Colourbox
31.01.23 DI Handel Nyheder

Historisk mange konkurser blandt detailvirksomheder i 2022

Nyeste tal fra DI Handels konjunkturbarometre for hhv. engros- og detailhandlen viser, at der samlet set har været 1.107 konkurser i 2022. Detailvirksomhedernes andel af handelsvirksomhedernes konkurser udgør 63 pct. og er ikke set højere i statistikkens levetid.

2022 har været et hårdt år for handelsvirksomhederne når der ses på antallet af konkurser. 1.107 handelsvirksomheder har således drejet nøglen den forkerte vej i 2022. Det er det tredje højeste årlige konkurstal siden statistikkens start i 2009. Konkurstallene afslører ligeledes, at det især har været virksomheder inden for detailhandlen, som har været ramt af konkurser. Underbrancherne ”Detailhandel med beklædning og fodtøj” samt ”Internethandel, postordre mv.” havde hhv. 215 og 240 konkurser i 2022 og tegnede således den væsentligste andel af detailvirksomhedernes konkurser. 

imageqmopc.png

Detailvirksomhedernes andel af handelserhvervets konkurser går den forkerte vej

Mens konkurstallene for engroshandlen har været nogenlunde stabile siden 2015, så går tallene for detailhandlen i den forkerte retning, med undtagelse af 2020. Detailhandlen udgjorde, med 695 konkurser i 2022, 63 pct. af samtlige konkurser blandt handelsvirksomhederne (ekskl. handel med biler og motorkøretøjer), hvilket i statistikkens levetid aldrig er set højere. Siden 2015, er det en stigning på 12 pct.-point fra at udgøre 51 pct. af samtlige konkurser i handelserhvervet. Det er særligt to underbrancher der har bidraget til de høje konkurstal blandt detailvirksomhederne.

imagexb8ld.png

2 ud af 3 konkurser i detailhandel findes i to underbrancher

Underbrancherne ”detailhandel med beklædning og fodtøj” samt ”Internethandel, postordre mv.” er ansvarlig for langt hovedparten af detailvirksomhedernes konkurser i 2022 med hhv. 215 og 240 konkurser, altså 455 ud af 695 konkurser. De to underbrancher udgjorde således knap 2 ud af 3 af konkurserne blandt detailvirksomhederne. For underbranchen ”Internethandel, postordre mv.” har 2022 endda været det år med flest konkurser siden 2015.

imaget0q49.png

Relateret indhold