21.11.22 DI Handel Nyheder

Så meget forventer danskerne at bruge under Black Friday

En ny undersøgelse viser, at danskere, der forventer at købe under årets Black Friday, gennemsnitligt vil bruge 2.005 kr., hvilket er et væsentligt fald siden 2021. Forskelle i det forventet forbrug ses blandt mændene der forventer at bruge 38% mere end kvinderne. Aldersmæssigt forventer de 18-29 årige, at bruge færrest penge, hvorimod de 60-69 årige forventer at bruge flest penge. Der er ligeledes regionale forskelle i forbruget under årets Black Friday.

Det forventede forbrug under Black Friday 2022 afspejler inflationen, hvor det gennemsnitlige forbrug er væsentligt lavere end i 2021. Meget tyder dog på, at kunderne vil se store besparelser grundet virksomhedernes for store lagre. Spørgsmålet er, om de gode tilbud er nok til, at få flere til at handle under Black Friday 2022, på trods af inflationen.

DI Handel har i samarbejde med YouGov spurgt 1.000 danskere om deres forventninger til årets Black Friday kampagne og svaret er desværre ikke opløftende læsning for detailhandlerne. Blot 14% af danskerne har svaret, at de er helt sikre på, at de vil købe under årets Black Friday, mens 38% svarer, at de måske vil købe. 52% af danskerne er med andre ord potentielle købere til årets Black Friday.

De 52% potentielle købere har endvidere angivet, at de i gennemsnittet forventer at bruge 2.005 kr. under årets Black Friday. Det forventede forbrug er således væsentligt lavere end den sammenlignelige måling fra 2021, og marginalt højere end for 2020. 34% af de danskere, der potentielt vil handle under årets Black Friday, angiver ligeledes, at de forventer at bruge meget mindre eller lidt mindre sammenlignet med sidste år. Der er ingen signifikante forskelle i denne vurdering blandt danskerne på tværs af køn, alder og/eller geografi.

Læs mere her: Færre danskere forventer at købe under Black Friday 2022

imagehrswq.png

Forskelle i forbruget afhængig af køn, alder og geografi

Der er dog, som i de tidligere år, forskelle i, hvor meget danskerne forventer at bruge under årets største shopping-dag, på både køn, alder og geografi. Mændenes forventede forbrug under årets Black Friday er på 2.366 kr. og er 38% højere end kvindernes, som blot forventer at købe for 1.717 kr. De unge 18-29 årige og folk fra Region Syddanmark er der, hvor det gennemsnitlige forventede forbrug til Black Friday er mindst, på hhv. 1.561 kr. og 1.434 kr. i snit. Derimod er det aldersgruppen med de 60-69 årige og folk fra Region Midtjylland, som har de højeste forventninger på hhv. 2.807 kr. og 2.606 kr. i snit.

Ud fra undersøgelsen kan vi endvidere se, at flest danskere forventer at købe elektronik og el-udstyr (40%), ting til personlig pleje (36%) og tøj, sko og tilbehør (27%), som i øvrigt følger mønsteret fra tidligere års undersøgelser.

image747j9.png

Læs også: Årets sidste kvartal bliver afgørende for detailhandlerne

Danskerne forventer bedre tilbud i år

Mange danske virksomheder har som følge af forsyningssituationen fyldt deres lagre op for at imødekomme eventuelle problemer i forsyningskæden. Sideløbende har det stigende pres fra en tiltagende inflation betydet, at mange forbrugere og virksomheders økonomi bliver presset, hvilket også får størstedelen af danske virksomhederne til at tilkendegive, at de har for store lagre. De danske forbrugere har en klar forventning om, at det vil betyde bedre tilbud til Black Friday. Der er nemlig hele 41 pct. af danskerne, som angiver, at de forventer lidt bedre eller meget bedre tilbud til Black Friday, som følge af de overfyldte lagre. Der er dog også hele 30 pct., som ikke ved hvad de skal forvente, hvilket understreger, at der er stor usikkerhed om hvordan årets Black Friday kommer til at forløbe.    

En lille, ikke repræsentativ, stikprøve blandt DI Handels egne medlemsvirksomheder viser, at 41 pct. af de adspurgte virksomheder, som har for store lagre, også forventer at kunderne vil se større besparelser.

Download rapporten med de vigtigste resultater

Som medlem af DI Handel, har du mulighed for at downloade den første del af vores to-delte Black Friday rapport. Rapporten er med udgangspunkt i danskernes forventninger til Black Friday i år.

2. del af rapporten udkommer efter Black Friday, og vil være med udgangspunkt i de realiserede tal fra årets største shopping-dag.

Download her:

Black Friday 2022 analyse, 1. del

Relateret indhold