattet af de fælles EU-regler og skal nu betragtes som et tredjeland (med undtagelse af Nordirland). Det betyder, at du som dansk virksomhed i nogle tilfælde nu skal lade dig momsregistrere i Storbritannien og generelt overholde britisk momslovgivning.

Storbritannien har valgt at implementere de nye momsregler for e-handel pr. 1. januar 2021 og ikke som EU, der først implementerer dem fra 1. juli 2021. Som dansk virksomhed, der handler med Storbritannien, skal du derfor allerede nu være opmærksom på de nye regler.

Log ind for at læse mere om de nye momsregler: E-handel efter Brexit

Told

Brexit har betydet, at Storbritannien er trådt ud af EU’s toldunion. Hvis du som virksomhed ikke tidligere har eksporteret til et tredjeland, skal du derfor registrere dig som eksportør i EU’s register for at kunne eksportere til Storbritannien. Det gøres via Erhvervsstyrelsens webportal virk.dk, hvor der skal indhentes EORI-nummer.

Det er ligeledes et krav, at eksport af varer til Storbritannien angives i Skattestyrelsens it-system ”e-Export”, hvilket kræver forudgående ansøgning.

Log ind for at læse mere om toldreglerne i lyset af Brexit her: E-handel efter Brexit

Markedsføring rettet mod britiske forbrugere

Udover de moms – og toldretlige konsekvenser, som Storbritanniens udtræden af EU har medført, har det også fået betydning for danske virksomheders markedsføring mod engelske forbrugere.

Når du som dansk virksomhed retter din markedsføring mod forbrugere i andre EU-lande er udgangspunktet, at du skal overholde loven i det land, hvor din virksomhed er etableret f. eks. Danmark. Det såkaldte ”afsenderlandsprincip”.

Men med Storbritanniens status som tredjeland betyder det, at afsenderlandsprincippet ikke længere gælder. Du er som dansk virksomhed derfor nødt til at tage højde for britisk lovgivning, hvis du retter din markedsføring mod forbrugere i Storbritannien.

Log ind for at læse mere om markedsføring rettet mod britiske forbrugere her: E-handel efter Brexit

B2C salg efter Brexit

Endeligt er forbrugerområdet blevet påvirket af Brexit. Du skal derfor nu som dansk virksomhed være opmærksom på britisk forbrugerlovgivning, hvis du sælger til britiske forbrugere.  

Den britiske forbrugerlovgivning giver eksempelvis britiske forbrugere en reklamationsret på 6 år, frem for den 2-årige i Danmark, forudsat, at forbrugeren kan bevise, at skaden ikke er opstået som følge af deres brug, men derimod fabrikantens fejl.

Der er dog stadig også mange uberørte områder, og der gælder som udgangspunkt stadig en 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg. Det står dog nu Storbritannien frit for at ændre denne lovgivning i fremtiden.

Log ind for at læse mere om konsekvenserne af Brexit for B2C salg eller få adgang til den fulde artikel her: E-handel efter Brexit

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Skrevet af:

Cecilia Mårtensson Vesløv, Kristian Koktvedgaard

Relateret indhold