05.12.23 DI Handel Nyheder

Har du styr på din virksomheds nye rettigheder og måske endda forpligtelser efter Digital Services Act?

Den 25. august 2023 trådte dele af Digital Services Act i kraft for de største onlineplatforme og -søgemaskiner.

Det betyder, at din virksomhed nu kan bede de største platforme og søgemaskiner om at fjerne ulovlige varer og tjenesteydelser, og forvente at de gør det – det har de nemlig pligt til!

Europa Kommissionens håndhævelse af Digital Services Act (på dansk ”forordningen om digitale tjenester”) er begyndt, og de 19 største platforme og søgemaskiner er nu bl.a. forpligtede til at:

  • Identificere, analysere og vurdere systemiske risici, der knytter sig til deres tjeneste
  • Etablere en intern compliancefunktion, der sikrer, at de identificerede risici mindskes
  • Nedtage og fjerne ulovlige varer, tjenesteydelser og andet ulovligt indhold, når de bliver underrettet om indholdet
  • Stoppe med at bruge følsomme personoplysninger til personaliserede reklamer
  • Udlevere deres data, f.eks. deres algoritmer til Kommissionen og forskere

De 19 største platforme og søgemaskiner tæller bl.a. Facebook, Instagram, Zalando og Google Search. Se hele listen her!

Platformene og søgemaskinerne risikerer bøder på op til 6 % af deres årlige globale omsætning, hvis ikke de overholder deres forpligtelser efter forordningen.

Hvilken betydning har de nye regler for andre virksomheder end de største platforme og søgemaskiner?

Med forordningen har EU forsøgt at fastsætte et regelsæt, der følger med tidens udvikling. Tanken er, at onlineplatforme skal have moderne, klare og gennemsigtige rammer, hvor rettigheder overholdes, og forpligtelser håndhæves.

De nye regler forpligter platforme (bortset fra mikroplatforme og små platforme) til at etablere enkle og effektive rapporteringssystemer, der skal hjælpe dem med at identificere ulovligt indhold og nedtage indholdet fra deres platform.

Rapporteringssystemerne skal gøre det nemmere for virksomheder og fysiske personer at underrette platforme om ulovligt indhold og samtidig beskytte mod fejlagtig fjernelse af indhold. Dette vil kunne begrænse et potentielt tab for lovlige virksomheder og iværksættere, der fejlagtigt får fjernet deres produkter på en platform. 

Mikro og små

  • Mikrovirksomheder beskæftiger under ti personer og har en årlig omsætning (det beløb, der er indtjent i en bestemt periode) eller årlig balance (en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver) under 2 mio. EUR.

  • Små virksomheder beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning eller årlig balance under 10 mio. EUR.

Reglerne efter forordningen træder i kraft for SMV’er og store platforme, der ikke er en del af de 19 største platforme eller søgemaskiner, den 17. februar 2024.

Tilsynsmyndighed

Senest den 17. februar 2024 skal alle medlemslande have etableret en tilsynsmyndighed, der skal sikre, at platforme lever op til DSA-forordningen.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn med forordningen, sådan at man kan klage til styrelsen, hvis man mener, at en dansk digital platform ikke lever op til reglerne i forordningen. Hvis styrelsen modtager klager over en platform, som hører under et andet medlemslands tilsyn, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen videreformidle klagen til dette lands tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om DSA’en på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her! Det er tilsynsmyndigheden, du i sidste ende skal klage til, hvis din anmodning til platformene afvises.

Relateret indhold