07.12.22 DI Handel Nyheder

Sådan skal du bruge Google Analytics fremover

Datatilsynet har fornyeligt vurderet at brugen af Google Analytics kan være ulovlig, hvis ikke der implementeres en række supplerende foranstaltninger. Det har medført usikkerhed blandt brugere af Google Analytics. Så hvad skal I gøre? Og hvad er alternativerne?

Man bliver mødt med budskabet: Google Analytics er ulovligt. Men der er ingen grund til forhastet panik. Ifølge Steen Rasmussen, senior parter og medstifter af IIH Nordic og specialist indenfor Google Analytics 4, forelægger der nemlig en naturlig løsning.

Hvad er problemet med Google Analytics?

Google Analytics kan i deres standardopsætning opbevare persondata, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet i USA, og dermed ikke lever op til EU’s GDPR lovgivning. Overføres personoplysninger til lande uden for EU, såkaldte tredjelandsoverførelser, skal man være opmærksom på Datatilsynets vejledning om persondata beskyttelse, som er til for, at sikre samme beskyttelse af persondata, når den sendes til lande uden for EU. EU-Kommissionen gennemgår løbende beskyttelsen af persondata-oplysninger i lande uden for EU. Hvis Kommissionen vurderer, at landet er sikkert, får det status som et sikkert tredjeland, og man kan frit dele data. Har EU-Kommissionen ikke gennemgået et lands lovgivning eller er usikker på, om et land lever op til EU standarden, skal virksomheder have et andet overførselsgrund, der sikrer, at den beskyttelse vi har i EU, følger med.

Tilbage i juli 2020 undersøgte EU-Domstolen det eksisterende overførselsgrundlag der var til USA - Privacy Shield. Hvis en amerikansk virksomhed var Privacy Shield certificeret kunne EU virksomheder frit sende deres personoplysninger der til. I undersøgelsen fandt EU-Domstolen, at visse ting ikke levede op til EU lovgivningen.

Hvad skal I gøre?

Benytter I analyseværktøjer, bør I overveje, hvilken data I gerne vil tracke. Der har været en tendens til, at virksomheder tracker alt data bare fordi, det er muligt. Og det er her, I kan komme i problemer med EU’s GDPR lovgivningen.

I stedet for at tænke hvor meget kan jeg tracke? – Så tænk, hvor lidt kan jeg tracke. Steen Rasmussen

4 gode råd:

1. Bruger I på Google Universel Analytics, skal I skifte til Google Analytics 4 (GA4)
Indsamler I data med Google Universel Analytics, er det tid til at skifte til Google Analytics 4. Fra 1. Juli 2023 vil det ikke længere være muligt at indsamle ny data med Universel Analytics. Det er derfor vigtigt, at I overfører jeres data til Googles Analytics 4  – eller alternativt et andet analyseværktøj.

2. Installer en proxy server
En stor del af løsningen er at installere en europæisk proxy server. Ved at gøre det, kan I gå ind og regulere jeres data-tracking samt opbevaring af data. Proxy serveren fungerer som et filter mellem EU og USA, der slører den personlige data, så den bliver upersonlig.

3. Selektiv data

Der er behov for, at virksomhederne reflekterer over deres dataværktøjer og aktivt implanterer foranstaltninger, der sikre, at rå data ikke kommer til at lægge på en amerikansk server.

4. Slet data I ikke bruger
Det er vigtigt at slette den data, I ikke længere bruger. Det er ofte her, store bøder bliver tildelt fra Datatilsynet.

Går der analysekraft tabt?

Svaret er ifølge Steen Rasmussen både ja og nej. I er nødt til at vælge nogle ting fra, og må spørge hvad er det, data skal gøre for min forretning? På den anden side er det også en ulempe, hvis jeres datasæt er meget stort, og unødvendig data hober sig op.

Alternativer til Google Analytics

Der findes alternativer til Google Analytics, I kan overveje, men det er tydeligt, at Google Analytics er det mest dominerende analyseværktøj. Og spørgsmålet er, om alternativerne har samme persondata problemer som Google Analytics. Problemet med Google Analytics er meget tydeligt, men Steen Rasmussen mener, at de samme problematikker vil kunne ses med andre analyseværktøjer. I skal derfor tage de samme forbehold, hvis I vælger et andet analyseværktøj.

Hvad kan vi forvente i fremtiden?

Den 7. oktober 2022 underskrev Joe Biden et dekret – en fornyelse af Privacy Shield, der skal imødekomme EU-Domstolens kritikpunkter, så kundedata udveksling mellem EU og USA igen bliver mulig. En godkendelse fra EU-Kommissionen kan være klar til marts 2023, men det kan også blive en længere proces. En ting vi kan være sikre på, det er, at EU-Kommissionen gerne vil have USA godkendt som et sikkert tredjeland. Og derfor kan vi forvente, at en godkendelses kommer når, der er enighed mellem Kommissionen og USA. Spørgsmålet er, om EU-Domstolen er enig.

Læs også: Fornyelse af ”Privacy Shield” og hvad så?

Gense vores webinar og bliv helt skarp på, hvordan I skal bruge Google Analytics fremover: Lovlig brug af Google Analytics og alternativerne

Relateret indhold