Colourbox
18.04.23 DI Handel Nyheder

Mindre dagligvarebutikker kan søge om støtte til grøn omstilling hos Erhvervsstyrelsen

Mindre købmænd og fødevareforretninger i små byer er hårdt ramt af de høje energipriser. Derfor er Købmandsordningen indført som en midlertidig støtteordning, der gør det muligt for mindre dagligvarebutikker at søge om støtte på op til 100.000 kr. til virksomheden.

Inflation, høje energi- og producentpriser udfordrer stadig mange dagligvarebutikker og har medført, at flere har måtte dreje nøglen om.

Dagligvarebutikker i mindre lokalsamfund spiller en vigtig rolle for den lokale udvikling og dagligvareforsyning. Og på trods af udfordringer består efterspørgslen på lokale indkøbsmuligheder og et lokalt omdrejningspunkt i de små byer.

Med Købmandsordningen får små dagligvarebutikker i mindre lokalsamfund en håndsrækning fra Erhvervsstyrelsen. En mindre dagligvarebutik, fx købmand, slagter eller bager, der er beliggende i en mindre by, kan søge om støtte på op til 100.000 kr. til virksomheden.

Med Købmandsordningen er der etableret to tilskudspuljer:

 • Direkte støtte til forhøjede energiudgifter i 2022 – maksimalt 50.000 kr.
 • Grøn omstillingsstøtte til energibesparende tiltag – maksimalt 50.000 kr.

Energieffektivisering er godt for økonomien

Mange købmænd har allerede i en årrække været i gang med at spare på energien. Eksempler på effektive energibesparende tiltag er udskiftning af gamle airconditionanlæg til nye og mere energieffektive modeller, udskiftning af gamle køle- og fryseapparater og investeringer i udskiftning af gamle lysstofrør til LED-belysning.

Støtte til grøn omstilling kan stadig søges

Der blev åbnet for ansøgninger for både den direkte støtte og grøn omstillingsstøtte den 29. marts 2023. Ansøgningsfristen for direkte støtte er i dag, den 20. april 2023 og ansøgningsfristen for grøn omstillingsstøtte er onsdag den 31. maj 2023.

En godkendt ansøger til energibesparende tiltag vil modtage tilsagn om støtte, som kan forventes i sommeren 2023. Støtten vil blive udbetalt efter investeringen er foretaget.

Har I søgt om direkte støtte til forhøjede energiudgifter, kan I forvente, at den bliver udbetalt umiddelbart efter, at sagsbehandlingen af alle indkomne ansøgninger er afsluttet i maj 2023.

Læs mere om ordningen på Virksomhedsguiden her: Søg inflationshjælp til din mindre dagligvarebutik

Støtte

Støtten kan ydes til dagligvarebutikker, der opfylder følgende overordnede krav:

 • Butikkens omsætning stammer overvejende (over 50 %) fra salg af dagligvarer.
 • Butikken er fysisk bemandet.
 • Butikken ligger i et område med færre end 2.500 indbyggere.
 • Butikken har højst haft svarende til 10 fuldtidsansatte (10 årsværk) i 2022.
 • Butikken er registreret hos Fødevarestyrelsen med krav til nedkøling af fødevarer.
 • Butikken havde i 2022 åbent i 1.500 timer.
 • Butikken har haft en stigning i energiudgifter på mindst 50.000 kr. fra 2021 til 2022. Nystartede butikker skal have haft energiudgifter på mindst 150.000 kr. i 2022.

Tilskud

Der ydes tilskud til følgende:

 • Belysning (fx LED)
 • Klimaskærm (fx nyt vindue)
 • Køling (fx nyt køleskab eller fryser)
 • Ovne 
 • Rumopvarmning (fx varmepumper)
 • Solceller 
 • Styring (BMS/CTS-systemer)
 • Ventilation (fx udskiftning af motor)

Har du spørgsmål til puljen for grøn omstilling?

Tirsdag den 16. maj kl. 10.00 inviterer Erhvervsstyrelsen til webinar, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til puljen. Se mere her!

Skrevet af:

Marie Asmussen Alma Carmen Lyngby Christensen

Relateret indhold