GettyImages
28.03.23 DI Handel Nyheder

Internet of Things – hvordan kan I bruge det?

Mange danske virksomheder er allerede godt på vej ind i IoT-verdenen, mens andre stadig er tøvende og har svært ved at overskue, hvordan de kommer i gang. Jan Damgaard, professor på CBS, har fremhævet fire udviklingstrin for IoT, der karakteriserer brugen af IoT fra den spæde start til fuld implementering.

I den nære fremtid kan vi forvente, at alle produkter, ligesom vi mennesker, vil få et digitalt liv på internettet. Når produkterne kommer på internettet, kaldes det Internet of Things (IoT).

De fleste virksomheder forsøger på forskellig vis at følge med i deres produkters livscyklus. Til det formål er mange afhængige af tilbagemeldinger fra forhandlere, gros­sister og forbrugere. Denne proces kan optimeres markant med IoT. Er IoT implementeret i produkterne i form af sensorer og radiosendere vil produkterne i løbet af dets livscyklus sende data tilbage til produktionsvirksomheden, f.eks. om det miljø, de anvendes i, og hvordan de bliver an­vendt. Dette åbner helt nye muligheder for input til design såvel som nye forretningsmodeller. Hvis hvert eneste produkt udstyres med sensorer og trådløs tek­nologi, kan producenterne reetablere kontakt med det enkelte produkt, efter det har forladt fabrikken, og følge det når det bliver taget i brug.

På den måde åbner IoT-verdenen muligheden for at tilpasse produktets funk­tionalitet til nye og varierende problemer. Produktet går fra at være låst og fastdefineret til at være åbent og fleksibelt, og på den måde løse flere forskellige typer af problemer, når de op­står, eller når omgivelserne ændrer sig.

I den nære fremtid kan vi forvente, at alle produkter, ligesom vi mennesker, vil få et digitalt liv på internettet. Når produkterne kommer på internettet, kaldes det Internet of Things (IoT). Jan Damsgaard

For at bruge IoT’s muligheder, skal hvert produkt have et unikt produktnummer, som f.eks. kan tilgås via en QR-kode. Hvis kunden skanner QR koden ved i ibrugtagning, f.eks. i forbindelse med registrering af garantiperiode, så kan virksomheden gemme kundens information og få viden om, hvordan kunden bruger produktet.

De fire udviklingstrin

IoT’s fire udviklingstrin viser, hvordan produktionsvirksomheder organiserer IoT, hvordan relationen til eksterne partnere udvikles, og hvordan forretningsmodellen gradvist ændres. På hvert udviklingstrin giver IoT virksomhederne mulighed for at eksperimentere med data, der bliver tilgængelig via IoT, og til at analysere dem for at opnå ny indsigt og eventuelt tilbyde nye forbedrede services.

1. Eftermontering

En separat IoT enhed kan eftermonteres på et allerede eksisterende produkt. Formålet er at indsamle data for at kunne udforske og demonstrere potentialet i IoT.

2. Integration

På andet trin integreres IoT i selve produktet og kan tilgå de elektroniske kredsløb direkte. Integration af IoT kræver oftest, at virksomheden udvik­ler en egentlig digitaliseringsstrategi, der rækker udover IoT og omfatter hele virksomheden.

3. Servitization

På tredje trin er kundens behov, krav og forventninger i fokus med produkter skabt af IoT, der i højere grand er tilpasset kunden. Forretningsmodellen ændres så skræddersyede løsninger er i fokus fremfor standardiserede løsninger. Med IoT’s mulighed for at følge produktet, er det oplagt at tage ansvar for hele dets levetid og siden genanvendelse i en cirkulær økonomi.

4. Økosystem

På fjedre og foreløbigt sidste trin smelter produkt og IoT sammen og bliver en del af et større økosystem, hvor produktet både bidrager til og drager nytte af tilstedeværelsen af øvrige kompatible produkter. Et eksempel kunne være Amazons Alexa eller Apples Siri, der kan kommunikere med anden elektronik i hjemmet, hvad enten det er ov­nen, musikanlægget eller belysningen.

Læs mere om de fire udviklingstrin og hvad produktionsvirksomheder kan forvente af fordele og udfordringer på hvert trin, samt hvor stor cybersikkerhedstruslen anslås at være: Publikation: Internet of Things (IoT) - de fire udviklingstrin - Brug kundedata

Case: IoF i et økosystem

Netatmo udvikler, designer og producerer vejrstationer fx regn-, vind- og temperaturmåler, der kan integreres i andre produkter. Velux producerer ovenlysvinduer og har implementeret IoT-enheder, der gør det muligt at åbne og lukke vinduer og rulle gardiner op og ned. De to virksomheders produkter er hver især meget for­skellige; men ved hjælp af API´er kan de samarbejde og skabe nye løsninger, hvor flere samarbejdende produk­ter samskaber det bedst mulige indeklima. Således kan Velux-produkterne indhente information om udevejret fra Netatmo, hvormed det kan beregnes, hvornår ovenlys­vinduerne skal åbne eller lukke, og/eller rullegardinerne rulles op eller ned.

Alma Carmen Lyngby Christensen
Skrevet af:

Alma Carmen Lyngby Christensen

Relateret indhold