16.11.22 DI Handel Nyheder

Onlineplatforme skal tage et større ansvar

To nye forordninger fra EU skal tæmme de største onlineplatforme. Tilsammen betyder forordningerne, at der kommer mere ordnede forhold for virksomheder og forbrugerne online. DI Handel har efterlyst mere fair og lige vilkår i den globale e-handel, og tager positivt imod de nye forordninger.

Den 16. november 2022 trådte Digital Services Act (”DSA”) - eller på dansk ”forordningen om digitale tjenester” - formelt i kraft i Danmark og resten af EU. Søsterforordningen Digital Markets Act (”DMA”) - eller på dansk ”forordningen om digitale markeder” - trådte i kraft den 1. november 2022.

DSA’en og DMA’en er i et hurtigt tempo blevet trukket igennem EU’s lovgivningsmølle og udgør tilsammen EU’s svar på at tæmme de største onlineplatforme.

DSA’en fastsætter regler for onlineplatformes forpligtelser og ansvar for indhold og har til formål at bekæmpe ulovlige varer, ulovlige tjenester og ulovligt indhold på nettet. Onlineplatforme kan fx være sociale medier, app stores, søgemaskiner og markedspladser.

DMA’en skal regulere konkurrencen mellem digitale platforme og har til formål at sikre mere fair og åben konkurrence i den digitale verden.

Selvom forordningerne nu formelt er trådt i kraft, finder DMA’en først anvendelse fra den 2. maj 2023, og DSA’en finder først (med få undtagelser) anvendelse fra den 17. februar 2024.

Hvad betyder forordningerne?

DSA’en moderniserer det såkaldte e-handelsdirektiv, som blev vedtaget tilbage i 2000. Den digitale virkelighed er dog en helt anden i dag end for 20 år siden, og forordningen medfører en markant stramning af de eksisterende regler på området.

Forordningen indfører bl.a.:

  • nye regler for onlineplatformes nedtagning af ulovligt indhold og fjernelse af ulovlige produkter,
  • forpligtelse for platformene til at gøre det let for brugerne at anmelde ulovligt indhold, fx salg af forfalskede og ulovlige produkter eller ulovligt brug af ophavsretligt beskyttet materiale,
  • regler for reklamer på onlineplatforme,
  • forbud mod ”dark patterns”, som er en ”nudging-teknik”, der vildleder brugerne til at træffe en beslutning, de ellers ikke ville have truffet, og
  • skærpede krav til udbydere af de onlineplatforme, som er tilgængelige for mindreårige. Det bliver fx forbudt for disse platforme at målrette reklamer til mindreårige ved brug af de mindreåriges personoplysninger.

Jo større platformen er, jo flere forpligtelser bliver platformen pålagt.

Du vil som virksomhed derfor bl.a. blive påvirket af DSA’en, hvis du er en onlineplatform eller køber reklamer på de store platforme. Derudover vil du være bedre sikret som rettighedshaver og få lettere ved at indberette indhold, du vurderer som ulovligt.

Læs DSA’en her: Publications Office (europa.eu)

Med DMA’en får EU-kommissionen kompetence til at udpege store platforme som ”gatekeepers”. Disse gatekeepers vil skulle efterleve en række do’s and dont’s baseret på de seneste års konkurrencesager på det digitale område. Listen med do’s og dont’s står i forordningens art. 5 og 6. Det fremgår bl.a. af listen, at gatekeepers skal give sine erhvervskunder oplysninger om, hvad de i gennemsnit betaler for annoncer pr. dag, og gatekeepers må ikke ranke egne produkter bedre end en tredjeparts produkter. Listen med do’s og dont’s vil løbende blive udvidet af EU-Kommissionen. På den måde er der tale om en fleksibel lovgivning, fordi den er så konkret. Det er ikke store virksomheder, men store tjenester, som er målet for reguleringen.

Med DMA’en får du som virksomhed således bedre rettigheder i forhold til de udpegede gatekeepers. I kan løbende tjekke Kommissionens liste med gatekeepers samt listen over do’s and dont’s i forordningen og vurdere, om det betyder ændringer i forhold til jeres relationer til disse gatekeepers. 

Læs DMA’en her: Publications Office (europa.eu)

DI – VI FØLGER UDVIKLINGEN

DI har taget positivt imod de to forordninger, da vi har efterlyst mere fair og lige vilkår i den globale e-handel. DI vil følge forordningerne tæt og orientere medlemskredsen løbende med udviklingen i de to retsakter – navnlig når DMA’en udvides. Det er vigtigt at sikre, at online platforme fortsat kan skabe innovation, men at der samtidig er ordnede forhold for virksomheder og forbrugere online.

Skrevet af:

Marie Asmussen Morten Kristiansen

Relateret indhold