Kilde: Danskernes e-handel

15.08.22 DI Handel Nyheder

Mobiltelefonen er den mest anvendte kanal til e-handel

Danskerne e-handelsfrekvens og -forbrug for 2. kvartal 2022 er på 3,6 og 1.558 kr., altså nogenlunde stabilt. Det mest opsigtsvækkende nyhed i dette kvartalsrapport er mobiltelefonen, som er blevet danskernes foretrukne kanal til e-handel.

E-handelsfrekvensen blandt danskerne ligger stabilt siden Q2 2022 på 3,6 gange pr. måned. Danskernes samlede e-handelsforbrug i dette kvartal ligger på et gennemsnit på 1558 kr. mod 1594 kr. i Q1 2022. Der har med andre ord ikke været de store ændringer, hverken for danskernes e-handelsfrekvens eller -forbrug på trods af danskernes rekord lave forbrugertillid under perioden.

Foto: Kilde: Danskernes e-handel, Q2 2022

40% af danskernes seneste online køb var med mobiltelefonen

Den mest opsigtsvækkende ændring for danskernes e-handel Q2 2022 er, at mobiltelefonen er blevet den mest anvendte kanal til e-handel. 40% af de e-handlende danskere brugte således mobiltelefonen til at gennemføre deres seneste online køb i 2. kvartal 2022 svarende til en stigning på 5 %-point på fire kvartaler. Førerpositionen er i bekostning af fald i brugen af PC/Desktop til e-handel, hvor 36% af de e-handlende danskere gennemførte deres online køb. Dette er et fald på 6%-point ift. Q3 2021.

Foto: Kilde: Danskernes e-handel

Der er selvfølgelig stor forskel på, hvilke forbrugersegmenter der anvender mobiltelefonen til e-handel. E-handel med mobiltelefonen er populær blandt børnefamilierne især ”Familier med småbørn”, hvor hele 76% af segmentet har anvendt mobiltelefonen ved deres seneste online køb, mens det tilsvarende for ”Familier med teenager” er på 63%. Ikke overraskende er de ældste forbrugersegmenter også dem, hvor færrest anvender mobiltelefonen til e-handel. 31% af forbrugerne fra ”Det grå guld” brugte mobiltelefonen til deres seneste online køb, mens blot 15% af  ”Pensionisterne” gjorde det. Det gælder dog for begge segmenter, at anvendelsen af mobiltelefonen til e-handel er steget marginalt ift. Q3 2021.   

Foto: Kilde: Danskernes e-handel

Brug af mobilbetalingsapp stiger også på tværs af forbrugersegmenterne

Ser vi på forbrugersegmenternes brug af betalingstjeneste til deres online køb, så er det ikke overraskende, at børnefamilierne også er dem, hvor flest anvender mobilbetalingsapp. I 2. kvartal 2022 brugte 26% af alle danskere brugte mobilbetalingsapp ifm. deres seneste online køb, og brugen af mobile betalingsapp er steget på tværs af segmenterne. Til sammenligning  brugte 47% af ”Familier med småbørn” mobile betalingsapp ved deres seneste online køb, mens tallet for ”Familier med teenager” er  34%.

Statistikker

Download analysen Danskernes e-handel, Q2 2022

Download

Relateret indhold