06.03.23 DI Handel Nyheder

De tre største e-handelsmarkeder i Europa nærmer sig en normalisering

E-handelsomsætningen udvikler sig ikke med samme hast, som under og i tiden lige efter coronakrisen, men er fortsat en vigtig del af detailvirksomhedernes samlede salg.

Analysen fakta om e-handel viser, at der i Danmark har været en stigning på 3 procentpoint i andelen af e-handel i detailvirksomhedernes omsætning og den lander på 16 pct. i 2022. Men hvordan ser det ud for nogle af de største markeder i Europa?

E-handelsomsætningen (salg af fysiske varer/produkter) i Europa opretholder den stigning, som coronakrisen medbragte. Det viser nyeste Euromonitor tal for en række Europæiske markeder. De tre største e-handelsmarkeder i Europa i 2022 er UK, Tyskland og Frankrig, der tilsammen udgør hele 60 pct. af Vesteuropas (se definition af Vesteuropa i nedenstående boks) samlede e-handelsomsætning. Udviklingen i disse lande har derfor stor betydning for hvordan den samlede udvikling ser ud.

imagekh5rf.png

 

Vest-europæiske lande:

Andorra, Østrig; Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Gibraltar, Grækenland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og UK.

Læs også: Fakta om online salg

I det første år med corona (2020) så e-handelsmarkedet en stor vækst. Det franske e-handelsmarked vækstede med 27 pct., det tyske så en stigning på 21,5 pct. og i UK vækstede det med hele 44,7 pct. ift. 2019. Denne stigning var antændt af en række udefrakommende faktorer, men fortsatte også i takt med at samfundet blev åbnet mere og mere op. For både Frankrig, Tyskland og UK, fortsatte e-handelsmarkedet med at vækste i 2021, som desværre ender i 2022.

Nyeste tal for 2022 viser dog, at e-handelsomsætningen omtrent bibeholder niveauet fra 2020 eller ligger lidt over. Helt konkret, er der set et fald på 0,2 pct. for Frankrig, en stigning på 12,6 pct. for Tyskland og ligeledes en stigning på 11,3 pct. for UK, når vi sammenligner 2020 med 2022. Ved første øjekast, tyder det altså ikke på, at hele den stigning, som blev antændt af coronakrisen, er gået tabt. Tages inflationsudviklingen med i ligningen, ser billedet dog lidt anderledes ud. 

imageai3ml.png

Stigende priser udhuler omsætningen

Stigende priser gør dog også, at noget af denne udvikling bliver udhulet. Når der korrigeres for prisudviklingen (inflation), får vi en indikation på, hvordan mængdeudviklingen af e-handelsmarkedet har været. Her ses det, at Frankrig faktisk har set et fald på -7,4 pct. i forhold til 2020, når der korrigeres for prisudviklingen. I Tyskland lyder stigningen blot på 1,1 pct. og i UK er der set et lille fald på -1,4%. Kigges der derimod på udviklingen fra 2019, er der set stigninger indenfor alle tre lande, uagtet om der korrigeres for prisudviklingen eller ej.

Sammenlignes den deflaterede e-handelsomsætning i 2022 med udviklingen i stigningstakten, der gjorde sig gældende i perioden 2015 til 2019, bliver det tydeligt, at væksten i e-handelsomsætningen falder tilbage mod den trend fra før Covid-19 og dermed nærmer sig en normalisering. Der er dog store forskelle imellem de tre lande. Frankrig ligger faktisk på et niveau, som er under trendudviklingen, og er dermed det af de tre lande der har mistet mest af stigningen, som fandt sted under coronakrisen. For Tyskland ligger e-handelsomsætningen lige på den gode side af trenden, hvorimod der for UK, fortsat er et stykke vej til en normalisering.

image7jkq.png

eCommerce market overviews

Få indblik i, hvordan de forskellige markeder performer indenfor udvalgte temaer af e-commerce.

e-Commerce Market Overviews - DI (danskindustri.dk)

 

Relateret indhold