29.11.23 DI Handel Nyheder

Konkurrenceret i fokus!

Hvad betyder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler for dine aftaler med kunder og leverandører? Hvilke undtagelser er der til forbuddet? Og hvilke ændringer i EU’s reviderede vertikale gruppefritagelsesforordning skal din virksomhed være særlig opmærksom på?

I november måned inviterede vi Martin Gravengaard, konkurrenceretsekspert hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, til at gøre os klogere på konkurrencerettens regler om vertikale aftaler.    

Martin fortalte om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvad der skal til for, at aftaler fritages fra forbuddet, og hvilke ændringer i den reviderede vertikale gruppefritagelsesordning din virksomhed bør være særligt opmærksom på.

Den 1. juni 2022

Den 1. juni 2022 trådte EU-Kommissionens reviderede gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler og de tilhørende retningslinjer for vertikale begrænsninger i kraft.

De nye regler vil give virksomhederne ajourført vejledning, der er tilpasset de kommende ti år, som vil være præget af stigende digitalisering. Reglerne er vigtige redskaber, der vil hjælpe alle typer virksomheder, også små og mellemstore virksomheder, med at vurdere deres vertikale aftaler som led i deres daglige aktiviteter. Konkurrencekommissær, Magrethe Vestager

Martin Gravengaard har skrevet en uddybende artikel om den reviderede vertikale gruppefritagelsesforordning, der henvender sig til praktikere med et forudgående kendskab til reglerne om vertikale aftaler. Artiklen indeholder også en oversigt over vertikale begrænsninger og de væsentligste ændringer og præciseringer. Find artiklen her.

Relateret indhold