I DI Handel anbefaler vi alle tilbudsgivere fremadrettet, at være opmærksomme på, at der gælder et krav om underskrift af et ESPD fra støttende enheder.

03.03.21 DI Handel Nyheder

Manglende underskrift på ESPD førte til afvisning af tilbud

Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud understøtter, at en ordregiver i et offentligt udbud har været berettiget til at afvise et tilbud, hvor der manglede en underskrift på egenerklæringen (ESPD) fra en støttende enhed.

Den 27. januar 2021 fik Motorstyrelsen (ordregiver) medhold i en sag i Klagenævnet for Udbud mod tilbudsgiveren Nordic Plates ApS. Sagen handler om et offentligt udbud af levering af nummerplader.

ESPD

ESPD står for European Single Procurement Document, på dansk det fælles europæiske udbudsdokument, og er en egenerklæring, som virksomheder skal afgive, når de deltager i offentlige udbud.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Sagen kort

Den 03. marts 2020 udbød Motorstyrelsen som offentligt udbud en fire-årig rammeaftale om produktion og levering af nummerplader mm. til en anslået værdi på 200 mio. kr.

Tilbudsgiver havde ifølge udbudsbekendtgørelsen mulighed for at basere sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen. Det krævede dog, at tilbudsgiver for hver af de enheder han støttede sig på udfyldte og indleverede et ESPD til Motorstyrelsen. Udover et ESPD skulle tilbudsgiver også indlevere en støtteerklæring fra samme enhed.  

Hvis tilbudsgiver ikke ved tilbudsgivningen overholdte ovenstående krav, var ordregiver ifølge udbudsbetingelserne berettiget til at se bort fra tilbuddet.

Tilbudsgiveren Nordic Plates havde i forbindelsen med afgivelsen af deres tilbud udfyldt og indgivet et ESPD for den støttende enhed, Samart S.A. via modulet ESPD-online i EU-Supply. Af ESPD-skabelonen i EU-Supply fremgik det, at ESPD’et skulle udfyldes og underskrives af den støttende enhed.

Støtteerklæringen var rigtig nok underskrevet af Samart S.A, men det var ESPD’et ikke.

Klagenævnet kom på denne baggrund frem til, at ordregiver var berettiget til at afvise tilbuddet, som følge af den manglende underskrift på ESPD’et fra Samart S.A.

Mere konkret udtalte Klagenævnet i deres kendelse, at det var uden betydning, at ordregiver ikke særskilt i udbudsbetingelserne havde anført, at ESPD’er for støttende enheder skulle underskrives. Derudover fastslog Klagenævnet, at der ikke forelå en retssædvane, der indebar at ordregiver tidligere havde accepteret ESPD’er med manglende underskrift fra støttende enheder. Dette var ikke almindelig praksis hos ordregivere generelt.

Endeligt fastslog Klagenævnet, at den omstændighed at tilbudsgiver ikke havde underskrevet sin ESPD fandtes uden betydning, da der ikke var krav om underskrift af ESPD’et fra tilbudsgiveren selv, men derimod kun ESPD’et fra tilbudsgiverens eventuelle støttende enheder.

Læs også: Første fængselsstraf for abonnementsfælde

DI Handel: Husk underskrift på ESPD fra dine støttende enheder

I DI Handel anbefaler vi alle tilbudsgivere fremadrettet, at være opmærksomme på, at der gælder et krav om underskrift af et ESPD fra støttende enheder. Det er ikke tilstrækkeligt, at kun støtteerklæringen er underskrevet af den støttende enhed.

Ordregiver har ifølge Udbudsloven mulighed for at rette henvendelse til dig som tilbudsgiver og få mindre uklarheder berigtiget. Der er dog som udgangspunkt ikke nogen pligt for ordregiver til at søge uklarheder afklaret. Det er derfor dit eget ansvar som tilbudsgiver at sikre, at tilbuddet opfylder udbudsbetingelserne, inden du indleverer tilbuddet, hvis du vil undgå, at dit tilbud bliver afvist.

Læs mere om Klagenævnets kendelse her.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til afgørelsen, eller er du i tvivl om, hvordan du som virksomhed skal forholde dig, kan du kontakte Chefkonsulent/Advokat Cecilia Mårtensson på CESM@DI.DK eller på telefon 52 13 24 00.

Styrk din faglige profil

E-handel, marketing, B2B salg og kundeoplevelser. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret indhold