Getty Images

14.12.22 DI Handel Nyheder

Indregner du moms, gebyrer og leveringsomkostninger?

Selskabet Viagogo er blevet idømt en bøde på to millioner kroner for vildledende markedsføring. Sagen understreger, at virksomheder der sælger til forbrugere ikke må markedsføre en vare eller ydelse, så den fremstår billigere, end den er.

Sælger I til forbrugere, skal I huske, at en vare eller ydelse ikke må fremstå billigere, end den reelt er. Det betyder, at I skal:

  • Indregne moms og uundgåelige gebyrer i prisen, og
  • tydeligt oplyse, hvis der bliver pålagt leveringsomkostninger. Hvis leveringsomkostninger kan blive beregnet på forhånd, skal de også være indregnet i prisen.

Ellers kan du blive idømt en bøde for at overtræde markedsføringslovens vildledningsforbud*.

Viagogo er blevet idømt en bøde på to millioner kroner

Københavns Byret har i september 2022 idømt Viagogo en bøde på to millioner kroner for at have overtrådt markedsføringslovens vildledningsforbud ved ikke at have oplyst tydeligt nok, at deres priser blev pålagt leveringsomkostninger.

Viagogo

Viagogo er et schweizisk selskab, som har en dansk hjemmeside, hvor virksomheden sælger billetter til forbrugere.

Tilbage i 2020 politianmeldte Forbrugerombudsmanden Viagogo for vildledende priser. Ifølge Forbrugerombudsmanden havde Viagogo overtrådt markedsføringslovens vildledningsforbud ved 1) ikke at indregne moms og gebyrer i billetpriser og 2) ikke tydeligt at oplyse, at billetpriserne blev pålagt leveringsomkostninger på deres hjemmeside.

Københavns Byret fastslog, at det ikke fremgik tydeligt af hjemmesiden, at billetprisen blev pålagt leveringsomkostninger. I nogle tilfælde stod det slet ikke, at billetprisen blev pålagt leveringsomkostninger, andre steder fremgik det øverst på hjemmesiden i en bjælke, der forsvandt, når man scrollede ned på siden. Viagogo blev dog frifundet for ikke at have indregnet moms og afgifter i billetprisen på den danske hjemmeside pga. forældelse.

Til at fastsætte bøden anvendte Københavns Byret en ny bødemodel i markedsføringsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2022. Ved bødefastsættelen lagde retten vægt på, at en bøde efter markedsføringsloven skal være et større beløb end virksomhedens fortjeneste, hvis der er oplysninger om fortjenesten, og at det var en skærpende omstændighed, at overtrædelserne omfattede alle salg i Danmark siden 17. september 2018, og at gerningsperioden havde været lang samt at nogle overtrædelser ikke var ophørt.

Forbrugerombudsmanden udtaler i sin pressemeddelelse om bøden til Viagogo, at oplysning om leveringsomkostninger skal fremgå tydeligt og i umiddelbar forbindelse med prisen alle de steder, hvor prisen fremgår i markedsføringen.

*Info om Markedsføringsloven ses i nedenstående afsnit.

INFO

Hvad siger markedsføringsloven?
Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1, må virksomheder ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Der står i § 6, stk. 2, at ved købsopfordringer er væsentlige oplysninger prisen inkl. moms og afgifter (nr. 5) og yderligere omkostninger om fragt, levering eller porto, hvis sådanne omkostninger bliver pålagt (nr. 6).

Markedsføringslovens § 2, nr. 10, definerer en ”købsopfordring” som en kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika og pris er oplyst på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb.

I markedsføringslovens § 6, stk. 3, står, at når produktets art medfører, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.

Relateret indhold