Colourbox
07.02.23 DI Handel Nyheder

Større onlineplatforme skal offentliggøre antal brugere

Senest den 17. februar i år skal udbydere af større onlineplatforme offentliggøre antallet af deres aktive brugere i gennemsnit pr. måned i EU. Denne forpligtelse gælder ikke for mindre virksomheder.

Digital Services Act (”DSA”) - eller på dansk ”forordningen om digitale tjenester” – trådte formelt i kraft den 16. november 2022. DSA’en fastsætter regler for onlineplatformes forpligtelser og ansvar for indhold og har til formål at bekæmpe ulovlige varer, ulovlige tjenester og ulovligt indhold på nettet. Onlineplatforme kan fx være sociale medier, app stores samt onlinesøgemaskiner og -markedspladser.

Selvom DSA’en er trådt i kraft, finder forordningen først anvendelse fra den 17. februar 2024 med få undtagelser.

En af undtagelserne er en forpligtelse for større onlineplatforme til senest den 17. februar 2023 - og herefter mindst én gang hver sjette måned - at offentliggøre antallet af deres aktive brugere i gennemsnit pr. måned i EU på platformen.

”Større” onlineplatforme er de platforme, der har mere end 50 ansatte og en omsætning eller en samlet balance på mere end 10 mio. EUR pr. år.

Antallet af aktive brugere pr. måned i EU fastsættes ud fra et gennemsnit over de seneste seks måneder. Mange af de større onlineplatforme er etableret i Irland, men danske brugere, som anvender disse platforme, vil selvsagt kunne blive omfattet af det antal brugere, som platformen bliver forpligtet til at indberette. EU-Kommissionen har på nuværende tidspunkt ikke fastsat nærmere krav til den metode, der skal anvendes til at fastsætte antallet af det gennemsnitlige antal aktive brugere.

Forpligtelsen til at indberette antallet af aktive brugere fremgår af forordningens artikel 24, stk. 2. Mindre virksomheder er ikke omfattet af denne forpligtelse. Det fremgår af forordningens artikel 19 og 29. Forordningen kan læses her.

DI følger forordningen tæt og orienterer medlemskredsen løbende.

Relateret indhold