De nye regler for moms på e-handel har været længe ventet, og gør blandt andet op med momsfritagelsesgrænsen på 80 kr. for varer der bliver sendt fra f. eks. Kina til forbrugere i EU. Samtidig bliver den nuværende One Stop Moms-ordning udvidet om omdøbt til Vat One Stop Shop. Endeligt indføres en ny fælles EU-fjernsalgsgrænse på EUR 10.000.

24.02.21 DI Handel Nyheder

Hvad betyder de nye momsregler for e-handel?

Den 01. juli 2021 trådte de længe ventede nye regler for moms på e-handel i kraft. I denne artikel giver vi dig et overblik over reglerne, så du kan blive klog på ændringerne.

Hvilke virksomheder er momspligtige i Danmark?

 • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed som hovedregel registreres for moms. Momsregistrering foretages på virk.dk.
 • Hvis dit momspligtige salg er under 50.000 kr. årligt, er momsregistrering frivillig – men momsregistrering er ikke frivillig, hvis dit salg overstiger 50.000 kr. årligt. Hvis du er momsregistreret, skal du altid opkræve, indberette og betale moms, selv om dit momspligtige salg er under 50.000 kr.
 • Momsregistrering skal foretages senest 8 dage inden, du må begynde at drive virksomhed, som er  momspligtig.

Læs mere om momsregistrering her.

Regler gældende frem til 30. juni 2021

Moms ved B2C-salg af varer inden for EU

 • Ved salg af varer til privatpersoner i EU, skal der normalt opkræves dansk moms.
 • Hvis du er direkte eller indirekte involveret i transporten af varen til kunden - for eksempel hvis du sælger varer via internettet - er der som hovedregel tale om fjernsalg. Hvis du sælger varer for mere end 100.000 euro i et kalenderår (i nogle EU-lande 35.000 euro) skal du, i stedet for at opkræve dansk moms, foretage en momsregistrering og momsbetaling i din kundens hjemland. Henter kunden selv varen i Danmark, skal du derimod opkræve dansk moms.

Læs mere om moms ved salg af varer i EU til private her og om fjernsalgsgrænserne i de enkelte EU-lande her.

Moms ved B2C-salg af ydelser inden for EU

 • Hvis du sælger ydelser til forbrugere i EU, skal du som udgangspunkt opkræve dansk moms.
 • Hvis din virksomhed sælger elektroniske ydelser, teleydelser eller radio- og tv-spredningstjenester, gælder er dog en undtagelse, og du skal i denne situation i stedet afregne moms i det land, hvor kunden bor eller sædvanligvis opholder sig. Din virksomhed skal derfor registreres i hver af de lande, hvor du sælger dine ydelser til, da du skal indberette og betale moms i hver enkelt land, som du sælger til.
 • For at gøre din momshåndteringen lettere, når du sælger elektroniske ydelser mv. kan du vælge, at lade din virksomhed registrere inden for One-stop-moms-ordningen. Så kan du nøjes med at registrere, indberette og betale EU-moms i ét land. I Danmark er det Skattestyrelsen, der er den ansvarlige myndighed, og som fører kontrol med ordningen.
 • EU har to One stop moms-ordninger: EU-ordningen (for virksomheder i EU) og ikke-EU-ordningen (for virksomheder uden for EU). Læs mere om de to One stop moms-ordninger her.
 • Siden 1. januar 2019 har virksomheder i EU (men ikke uden for EU), der har et samlet salg af elektronisk ydelser til forbrugere inden for EU for under 10.000 euro (omregnet svarer det til 74.415 kr.) i et kalenderår i stedet kunnet vælge at indberette og betale i moms i virksomhedens eget hjemland. Det vil sige, at du som virksomhed har mulighed for i stedet at afregne moms efter de normalt gældende danske momsregler. Læs mere om moms ved salg af ydelser i EU til forbrugere her og om One stop moms-ordningen her.

Se eller gense webinaret: Nye momsregler for e-handel på vej – hvad betyder reglerne for din virksomhed?

Nye regler fra 01. juli 2021

Moms ved B2C-salg af varer og ydelser indenfor EU

 • Fra 01. juli 2021 gælder ens regler for fjernsalg af varer og ydelser i alle EU-lande. Reglerne bliver udvidet til, at moms på salg af både varer og ydelser til forbrugere i EU skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor, eller varen/ydelsen bruges. Det vil sige, at virksomheder skal indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger varer og ydelser til private.
 • For at forenkle administrationen bliver ”One Stop Moms”-ordningen udvidet til at omfatte alle varer og ydelser ved salg til private i EU. Fremover vil One Stop Moms blive kaldt ”VAT One Stop Shop” (OSS).
 • Den nye Vat One Stop Shop”-ordning indebærer, at hvis du som dansk e-handelsvirksomhed sælger varer eller ydelser for over 10.000 euro (ny fælles EU-fjernsalgsgrænse) til forbrugere i andre EU-lande i løbet af et kalenderår, så skal du ikke længere indberette og betale moms i alle EU-lande. Du kan nemlig fremover i stedet indberette og betale moms via din virksomheds almindelige momsindberetning. Det er vigtigt at understrege, at den nye grænse opgøres på det samlede salg og ikke som tidligere fra land til land. Sælger du eksempelvis for 5.000 euro til Tyskland, 3.000 euro til Holland og 4.000 euro til Frankrig, er det samlede salg over 10.000 euro, og dermed bliver din virksomhed omfattet af de nye OSS-regler.

Særlige regler for varer fra tredjelande – bagatelgrænse ophæves og platforme/markedspladser får særligt ansvar:

Den 01. juli 2021 ophævede den hidtidige særregel, hvorefter der ikke skal betales moms af varer, som forbrugere køber fra et tredjeland, hvis varen har en værdi på under 80 kr. (momsfritagelse for indførsel af forsendelser med lav værdi (80 kr.) fra steder uden for EU). Det betyder, at der fremover skal beregnes moms fra første krone på forbrugeres import af varer fra lande uden for EU.

Hvis et salg foregår gennem platforme, markedspladser og lignende elektroniske grænseflader, anses platformene mv. for at have modtaget og solgt varerne i følgende to tilfælde:

 • Når varerne er indført fra et sted uden for EU og har en værdi på under 150 euro, eller
 • Når varerne på salgstidspunktet befinder sig i EU, og sælgeren ikke er etableret i EU.

Platformene mv. har således i en række tilfælde ansvaret i forhold til momsreglerne. Formidler en platform eksempelvis et salg af havehandsker, hvor handskerne sendes direkte fra Kina, så er platformen ansvarlig for afregning af momsen. Dette får betydning både for platformene, der bliver nødt til at sikre sig bedre både i forhold til deres leverandører (dem, der sælger via platformene) og dermed også for leverandørerne (der må forventes at blive pålagt mødt med krav i forhold til oplysninger, garanti m.m., men det kan også være krav til lokation af varer m.m. på salgstidspunktet – særligt ved varer af en værdi på under 150 EUR.). EU-Kommissionen har udsendt en vejledning til regelsættet – såkaldte ”explanatory notes” – hvor du kan finde en mere detaljeret forklaring.

Registrering i de respektive ordninger kan ske fra 1. april

Tre måneder inden de nye regler træder i kraft, dvs. fra 1. april 2021, vil det være muligt for dig, at registrere din virksomhed i det nye VAT One Stop Shop-ordning. Der bliver tre ordninger: Ikke-EU-ordningen, EU-ordningen og Importordningen (IOSS). Dermed kan virksomheder, der er tilmeldt ordningerne, begynde at indberette og betale til det land, hvor virksomheden er tilmeldt ordningen, fra juli 2021.

Læs mere om de nye momsregler ved salg til private i EU her.

Momsindberetning

 • skat.dk kan du finde flere oplysninger om, hvordan du laver en korrekt momsindberetning.
 • Fra 1. juli 2021 skal du indberette al moms ved salg til forbrugere i EU gennem en ny løsning, som er i gang med at blive udviklet.

Momssatser i EU-landene

 • De enkelte EU-lande er ansvarlige for at fastsætte egne momssatser. I øjeblikket gælder disse satser (se fanen om momssatser i EU-landene i linket).

Moms ved salg af varer og ydelser i lande uden for EU

 • Hvis varer og ydelser sælges til forbrugere uden for EU, er der vejledning at hente her om momsen.

Nyttige links

Har du spørgsmål til de nye momsregler, er du velkommen til at kontakte Fagleder for moms og rengskab Kristian Koktvedgaard ved at sende en mail til KKO@di.dk.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold