DI Handel er positive over for, at der er blevet lavet en vejledning på området med henblik på at skabe forudsigelighed og klarhed omkring reglerne.

02.06.21 DI Handel Nyheder

Ny vejledning til at vurdere forbrugeres kreditværdighed

Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har lavet en ny vejledning, der skal hjælpe virksomheder, der yder lån til forbrugere, med at vurdere forbrugernes kreditværdighed. DI Handel mener, at det er godt med en vejledning på området, men efterlyser mere proportionalitet i forhold til de krav der stilles, og den form og størrelse som lånet har.

Vejledningen er målrettet virksomheder, der tilbyder forbrugerne hjælp til f. eks. at lease en ny bil eller finansiere en ny opvaskemaskine. Det omfatter eksempelvis cykelhandlere, optikere, bilforhandlere, banker, køkkenfirmaer mm.,

Se hele vejledningen her: Vejledning om vurdering af kreditværdighed

DI Handel er positive over for, at der er blevet lavet en vejledning på området med henblik på at skabe forudsigelighed og klarhed omkring reglerne. Vejledningen skal være med til at sikre, at virksomhederne foretager en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering, og dermed minimerer risikoen for, at forbrugere får tilbudt lån, som de aldrig vil kunne tilbagebetale. DI Handel ser dog også nogle udfordringer med den nye vejledning.

”Det er vigtigt, at virksomhederne vurderer forbrugernes kreditværdighed, inden de yder et lån til dem, og det er positivt, at der er kommet en vejledning på området. Det er dog DI og branchens opfattelse, at vejledningen på en række punkter går videre, end hvad kreditaftaleloven forpligter virksomhederne til, og det er problematisk, da det opstiller barrierer for kreditgiverne”. siger Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør i DI Handel.

Læs også: Jura for handelsvirksomheder

DI Handel har arbejdet for øget fleksibilitet i dokumentationskravene

Et udkast til vejledningen var tidligere på året i høring. En række af de indsigelser DI Handel og Bilbranchen kom med i høringen er blevet indarbejdet i den endelige vejledning. Det gælder blandt andet ift. de dokumentationskrav, som der stilles til virksomhederne. Det er nu præciseret i vejledningen, at virksomhederne ikke skal have dokumentation for alle forbrugerens variable udgifter, men blot sikre at forbrugerne har et tilstrækkeligt rådighedsbeløb tilbage til at kunne dække de variable udgifter.

Derudover er vejledningen blevet blødt op, så det nu fremgår, at forbrugerens indkomst bør beregnes for et tilstrækkeligt antal måneder, og ikke nødvendigvis de forudgående 12 måneder, som der var lagt op til i det første udkast til vejledningen.

Endeligt er det i vejledningen nu blevet tydeligt, hvornår der er tale om egentlige forpligtelser, og hvornår det er forslag til, hvordan kreditgivers forpligtelse til at foretage en tilstrækkelig kreditværdighedsvurdering kan opfyldes.

Vejledningen fremstår derfor nu mere fleksibel og anvendelig for virksomhederne.

”Selvom vejledningen på nogle punkter er blevet ændret siden det første udkast, så er der stadig plads til forbedring i vores øjne. Vi ser blandt andet gerne, at der kommer mere proportionalitet ind i vejledningen, så der bliver plads til, at den kreditværdighedsvurdering, som virksomhederne skal foretage i højere grad afspejler lånets størrelse, løbetid, forbrugerens økonomi mm., afslutter Sidsel Dyrholm Holst Branchedirektør i DI Handel.

Se hele vejledningen her: Vejledning om vurdering af kreditværdighed

Har du spørgsmål til vejledningen, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Cecilia Mårtensson Vesløv på 5213 2400.

Styrk din faglige profil

Marketing, salg, e-business og kundeadfærd. Få unik viden og erfaringer gennem nyheder, analyser og events fra specialister, ligesindede handelsvirksomheder og DI Handel hver uge.

Ja tak, giv mig unik viden

Relateret