Maria Bohse Rosenbæk, Danske Fragtmænd

11.01.23 DI Handel Nyheder

Danske Fragtmænd – flytter logistikbranchen

Danske Fragtmænd er eksperter i at arbejde med transport og logistik på tværs af forsyningskæden. Med mere end 100 års erfaring har virksomheden ikke kun en unik viden og erfaring, men også store ambitioner for fremtidens arbejde med logistik og transport.

Logistik og transport skaber rammerne for en sammenhængende hverdag. Både virksomheder og private personer er afhængige af stabile fragtmænd, for at varer kan distribueres, så de når derhen, hvor de kan tjene deres formål.

For mere end 100 år siden blev grundstenene lagt for Danske Fragtmænd, og siden da har de været dominerende indenfor transport og logistik i Danmark. Gennem årene har virksomheden opnået stor erfaring og en bred viden indenfor transport og logistik. Samtidig har virksomheden en ambitionen om hele tiden at udvikle og modernisere sig for at forblive konkurrencedygtig.

Selvstændige vognmænd skaber sammenhæng og styrker kunderelationer

De velkendte lyseblå lastbiler med de tre røde ringe kan ses dagligt på veje i hele landet, og er på den måde virksomhedens ydre symbol. Men bag de mange køretøjer er en virksomhed, der griber om meget mere end transport. De lyseblå lastbiler køres af selvstændige vognmænd, der alle ejer en del af virksomheden. 40 selvstændige fragtmandsvirksomheder udgør tilsammen det landsdækkende fragtmandssystem. Det betyder, at det er ejerne, der transporterer kundernes varer. Det har fordele, at fragtmændene alle er selvstændige erhvervsdrivende med et stort servicegen, fordi de vil strække sig meget langt for at gøre kunderne tilfredse. Derudover er fragtmændene økonomisk afhængige af, hvorledes det går i virksomheden. Det gør, at de er meget engagerede i, hvordan virksomheden hele tiden kan forbedres.

Gode og stærke kunderelationer er vigtige i branchen, og det er blandt andet det, fragtmændene i deres daglige gang i lokalområderne er med til at skabe. Chaufførerne er ofte på besøg og kender derfor virksomhederne og deres behov rigtigt godt. Langvarige kunderelationer skal bygges på tillid. Derfor er det væsentligt, at kunderne kan regne med, at fragtmændene holder, hvad de lover. De bedste løsninger findes i fællesskab.

Det tætte og stærke samarbejde, der er mellem Danske Fragtmænd, vores ejere og kunderne, er uden tvivl en meget afgørende faktor for, at kunderne vælger at blive hos Danske Fragtmænd igennem mange år. Maria Bohse Rosenbæk, Salgsdirektør, Danske Fragtmænd.

Til dagligt arbejdes der på tværs af forsyningskæden med transport og logistik. Udover lastbiler, råder Danske Fragtmænd over mere end 200.000 kvadratmeter lagerhotel fordelt over hele landet. Lagerhotellerne gør det muligt at varetage flere opgaver i forsyningskæden. Samarbejdet på tværs af forsyningskæden er en stor succes både for transportørerne og for kunderne, der har gavn af at kunne benytte sig af lagerhoteller, der ligger tæt på Danske Fragtmænds terminaler. Et sådan samarbejde på tværs af forsyningskæden kræver et velfungerende samarbejde mellem terminaler og lagerhoteller.

Store visioner for branchen

Selvom Danske Fragtmænd ikke ligefrem er nye spillere i branchen, har de en ambition om at udvikle og innovere transport- og logistikbranchen. Det er essentielt for virksomheden at forny sig for at blive ved med at kunne imødekomme deres kunder i skiftende tider.

Selvom vi er en meget gammel virksomhed, så arbejder vi vedvarende på at flytte og forbedre os som virksomhed, og samtidig vil vi også gerne bidrage til at modernisere transportbranchen som helhed. Maria Bohse Rosenbæk, Salgsdirektør, Danske Fragtmænd.

Som led i at modernisere og innovere har Danske Fragtmænd en nyetableret tænketank. De tror på, at viden er vejen frem. Som de første indenfor transportbranchen har Danske Fragtmænd derfor åbnet op for et samarbejde med andre aktører, der kan være med til at flytte transportbranchen. Dette er vigtigt for at forblive konkurrencedygtige. I forbindelse med tænketanken inviteres universiteter, leverandører, samarbejdspartnere, kunder, interesseorganisationer og endda også konkurrenter, der kan bidrage til at udvikle både Danske Fragtmænd og logistikbranchen. Samarbejdet er vigtigt, fordi en modernisering af transportbranchen ikke er en opgave, Danske Fragtmænd kan løfte alene. Det kræver en fælles indsats blandt alle branchens aktører.

Danske Fragtmænd sætter barren højt med en ambition om at være branchens bedste arbejdsplads. Som led i det er de stolte af at kunne tilbyde deres medarbejdere 24-ugers barsel. Som en stor aktør på det danske transportmarked, og på en mandsdomineret arbejdsplads, tror de på, at med et sådan tiltag kan de være med til at bane vejen for mere lige vilkår mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Når det kommer til den grønne agenda, er transportbranchen naturligt udfordret, fordi den primære CO2-udledning kommer fra køretøjerne, som er fundamentet for virksomheden. Men det betyder ikke, at Danske Fragtmænd ikke arbejder seriøst og målrettet på at gøre branchen, der ellers har ry for være sort, grønnere. El-lastbiler kan være vejen frem i nærdistributionen, og Danske Fragtmænd har allerede indkøbt og testet fire i henholdsvis København, Odense og Aarhus med gode erfaringer. Men på de lange distancer, og hvor det største CO2-udslip sker, er el-infrastrukturen endnu ikke gearet til den omstilling, der er behov for i transportbranchen.

Hvad venter i fremtiden?

Danske Fragtmænd kigger ind i et 2023, der formodentlig vil være præget af recession, hvilket allerede kan mærkes på dalende godsmængder. På trods af recession er de fortrøstningsfulde, og arbejder videre hen i mod målsætningerne om at blive ’branchens bedste arbejdsplads’ og en mere ’bæredygtig virksomhed’.  

Danske Fragtmænd i tal

  • 3500 medarbejdere
  • 1800 biler
  • 9,5 millioner årlige forsendelser
  • 27 fragtterminaler
  • Mere end 200.000 kvadratmeter lagerhotel fordelt over hele landet
Simone S. Nielsen
Alma Carmen Lyngby Christensen
Skrevet af:

Simone S. Nielsen Alma Carmen Lyngby Christensen

Relateret indhold