GettyImages
19.04.23 DI Handel Nyheder

Highlights om gyldigt samtykke, markedsføring over for tidligere kunder og brug af konkurrencer

Hvornår har I et gyldigt samtykke? Må I markedsføre jer over for tidligere kunder? Og hvad skal I være opmærksomme på, hvis I bruger konkurrencer til at indhente samtykke til markedsføring? Det var nogle af de spørgsmål, vi satte fokus på til vores netværksmøde “juridisk morgenbriefing” den 28. marts.

På vores næste juridiske morgenbriefing den 25. april, kl. 9.00 – 9.45 sætter vi fokus på de kommende 12 ESG-standarder, og hvordan I bedst forbereder jeres virksomhed til den nye, ”grønne” virkelighed. Foruden en kort gennemgang af det nye CSRD-direktiv og standarderne, vil vi give råd til, hvordan I griber processen an, og hvad SMV’er særligt bør fokusere på. Du kan tilmelde dig netværket her.

Gyldigt samtykke

En forudsætning for lovligt at kunne sende digital markedsføring er, at din virksomhed har indhentet et forudgående samtykke fra modtageren af markedsføringen.

At samtykket skal være forudgående betyder, at din virksomhed f.eks. ikke må sende en mail med anmodning om modtagerens samtykke til, at din virksomhed må sende markedsføring, da mailen er markedsføring i sig selv.

Afgørende for samtykkets gyldighed er, at:

  • Samtykket er afgivet frivilligt,
  • personen, der afgiver sit samtykke, er informeret om, hvad samtykket indebærer og
  • samtykket er utvetydigt og specificeret.

I kan læse mere om gyldighedsbetingelser og dokumentationskrav for et samtykke her. og hvad I skal være opmærksomme på, når I formulerer jeres samtykke tekst her.

Tidligere kunder                       

I må gerne sende markedsføring til jeres tidligere kunder, hvis I opfylder følgende betingelser:

  • Kunden har købt et produkt hos jer,
  • kunden har oplyst sin mailadresse i forbindelse med købet, og
  • I klart og tydeligt har informeret kunden om, at denne vil kunne modtage markedsføring, og at markedsføringen kan frabedes.

Tilsvarende produkter betyder, at produkterne I markedsfører, skal være i samme produktkategori som dem, kunden tidligere har købt.

imagef9l.png

I må kun markedsføre egne, tilsvarende produkter. Det betyder også, at I ikke må markedsføre produkter fra jeres samarbejdspartnere. Hvis jeres virksomhed kun formidler andre virksomheders produkter, kan I derfor ikke anvende muligheden for at sende markedsføring til tidligere kunder, uden at I har indhentet samtykke fra forbrugeren først.

Brug af konkurrencer til at indhente samtykke

Hvis I bruger konkurrencer til at indhente samtykke fra forbrugere mhp. at sende elektronisk markedsføring til dem, skal det tydeligt fremgå af konkurrencen, at man ved deltagelse i konkurrencen samtykker til at modtage markedsføring fra jer. Oplysningen skal være lige så tydelig som, hvilke præmier der kan vindes.

I kan læse mere om korrekt brug af konkurrencer til indhentelse af samtykker her.

Brug af ”tag en ven” i konkurrenceteksten

Når I udbyder en konkurrence på et socialt medie, f.eks. Instagram, og stiller krav om, at deltageren “tagger” en ven i konkurrenceopslaget, udløser det en notifikation hos den person, der er blevet tagget. En sådan notifikation er spam efter markedsføringsloven, fordi notifikationen anses for at komme fra jer som virksomhed. Forbrugerombudsmanden har behandlet en sag om denne problemstilling, hvor en virksomhed blev idømt en bøde for at overtræde spamforbuddet. I kan læse om sagen her: Det er ulovligt at kræve, at forbrugere skal ”tagge” andre for at deltage i konkurrencer på sociale medier (forbrugerombudsmanden.dk)

I kan læse meget mere om spamforbuddet på Forbrugerombudsmandens hjemmeside: Uanmodede elektroniske henvendelser: ”Spam” (forbrugerombudsmanden.dk) eller i Forbrugerombudsmandens spamvejledning.

I februar måned var emnet til juridisk morgenbriefing – lige som i marts - spamforbuddet. Her gennemgik vi, hvad “spam” er efter markedsføringsloven. Du kan læse mere om mødet og de vigtigste pointer her.

Relateret indhold