Forbrugerombudsmanden.dk
24.05.22 DI Handel Nyheder

Nye retningslinjer for prismarkedsføring træder i kraft den 28. maj 2022

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort de reviderede retningslinjer for prismarkedsføring som følge af en ny bestemmelse om prisnedsættelser i prismærkningsbekendtgørelsen. Dette betyder bl.a. at den tidligere 6 ugers periode ændres til en 30-dages periode. De nye retningslinjer træder i kraft 28. maj 2022.

Efter §9a i prismærkningsbekendtgørelsen, der træder i kraft den 28. maj 2022, skal virksomheder der anvender prisnedsættelser med sammenligning med egen tidligere pris angive varens normalpris. Som normalpris anses den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen.

Fra 6 ugers reglen til 30 dages reglen

Ændringerne indebærer blandt andet, at en vare fremover skal have haft sin normalpris i mindst 30 dage, før prisen kan anvendes som sammenligningsgrundlag ved en prisnedsættelse. Den tidligere 6 ugers periode ændres dermed til en 30-dages periode. Som en konsekvens heraf ændres perioden for, hvor længe et tilbud må vare forholdsmæssigt fra 2 uger til 10 dage.

Ændringen indebærer også, at de erhvervsdrivende skal oplyse den laveste pris en vare har kostet de seneste 30 dage ved markedsføringen af en prisnedsættelse. Dette gælder også, hvis en erhvervsdrivende bruger udtryk, der indikerer en prisnedsættelse i sin markedsføring. Som eksempler på sådanne udtryk kan nævnes ”tilbudspriser”, ”Black Friday-priser” og ”Halloween-priser”.

Korte kampagner på 3 dage bortfalder

Der er ingen undtagelser til den nye regel i prismærkningsbekendtgørelsen, og du vil som erhvervsdrivende derfor ikke længere kunne markedsføre kortvarige kampagner af 3-dages varighed, uden at afbryde normalprisperioden på de 30 dage, hvilket har været muligt efter de tidligere retningslinjer. Hvis ikke en pris har været gældende i mindst 30 dage forinden et tilbud, kan prisen således ikke anvendes som en normalpris ved markedsføring af et tilbud.

Læs hele Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2022/nye-retningslinjer-for-prismarkedsfoering/

Download de nye retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden om prismarkedsføring: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56754/forbrugerombudsmandens-retningslinjer-for-prismarkedsfoering.pdf

Ny guide til DI Handels medlemmer

Hos DI Handel har vi opdateret vores guide til prissammenligning i henhold til de opdaterede regler. Som medlem af DI Handel kan du downloade guiden vi linket forneden.

Skrevet af:

Tevin Lac

Relateret indhold