GettyImages
22.11.23 DI Handel Nyheder

Bliver I ansvarlige for emballage fra 1. juli 2025?

I 2025 træder det udvidede ansvar for emballage i kraft i Danmark. Ansvaret for finansiering og organisering af indsamling, sortering og behandling af emballageaffald pålægges virksomheder, som sætter emballage på det danske marked. Og ansvaret findes allerede i stort set alle andre lande i EU.

I oktober gav Jacob Gullak Andersen, konsulent i Dansk Industris afdeling for miljøpolitik og cirkulær økonomi, vores medlemmer i juridiske morgenbriefing-netværket et overblik over, hvad det udvidede producentansvar for emballage vil betyde for virksomhederne.

Kommende juridiske morgen-briefing

På juridisk morgenbriefing den 28. november 2023 vil Christel Teglers, partner i Kromann Reumert fortælle om det nye cybersikkerhedsdirektiv NIS2. Deltag og bliv klogere på, om jeres virksomhed er omfatter af reglerne, hvad reglerne vil betyde for jer og hvordan I kan forberede jer bedst!

Tilmeld dig Juridisk morgenbriefing her: Juridisk morgenbriefing

Læs også: Nye regler betyder, at virksomheder bliver ansvarlige for deres emballage

Vær opmærksom på bagatelgrænsen!

I det udvidede producentansvar for emballage er der en bagatelgrænse på 8 tons emballage om året. Kravene til din virksomheds indberetning vil afhænge af, om I er over eller under bagatelgrænsen. Få derfor kortlagt, hvor meget emballage jeres virksomhed sætter på markedet, så I ved, hvilke krav, der stilles til jeres indberetning.

Under bagatelgrænsen?

Befinder I jer under bagatelgrænsen på 8 ton, skal I betale for omkostninger forbundet med indsamling og behandling af emballage svarende til det, I sætter på markedet. I skal indberette mængden af emballage, I sætter på markedet i kilo fordelt på erhvervsemballage og husholdningsemballage, dvs. den emballage, der ender i virksomheder og den emballage, der ender i husstande.

Som virksomhed under bagatelgrænsen behøver I ikke at indberette data om emballagen fordelt på fraktioner og affaldstyper, men det kan i nogle tilfælde være en idé at gøre det alligevel afhængigt af, hvad jeres emballage består af. Det skyldes, at det gebyr I betaler under bagatelgrænsen for håndtering af emballagen vil være en ”flat fee”, dvs. en gennemsnitspris pr. ton emballage, I sætter på markedet. Det koster f.eks. mere at behandle plast fremfor pap.  Indeholder jeres emballage pap og ikke plast, vil det derfor muligvis kunne betale sig at indberette data herom, da I vil  kunne opnå rabat, hvis jeres emballage har et godt miljødesign. Det er dog stadig uvist, hvilke miljødesigns, der vil blive anset som ”gode”.

Over bagatelgrænsen?

Hvis I ligger over bagatelgrænsen på 8 tons emballage om året, skal I indberette på mængde og type af emballage samt på overholdelse af designkriterier, som bliver fastsat med ” miljøgraduerede gebyrer”. De miljøgraduerede gebyrer skal skabe et incitament til bedre design af emballage, hvor man ”belønnes” med rabatter for et godt miljødesign og ”straffes” med et ekstra gebyrer for et dårligere miljødesign. Miljøstyrelsen har til opgave at udvikle de kommende designkriterier, der skal danne grundlag for gradueringen i producentansvaret.   

Læs mere om miljøgraduerede gebyrer og find svar på ofte stillede spørgsmål denne FAQ: FAQ - Udvidet producentansvar for emballage

Få hjælp gennem kollektivordninger!

Virksomheder over bagatelgrænsen skal være en del af en kollektivordning, der på vegne af sine medlemmer påtager sig det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for producentansvaret.

Er din virksomhed under bagatelgrænsen? Så kan I selv vælge, om I vil være en del af en kollektivordning.

Dansk Industri har sammen med en række interessenter oprettet kollektivordningen VANA for at hjælpe virksomheder med at løfte producentansvaret. Læs mere om fordelene ved at indgå i en kollektivordning som VANA her!

Opret jer i DPA!

Det er lovpligtigt, at din virksomhed registrerer sig i DPA (Dansk Producentansvar). Miljøministeriet forventer, at deadline for registreringen vil være 1. april 2024. Her skal man bl.a. registrere CVR nr., kontaktoplysninger og eventuelt tilknytning til en kollektivordning.

Relateret indhold