De restriktioner som blev indført for detail- og engroshandlen inden jul blev på onsdagens pressemøde lempet.

24.02.21 DI Handel Nyheder

Overblik over nye lempelser af coronarestriktioner for detail og engros

En række af de coronarestriktioner som blev indført for udvalgsvarebutikker før jul blev lempet 15. marts. 13. april forenkles og lempes arealkravene for detail yderligere. Få et overblik over lempelserne her. (Opdateret 12.04.21 kl. 14.00)

Flere af de restriktioner som blev indført for detail- og engroshandlen inden jul blev lempet 15. marts 2021. Set i lyset af corona-epidemiens udvikling, har Regeringen besluttet at lempe og forsimple arealkravene til detailhandlen yderligere.

Det betyder, at der fra tirsdag den 13. april ikke længere er krav om tidsbestilling eller køsystem for butikker over 10.000 m2, og at der på tværs af detailhandlen indføres en fælles og mere gennemsigtig trappemodel for arealkravene:

”Det er virkelig positivt, at de meget restriktive arealkrav og restriktioner nu lempes for detailhandlen. Det har især betydning for de store butikker, som nu får langt bedre mulighed for at drive deres forretning på noget der minder om normale vilkår.”

”Detailhandlen har været og er stadig rigtig hårdt ramt af nedlukningen og de efterfølgende meget stramme og til dels uforståelige restriktioner. Derfor er det godt, at regeringen og myndighederne nu justerer på kravene i takt med at pandemien er kommet under kontrol", siger branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst.

I DI Handel har vi været og er vi i tæt dialog med myndighederne omkring de konkrete retningslinjer knyttet til genåbningen for udvalgsvarebutikkerne. Vi arbejder for, at der anlægges en pragmatisk og fleksibel tilgang, der sikrer at vi begrænser risikoen for smittespredning, men stadig kan få sat skub i butikkernes salg.

Læs også: Q&As ifbm. genåbning af detailhandlen (opdateret 21. april 2021)

Oversigt over lempelser for af coronarestriktioner for detail og engros per 15. marts 2021

 • Udvalgsvarebutikker under 10.000 kvadratmeter kan genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.

Kvadratmeterkrav per 13. april 2021

 • Butikker mellem 0 og 1.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, må der tillades adgang for 1 person.
 • Butikker mellem 2.000 og 4.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 kunde pr. 6 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 500 personer*. 
 • Butikker mellem 5000-9.999 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 kunde pr. 8 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 833 personer*. 
 • Butikker på over 10.000 m2 må maksimalt tillade adgang for 1 kunde pr. 10 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang, dog minimum 1250 personer*. 
 • * Svarende til det maksimale antal kunder på trinnet under. Det vil eksempelvis sige, at en butik med et areal på mellem 5000-9999 m2 som minimum kan give adgang til 833 kunder, der er det maksimale antal kunder for butikker med et areal mellem 2000-4999 m2.
 • Opgørelsesmetoden for antal m2 er den samme som tidligere i nedlukningen. Det vil sige, at der alene er tale om områder med offentlig adgang. Værksted, lager og administration, hvor kunder ikke har adgang, tæller ikke med i opgørelsen.

Læs også: Retningslinjer om ansvarlig indretning i detailhandlen mv. i lyset af ud-bruddet af COVID-19

Krav til opsynspersonale

 • Hvis man er butik under 2.000 m2, er det ikke påkrævet at have synligt opsynspersonale. Butikken skal dog sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er personale, som har ansvaret for, at areal- og skiltningskrav mv. og relevante retningslinjer overholdes. Opsynspersonen må gerne udføre andre opgaver, fx kassebetjening mv.
 • Butikker mv. på over 2.000 kvadratmeter skal have synligt opsynspersonale. Det er butikkernes ansvar at sørge for, at der er 1 ansat til opsyn pr. 2000 kvadratmeter. Det er opsynspersonalets opgave løbende at sikre, at håndsprit og sæbe er tilgængeligt for kunder samt medvirke til, at flere kunder benytter håndsprit. For så vidt angår dagligvarebutikker, skal personalet også tælle antallet af kunder i butikken og hele tiden sikre, at det maksimale antal kunder i butikken ikke overskrides. Personalet skal være med til at opfordre kunderne til at holde 2 meters afstand, handle alene og undgå kødannelse. Opsynspersonen må gerne udføre andre opgaver, fx kassebetjening mv., men det skal være synligt for kun-der mv. hvor de kan henvende sig med spørgsmål vedr. covid-19 (fx ved at opsynspersonalet bærer en vest eller en badge).

Læs også: Forsamlingsbekendtgørelsen

Forretninger, der skal holde lukket 

 • Stormagasiner, indkøbscentre, arkader og basarer og de udvalgsvarebutikker, der ligger heri
 • Udvalgsvarebutikker beliggende i et indkøbscenter, en arkade eller basar skal holde lukket, medmindre der er direkte adgang til butikken fra gaden. Hvis der er direkte adgang fra gaden, skal der være lukket til den øvrige del af det indkøbscenter, den arkade eller basar, butikken er placeret i.
 • Handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder kan ifølge den nye genåbningsplan genåbne 13. april 2021. Indkøbscentre, stormagasiner og arkader i kommuner med særlig høj incidenstal er undtaget. Deres eventuelle genåbning vil blive vurderet af Epidemikommissionen.
 • De store indkøbscentre og stormagasiner på over 15.000 kvadratmeter for almindelig handel kan åbne 21. april 2021 ifølge den nye genåbningsplan.

Forretninger, der skal holde lukket, kan stadig:

 • Holde deres lokaler åbne for at sælge varer til erhvervsdrivende, som den erhvervsdrivende skal bruge for at udføre sit arbejde
 • Sælge varer, hvor varen er forudbestilt og eventuelt forudbetalt inden den fysiske udlevering, fx ved 'click and collect'.

Læs også: Nye coronarestriktioner: Krav om mundbind udvides i dag

Styrk din faglige profil

Marketing, salg, e-business og kundeadfærd. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret